Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Slovakiet

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

På denne side findes en kort oversigt over Slovakiets insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indebærer Den Slovakiske insolvensregister?

Link åbner i nyt vindueInsolvensregister er et informationssystem for forvaltning og drift gøres tilgængelig på webstedet for Slovakiets justitsministerium, som administreres og drives af det slovakiske justitsministerium.

Med registratorfællesskabets insolvens, anføres:

de nærmere enkeltheder vedrørende proceduren i henhold til lov nr. 7/2005 sml. med gennemførelsesbestemmelser i skala:

 1. udpegelse af domstole
 2. referencenummer
 3. navn og efternavn dommeren,
 4. angivelse af ansøgeren og af debitor 4.1, hvis en fysisk person: fornavn, efternavn og bopæl, 4.2 selvstændig erhvervsdrivende, firmanavn, navn og efternavn, hvis det er forskelligt fra selskabets navn og sted for erhvervslivet, 4.3 for juridiske personer: firmanavn og hjemsted,


 5. administratoren eller kuratoren omhandlet
 6. Kontoradresse leveret af administratoren eller kuratoren, kontoradresse
 7. åbning af konkurs eller omstruktureringsprocedurer, dato
 8. dato for erklæring af konkurs eller omstrukturering, datoen for tilladelse
 9. udløbsdatoen for omstrukturering, konkurs
 10. oplysninger om, hvorvidt mindre konkurs,
 11. data om fordringer i listen over fordringer, omfanget af materielle krav
 12. data om fordringer på konkursboet under de materielle krav, registrering af fordringerne på boet,
 13. oplysninger om debitors aktiver i fortegnelsen, gerningsindholdet af materielle krav
 14. data om kreditormødet og kreditorudvalgets møde i tid, sted og emne for kreditormøde, kreditors navn og efternavn på en fysisk person, eller handel, kreditors navn, hvis der er tale om en juridisk person, hvorvidt kreditor er medlem af kreditorudvalget, oplysninger om omfanget af stemmerettigheder for kreditor og referatet af mødet i kreditorudvalget
 15. uddelingsplan,
 16. datoen for tilladelsen, hvis den blev godkendt,
 17. oplysninger om indførelsen af en overvågningsrapport
 18. oplysninger om tidsfrister for parterne for at gennemføre aktioner i retssager i henhold til denne lov,

(b) listen over insolvens i konkurs og listen over debitorer i omstruktureringsproceduren data i henhold til litra a), fjerde afsnit

C) andre oplysninger om proceduren i henhold til denne lov offentliggjort i lovtidende

(d) oplysninger om de tjenesteydelser, der indkøbes af administratoren.

Er adgang til det slovakiske insolvensregister gratis?

Ja, adgang til registret og oplysninger er gratis.

Hvordan søger man i insolvensregistret?

På forsiden af tinglysningsdommeren insolvenstilfælde søgelinjen, hvor du kan direkte tildele tekst med henblik på at finde, specificere, om han skal søge teksten i kategorier Proceedings Managers, varer eller tjenesteydelser.Link åbner i nyt vinduehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/

Historie i insolvensregistret i Den Slovakiske Republik

Systemet blev taget produktiv drift 7.12.2015.

Links

Link åbner i nyt vindueInsolvensregister


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 04/09/2018