Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Slovensko

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Tato stránka poskytuje stručný přehled o slovenském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace obsahuje slovenský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Registrační úředník je informační systém veřejné správy zpřístupněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Informační systém elektronické podatelny obsahuje informace o úpadkovém řízení, o restrukturalizaci a o oddlužení podle § 10a (2) zákona č. 7/2005 Sb., o úpadku a o restrukturalizaci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rejstřík úpadku oznámí:

 1. podrobnosti o postupech podle zákona č. 7/2005 Sb. v rozsahu, v němž:
  1. určení soudu,
  2. referenční číslo případu;
  3. křestní jméno a příjmení soudu, u něhož bylo zahájeno řízení,
  4. Označení žadatele a dlužníka, v případě
   4.1 fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a bydliště,
   4.2 fyzická osoba podnikatele, obchodní název, jméno a příjmení, pokud se liší od obchodního názvu, identifikační číslo nebo jiná identifikace a umístění podniku,
   4.3 právnická osoba, obchodní název, identifikační číslo nebo jiná identifikace a umístění;
  5. určení pověřeného správce nebo správce;
  6. adresu registru jmenovaného správce nebo adresu rejstříku oprávněného správce,
  7. datum zahájení insolvenčního řízení nebo datum zahájení restrukturalizačního řízení nebo datum poskytnutí ochrany věřiteli;
  8. datum platební neschopnosti, datum povolení k restrukturalizaci nebo datum, kdy byl splátkový kalendář určen;
  9. datum zrušení úpadku nebo datum ukončení restrukturalizace;
  10. údaj o tom, zda došlo k malému úpadku
  11. údaje o žádostech týkajících se obsahu seznamu pohledávek v seznamu pohledávek;
  12. údaje o návrhových žádáních vznesených proti podstatě obsahu tvrzení proti dané látce;
  13. informace správce o vypracování plánu na platby ze strany správce,
  14. údaje o aktivech dlužníka, pokud jde o rozsah soupisu majetku,
  15. informace o schůzi věřitelů a podrobnosti o schůzi věřitelského výboru v místě, čase a předmětu jednání věřitelů, jméno a příjmení věřitele, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo jméno věřitele v případě právnické osoby, informace o tom, zda je věřitel členem věřitelského výboru, informace o rozsahu hlasovacích práv věřitele a zápis ze schůze věřitelského výboru,
  16. podrobnosti o schůzi věřitelů v konkurzu podle části čtvrté tohoto zákona v rozsahu, ve kterém je to místo konání, času a předmětu jednání věřitelů,
  17. způsob distribuce;
  18. datum rozhodnutí o prominutí dluhu, je-li vyhlášen konkurz nebo splátkový plán podle části čtvrté tohoto zákona;
  19. informace o zavedení zprávy v oblasti dohledu;
  20. informace o lhůtách, ve kterých musí strany podat žalobu podle tohoto zákona,
  21. informace o tom, zda se jedná o hlavní úpadkové řízení, vedlejší insolvenční řízení nebo územní úpadkové řízení, v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;
  22. informace o možnosti podat opravný prostředek podle příslušných zvláštních právních předpisů,
  23. míru spokojenosti zajištěných věřitelů a nezajištěných věřitelů v řízení podle druhé a třetí části tohoto zákona;
  24. míra spokojenosti věřitelů v řízení podle části čtvrté tohoto zákona;
 2. seznam dlužníků a seznam dlužníků v restrukturalizačním řízení, pokud jde o rozsah údajů uvedených v odst. 4 písm. a);
 3. seznam dlužníků v řízeních uvedených v části čtvrté tohoto zákona, pokud jde o rozsah údajů uvedených v odst. 4 písm. a);
 4. další informace o postupech podle tohoto zákona zveřejněných v obchodním věstníku;
 5. informace o službách pořizovaných správcem.

Je přístup do slovenského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Ano, přístup do rejstříku a vyhledávání informací jsou bezplatné.

Jak vyhledávat ve slovenském podatelně?

Na Odkaz se otevře v novém okně.domovské stránce rejstříku úpadku je vyhledávací přepážka, kde lze přímo poskytnout požadovaný text, nebo případně upřesnit, zda se má text vyhledat v kategoriích „konania“, „Trustees“, „Assets“ nebo „Services“.

Historie insolvenčního rejstříku Slovenské republiky

Režim podpory byl zaveden do roku 7.12.2015.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík úpadku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/11/2019