Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Slovakkja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali u fil-qosor tar-reġistru ta’ insolvenza Slovakk.


Reġistri tal-insolvenza

X’fir-Reġistru ta’ Insolvenza Slovakk?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tal-insolvenza hija sistema ta’ informazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika mħaddma disponibbli fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka, li hu mmexxi u mħaddem tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk.

Quddiem ir-reġistratur tal-insolvenzi għandha tiġi żvelata:

a) dettalji ta’ proċedimenti taħt l-Att Nru 7/2005 Coll. fi skala:

 1. l-għażla tal-qorti
 2. in-numru ta’ referenza,
 3. isem u kunjom l-imħallef invokati,
 4. in-nomina ta’ l-applikant u tad-debitur 4.1, jekk persuna fiżika, l-isem, il-kunjom u residenza, 4.2 imprenditur individwali, l-isem tan-negozju, l-isem u l-kunjom, jekk differenti minn isem il-kumpanija u l-post tan-negozju, 4.3 għal persuna ġuridika: l-isem tan-negozju u uffiċċju reġistrat,


 5. l-amministratur jew l-amministratur previst
 6. Indirizz tal-uffiċċju pprovduti mill-amministratur jew l-amministratur, l-indirizz tal-uffiċċju
 7. id-data ta’ ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jew proċedimenti ta’ ristrutturar, data
 8. data tad-dikjarazzjoni ta’ falliment jew ristrutturar, id-data ta’ awtorizzazzjoni
 9. id-data ta’ skadenza ta’ falliment jew ristrutturar,
 10. informazzjoni dwar jekk falliment żgħir,
 11. dejta dwar pretensjonijiet fil-lista ta’ pretensjonijiet, l-ambitu ta’ rekwiżiti sostantivi
 12. dejta dwar pretensjonijiet kontra l-patrimonju fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-rekwiżiti sostantivi, reġistrazzjoni ta’ pretensjonijiet kontra l-patrimonju,
 13. dejta dwar l-assi tad-debitur fl-inventarju, l-elementi kostitwenti ta’ rekwiżiti sostantivi
 14. dejta dwar laqgħa tal-kredituri u l-laqgħa tal-kumitat tal-kredituri f’post, ħin u suġġett tal-laqgħa tal-kredituri, kreditur li l-isem u l-kunjom ta’ persuna fiżika, jew l-isem kummerċjali tal-kreditur, jekk huwa persuna ġuridika, jekk il-kreditur huwa membru tal-kumitat tal-kredituri, l-informazzjoni dwar il-firxa ta’ drittijiet tal-vot tal-kreditur u l-minuti tal-laqgħa tal-kumitat tal-kredituri
 15. pjan tat-tqassim,
 16. id-data ta’ l-awtorizzazzjoni, fejn it-twettiq kien awtorizzat,
 17. informazzjoni dwar l-introduzzjoni ta’ rapport ta’ sorveljanza
 18. informazzjoni dwar limiti ta’ żmien għall-partijiet biex iwettqu azzjonijiet fi proċedimenti taħt dan l-Att,

(b) il-lista ta’ insolvenza f’falliment u lista ta’ debituri fi proċedimenti ta’ ristrutturar tad-data skont il-punt (a) tar-raba’ paragrafu,

(ċ) informazzjoni oħra dwar proċedimenti taħt dan l-Att ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali,

(d) informazzjoni dwar servizzi akkwistati mill-amministratur.

Huwa l-aċċess għal reġistru ta’ insolvenza Slovakk huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru huwa mingħajr ħlas u informazzjoni.

Kif tfittex ir-reġistru tal-insolvenza?

Fuq il-paġna ewlenija ta’ ir-reġistratur tal-insolvenzi huwa fittex bar fejn tista’ tagħti direttament it-test biex tfittex, speċifika jekk huwa għandu jfittex it-test f’kategoriji Proċedimenti Managers, oġġetti jew servizzi.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza tar-Repubblika Slovakka

Is-sistema tpoġġiet f’produttivi l-operazzjoni 7.12.2015.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tal-insolvenza


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 04/09/2018