Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Sverige

Här hittar du information om det svenska konkursregistret.


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret?

Bolagsverket administrerar flera olika register som innehåller information om registrerade företag. Bolagsverket har inte ett enhetligt register över fysiska och juridiska personer som har gått i konkurs. Däremot administrerar Bolagsverket ett register över fysiska personer och dödsbon som har gått i konkurs. Information om vilka företag som har gått i konkurs finns emellertid registrerad i flera olika företagsregister som administreras av Bolagsverket. Information om fysiska personer, dödsbon och företag från de register som administreras av Bolagsverket är tillgänglig via en sökmotor på Internet.

Här nedan omnämns den information som finns i Bolagsverkets olika register om företags-, person- och dödsbokonkurser som det svenska konkursregistret (vilket inbegriper både sådan information som är tillgänglig via Länken öppnas i ett nytt fönstersökmotorn på Internet och genom direktkontakt med Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket).

Registret innehåller uppgifter om företag, fysiska personer och dödsbon i olika faser av en konkurs. Generellt sett innehåller registret detta:

  • datum då konkursförfarandet inleddes
  • namn på behörig domstol
  • namn, adress och organisationsnummer/personnummer
  • förfarandestatus
  • konkursförvaltarens namn och adress.

Registret ägs och administreras av Länken öppnas i ett nytt fönsterBolagsverket.

Endast den information som domstolarna har lämnat förs in i registret. Informationen förs in samma dag som Bolagsverket får informationen från domstolen. Om en fysisk person går i konkurs, förs informationen in i de företagsregister där denna fysiska person kan vara registrerad.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Informationen i det svenska konkursregistret är tillgänglig kostnadsfritt om man kontaktar Bolagsverket per telefon. Om man begär skriftliga registerutdrag, tas det för det mesta ut en avgift.

Information om företagens konkursstatus är tillgänglig kostnadsfritt via sökmotorn på Internet. Ytterligare information är endast tillgänglig för registrerade och betalande användare.

Hur man söker i konkursregistret

Alla kan ta del av informationen i registret genom att kontakta Bolagsverket per post, e-post eller telefon. Med sökmotorn på Internet kan man göra sökningar i registret på företagsnamn, person, organisationsnummer eller personnummer. 

Konkursregistrets historia i Sverige

Informationen i registret ligger kvar under en femårsperiod.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 15/11/2012