Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksukyvyttömyysrekisterit - Slovakia

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Tällä sivulla luodaan lyhyt katsaus Slovakian maksukyvyttömyysrekisteriin.


Maksukyvyttömyysrekisterit

Mitä tietoja Slovakian maksukyvyttömyysrekisteristä on?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRekisterinpitäjä on Slovakian oikeusministeriöön kuuluva julkishallinnon tietojärjestelmä, joka on saatavilla Slovakian oikeusministeriön verkkosivuilla. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmään on sisällytettävä tiedot maksukyvyttömyysmenettelyistä, uudelleenjärjestelyä ja uudelleenjärjestelyä koskevasta menettelystä sekä tiettyjen säädösten muuttamisesta, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, 10 a (2) §: n mukaisesti.

Konkurssissa olevan osapuolen rekisterin on esitettävä tilinpäätöksessään:

 1. yksityiskohtaiset tiedot lain nro 7/2005 mukaisista menettelyistä siltä osin kuin:
  1. tuomioistuimen nimeämistä,
  2. asian viitenumero;
  3. sen tuomioistuimen etunimi ja sukunimi, jonka asia on vireillä,
  4. Hakijan ja velallisen nimi,
   4.1 luonnollisen henkilön osalta nimi, sukunimi, syntymäaika ja asuinpaikka,
   4.2 luonnollinen henkilö, kauppanimi, etunimi ja sukunimi, jos se ei ole sama kuin toiminimi, tunnistenumero tai muu yrityksen,
   4.3 oikeushenkilön nimi, toiminimi, tunnistenumero tai muu tunniste tai paikka;
  5. pesänhoitajan tai asiamiehen nimeäminen;
  6. nimetyn hallinnoijan rekisterin osoite tai valtuutetun valvojan osoitteen osoite,
  7. maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäivä tai päivä, jona uudelleenjärjestelymenettely on alkanut, tai päivä, jona velkojien suoja on myönnetty;
  8. maksukyvyttömyysmenettelyn päivämäärä, rakenneuudistuksen luvan päivämäärä tai päivämäärä, jona maksuaikataulu oli tarkoitettu;
  9. konkurssin peruuttamispäivä tai rakenneuudistuksen päättymispäivä;
  10. tieto siitä, onko kyseessä pieni konkurssi?
  11. saatavien luettelon sisältöä koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatavia koskevassa luettelossa;
  12. tiedot väitteistä, jotka on esitetty kyseistä ainetta koskevien väitteiden sisällön osalta;
  13. hallinnoijan ilmoitus siitä, että hallinnoija laatii suunnitelman maksua varten,
  14. tiedot velallisen omaisuudesta (omaisuusluettelon piiriin kuuluva omaisuus),
  15. velkojainkokousta koskevat tiedot ja velkojainkokouksen tiedot velkojainkokouksen paikasta, ajankohdasta ja kohteesta, velkojan etu- ja sukunimi, jos kyseessä on luonnollinen henkilö, tai velkojan nimi, jos kyseessä on oikeushenkilö, tiedot siitä, onko luotonantaja velkojatoimikunnan jäsen, tiedot velkojan äänivallan laajuudesta ja velkojainkokouksen pöytäkirja,
  16. yksityiskohtaiset tiedot tämän lain osan 4 mukaisen konkurssivelkojan kokouksesta kokouspaikan, ajan ja velkojakokouksen aiheen mukaan,
  17. jakelumalli;
  18. päivä, jona velkavastuusta vapautumista koskeva päätös on tehty, jos tämän asiakirjan neljännessä osassa julistetaan konkurssi- tai osamaksusuunnitelma;
  19. tiedot valvontakertomuksen laatimisesta;
  20. tiedot määräajoista, joita osapuolten on noudatettava tämän lain mukaisissa menettelyissä,
  21. tiedot siitä, ovatko tärkeimmät maksukyvyttömyysmenettelyt, maksukyvyttömyyttä koskevat sekundäärimenettelyt tai alueelliset maksukyvyttömyysmenettelyt asiaa koskevan erityislainsäädännön mukaisia;
  22. Tiedot mahdollisuudesta hakea muutosta erityislainsäädännön nojalla, 3c)
  23. vakuusvelkojien ja vakuudettomien velkojien tyytyväisyys tämän lain toisen ja kolmannen osan mukaiseen menettelyyn;
  24. velkojien tyytyväisyys lain neljännen osan nojalla vireille pantuihin menettelyihin;
 2. luettelo konkurssivelallisista ja luettelo velallisista, jotka on lueteltu saneerausmenettelyssä neljännen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta;
 3. luettelon tämän asiakirjan neljännessä osassa tarkoitetuissa menettelyissä olevista velallisista neljännen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta;
 4. lisätietoja tämän lain mukaisista menettelyistä, jotka on julkaistu kaupallisessa lehdessä;
 5. tiedot hallinnoijan hankkimista palveluista.

Onko Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisterin käyttö ja tiedonhaku ovat maksuttomia.

Miten slovakialaista rekisterinpitäjää haetaan?

Konkurssirekisterin Linkki avautuu uuteen ikkunaanetusivulla on hakupalkki, jossa pyydetty teksti voidaan toimittaa suoraan, tai tarvittaessa tarkenna, haetaanko tekstiä luokkien ”konania”, ”toimitsijamiehet”, ”Omaisuus” tai ”Palvelut” alla.

Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Järjestelmä on otettu käyttöön vuoden 7.12.2015 tuotantotoiminnassa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKonkurssiyrityksen rekisteri


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/08/2019