Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksukyvyttömyysrekisterit - Slovakia

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Tällä sivulla on lyhyt katsaus Slovakian maksukyvyttömyysrekisteriin.


Maksukyvyttömyysrekisterit

Mitä tietoja Slovakian maksukyvyttömyysrekisterissä on?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRekisterinpitäjä on julkishallinnon tietojärjestelmä, joka on saatavilla Slovakian tasavallan oikeusministeriön verkkosivuilla. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä on oltava tiedot konkurssi-, uudelleenjärjestely- ja veloista vapauttamista koskevista menettelyistä konkurssi- ja uudelleenjärjestelylain 7/2005, sellaisena kuin se on muutettuna, 10 a (2) §: n mukaisesti.

Konkurssiin asetetun osapuolen rekisterissä on ilmoitettava:

 1. yksityiskohtaiset tiedot lain nro 7/2005 mukaisista menettelyistä siltä osin kuin:
  1. tuomioistuimen nimeäminen,
  2. asian viitenumero;
  3. sen tuomioistuimen etu- ja sukunimi, jossa asia on pantu vireille,
  4. Hakijan ja velallisen nimi, jos kyseessä on
   4.1 luonnollinen henkilö, nimi, sukunimi, syntymäaika ja asuinpaikka,
   4.2 yrittäjän luonnollinen henkilö, toiminimi, etunimi ja sukunimi, jos eri kuin toiminimi, tunnistenumero tai muu tunniste ja yrityksen sijainti,
   4.3 oikeushenkilö, toiminimi, tunnistenumero tai muu tunniste ja sijainti;
  5. hallinnoijan tai toimitsijamiehen nimeäminen;
  6. nimetyn valvojan rekisterin osoite tai valtuutetun valvojan rekisterin osoite,
  7. maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäivä tai uudelleenjärjestelymenettelyn aloittamispäivä tai velkojansuojan myöntämispäivä;
  8. päivä, jona maksukyvyttömyyttä koskeva määräys on annettu, päivä, jona uudelleenjärjestelyä koskeva lupa on annettu, tai päivä, jona maksuaikataulu oli tarkoitettu;
  9. päivä, jona konkurssi peruutetaan tai uudelleenjärjestely päättyy;
  10. tieto siitä, onko kyseessä pieni konkurssi
  11. yksityiskohtaiset tiedot saatavista, jotka liittyvät saatavaluettelossa olevan saatavaluettelon sisältöön;
  12. tiedot ainetta vastaan esitetyistä väitteistä, jotka koskevat ainetta koskevien väitteiden sisältöä;
  13. hallinnoijan ilmoitus siitä, että hallinnoija on laatinut maksusuunnitelman,
  14. yksityiskohtaiset tiedot velallisen omaisuudesta omaisuusluettelossa,
  15. tiedot velkojainkokouksesta ja yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksen paikasta, ajasta ja aiheesta, velkojan etunimi ja sukunimi, jos kyseessä on luonnollinen henkilö, tai velkojan nimi, jos kyseessä on oikeushenkilö, tiedot siitä, onko velkoja velkojainkokouksen jäsen, tiedot velkojainkokouksen laajuudesta ja velkojainkokouksen pöytäkirjasta,
  16. yksityiskohtaiset tiedot tämän lain neljännen osan mukaisesta konkurssivelkojainkokouksesta velkojainkokouksen pitopaikan, ajankohdan ja aiheen osalta,
  17. jakelutapa;
  18. päivä, jona veloista vapauttamista koskeva päätös on tehty, jos konkurssi- tai osamaksusuunnitelma on ilmoitettu tämän lain neljännen osan mukaisesti;
  19. tiedot valvontaraportin käyttöönotosta;
  20. tiedot määräajoista, joiden kuluessa osapuolten on ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän lain mukaisessa menettelyssä,
  21. tiedot siitä, onko kyseessä maksukyvyttömyyttä koskeva päämenettely, maksukyvyttömyyttä koskeva sekundäärimenettely tai alueellinen maksukyvyttömyysmenettely asiaa koskevan erityislainsäädännön mukaisesti;
  22. tiedot mahdollisuudesta hakea muutosta asiaa koskevan erityislainsäädännön nojalla,
  23. vakuusvelkojien ja vakuudettomien velkojien tyytyväisyys tämän lain toisen ja kolmannen osan mukaisissa menettelyissä;
  24. velkojien tyytyväisyys tämän lain neljännen osan nojalla vireille pantuihin menettelyihin;
 2. luettelo konkurssivelallisista ja luettelo velallisista saneerausmenettelyssä neljännen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta;
 3. luettelo tämän lain neljännessä osassa tarkoitettuihin menettelyihin osallistuvista velallisista neljännen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta;
 4. lisätietoja tämän lain mukaisista menettelyistä julkaistaan virallisessa lehdessä;
 5. tiedot hallinnoijan hankkimista palveluista.

Onko Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö ja tiedonhaku ovat maksuttomia.

Miten slovakialainen rekisterinpitäjä voi tehdä hakuja?

Konkurssirekisterin Linkki avautuu uuteen ikkunaankotisivulla hakupalkki on hakupalkki, jossa haettava teksti voidaan esittää suoraan tai tarvittaessa ilmoittaa, haetaanko tekstiä luokissa ”Konania”, ”Trustees”, ”Omaisuus” vai ”Palvelut”.

Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin historia

Järjestelmä on otettu tuotantokäyttöön vuonna 7.12.2015.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKonkurssin tehneen puolueen rekisteri


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2019