Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Słowenia

Niniejsza część zawiera wprowadzenie do słoweńskiego rejestru upadłości. Informacje dotyczące przeglądania i publikacji słoweńskich postępowań upadłościowych są dostępne w trybie online.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze upadłości?

Baza danych Link otworzy się w nowym okniee-INSOLV zawiera informacje dotyczące postępowań upadłościowych. Można znaleźć w niej także następujące dane dotyczące postępowań upadłościowych:

 • wybrane dane identyfikacyjne upadłego dłużnika;
 • sąd prowadzący postępowanie i numer porządkowy sprawy;
 • wybrane dane identyfikacyjne syndyka odpowiedzialnego za postępowanie upadłościowe;
 • datę wszczęcia postępowania, upływ terminu wnoszenia roszczeń oraz dane dotyczące innych czynności proceduralnych w postępowaniu;
 • w przypadku postępowania upadłościowego – także dane o wartości masy upadłości oraz proporcji spłaty wierzycieli.

Baza danych Link otworzy się w nowym okniee-publikacje umożliwia dostęp do:

 • wszystkich orzeczeń sądowych (l.poj: sklep; l.mn.: sklepi) wydanych w postępowaniu upadłościowym, poza orzeczeniami dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, orzeczeniami w sprawie zajęcia aktywów finansowych, orzeczeniami w sprawie uchylenia zajęcia wynagrodzenia lub aktywów finansowych;
 • zawiadomień o wszczęciu postępowania, zawiadomień o wyznaczeniu rozprawy oraz innych zawiadomień i wezwań w sprawie głosowania wydanych przez sąd na mocy ustawy;
 • wszystkich protokołów z rozpraw i posiedzeń komitetów wierzycieli;
 • sprawozdań syndyka i załączonych do nich dokumentów;
 • w postępowaniach dotyczących ugody przymusowej, także do sprawozdań upadłego dłużnika i załączonych dokumentów;
 • wykazów zweryfikowanych roszczeń;
 • wniosków składanych przez strony postępowania i innych akt sądowych, których publikacja została przewidziana;
 • – w postępowaniu upadłościowym – wszystkich obwieszczeń o publicznych przetargach oraz zaproszeń do składania ofert w związku z wyprzedażą masy upadłościowej.

Ponadto z bazy danych e-publikacje można uzyskać wykaz wszystkich zarządców (seznam vseh upraviteljev) oraz prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych. Wykazy te są aktualizowane codziennie.

Obie bazy danych są prowadzone przez Link otworzy się w nowym oknieAgencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Powiązanych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES).

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny. W celu uzyskania dostępu należy się zarejestrować jako użytkownik na stronie internetowej AJPES oraz uzyskać nazwę użytkownika i hasło.

W jaki sposób przeszukiwać słoweński rejestr upadłości?

Obie bazy danych, w tym wyszukiwarki, są dostępne tylko w języku słoweńskim. Istnieje możliwość wyszukiwania danych i dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą, przy wykorzystaniu w tym celu wszystkich dostępnych kryteriów wyszukiwania, natomiast w przypadku wyszukiwania danych i dokumentów dotyczących konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) istnieje możliwość wykorzystania tylko niektórych kombinacji danych w celu ochrony informacji osobowych.

Baza danych Link otworzy się w nowym okniee-publikacje umożliwia wyszukiwanie dokumentów publikowanych w związku z postępowaniami upadłościowymi. Opublikowane dokumenty można przeszukiwać według:

 • rodzaju dłużnika (osoba prawna, osoba fizyczna itp.);
 • rodzaju postępowania (upadłość, ugoda przymusowa itp.);
 • rodzaju dokumentu;
 • dłużnika (wyszukiwanie według nazwy spółki, numeru identyfikacji podatkowej lub numeru identyfikacyjnego);
 • formy prawnej (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.);
 • numeru porządkowego;
 • sądu;
 • daty sporządzenia aktu lub publikacji dokumentu. Wyniki wyszukiwania pojawiają się według dat ich publikacji.

W bazie danych Link otworzy się w nowym okniee-INSOLV istnieje możliwość wyszukiwania danych dotyczących postępowań upadłościowych według:

 • numeru porządkowego;
 • dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, numer identyfikacyjny, adres, data urodzenia).

Historia słoweńskiego rejestru upadłości

Dane w rejestrze są dostępne od dnia 1 października 2008 r. Uprzednio niektóre informacje, takie jak zawiadomienia publiczne o wszczęciu procedury upadłościowej, zamieszczano w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018