Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Slovensko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Na této stránce naleznete stručný přehled o slovenském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí český insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík úpadcov je informační systém veřejné správy dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti SR, jehož správcem a provozovatelem je ministerstvo spravedlnosti SR.

V rejstříku úpadcov se zveřejňují:

a) údaje o řízeních podle zákona č. 7/2005 Sb., v rozsahu:

 1. označení soudu,
 2. číslo jednací řízení,
 3. příjmení a jméno soudce,
 4. označení žadatele a dlužníka, pokud jde o4.1 fyzickou osobu, jméno, příjmení a bydliště, 4.2 fyzickou osobu podnikatele, obchodní jméno, jméno a příjmení, pokud se liší od názvu a místo podnikání, 4.3 právnická osoba, název a sídlo


 5. označení uvedeného správce nebo určeného správce,
 6. adresa kanceláře uvedeného správce nebo úřední adresa pověřeného správce,
 7. datum zahájení úpadkového řízení, nebo datum zahájení restrukturalizačního řízení,
 8. datum prohlášení konkursu nebo povolení reorganizace
 9. datum zrušení konkursu nebo datum skončení restrukturalizace,
 10. informace o tom, zda se jedná o malý úpadek,
 11. podrobnosti o uplatněných nárocích v rozsahu obsahových náležitostí na seznam pohledávek,
 12. podrobnosti o uplatněných pohledávek za majetkovou podstatou v rozsahu obsahových náležitostí evidence pohledávek za majetkovou podstatou,
 13. údaje o majetku dlužníka v rozsahu obsahových náležitostí soupisu majetku podstat,
 14. údaje o schůzi věřitelů a údaje o zasedání věřitelského výboru v rozsahu místo, čas a předmět jednání schůze věřitelů, příjmení a jméno věřitele, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno nebo název věřitele, pokud se jedná o právnickou osobu, informace o tom, zda věřitel je členům věřitelského výboru, informace o rozsahu hlasovacích práv věřitele a zápis ze zasedání věřitelského výboru,
 15. rozvrh výtěžku,
 16. datum povolení oddlužení, jestliže bylo povoleno,
 17. informace o zavedení zprávy o dohledu,
 18. informace o lhůtách pro účastníky řízení na provedení úkonů v řízení podle tohoto zákona,

b) seznam úpadcov v úpadku a seznam dlužníků v insolvenčním řízení v rozsahu údajů podle písmene a) čtvrtého bodu,

c) další informace o řízeních podle tohoto zákona zveřejněné v Obchodním věstníku,

d) informace o službách nakupovaných správcem.

Je přístup do českého insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku a vyhledávání informací je bezplatné.

Jak vyhledávat v českém rejstříku úpadcov?

Na úvodní stránce rejstříku úpadcov je vyhledávací lišta, kde lze přímo zadat hledaný text, popřípadě upřesnit, zda se má vyhledat příslušný text v kategoriích Zahájena Správci, statky nebo služby.Odkaz se otevře v novém okně.https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/

Historie insolvenčního rejstříku Slovenské republiky

Systém byl uveden do produkčního provozu 7.12.2015.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík úpadcov


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 04/09/2018