Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Slovakkia

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

See lehekülg annab lühiülevaate Slovakkia maksejõuetusregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Slovakkia maksejõuetusregister sisaldab?

RegistripidajaLingil klikates avaneb uus aken on avaliku halduse infosüsteem, mis on kättesaadav Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi, Slovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi veebisaidil. Registripidaja infosüsteem sisaldab teavet maksejõuetusmenetluste, restruktureerimis- ja maksekohustustest vabastamise menetluste kohta vastavalt muudetud seaduse nr 7/2005 (mis käsitleb pankrotti ja restruktureerimist ning millega muudetakse teatavaid õigusakte) artikli 10a lõikele 2.

Pankrotistunud poole registris avaldatakse:

 1. seaduse nr 7/2005 kohaste menetluste üksikasjad, kui:
  1. Kohtu määramine,
  2. juhtumi viitenumber;
  3. selle kohtu ees- ja perekonnanimi, kelle poole pöörduti,
  4. 4 1
   füüsilise isiku puhul taotleja ja võlgniku nimi, eesnimi, sünni- ja elukohakuupäev,
   4 2 ettevõtja füüsiline isik, kaubanimi, ees- ja perekonnanimi, kui see erineb kaubanimest, identifitseerimisnumbrist või muust identifitseerimistunnusest ja ettevõtte asukohast, 4
   3 juriidiline isik, kaubanimi, identifitseerimisnumber või muu identifitseerimistunnus ja asukoht;
  5. vastutava halduri või usaldusisiku määramine;
  6. määratud halduri registri aadress või volitatud halduri registri aadress;
  7. maksejõuetusmenetluse algatamise kuupäev või restruktureerimismenetluse algatamise kuupäev või võlausaldajatele kaitse andmise kuupäev;
  8. maksejõuetusotsuse kuupäev, restruktureerimisloa kuupäev või kuupäev, mil maksegraafikut kavandati;
  9. pankrotist loobumise või ümberkorraldamise lõpetamise kuupäev;
  10. märge selle kohta, kas tegemist on väikese pankrotiga
  11. nõuete üksikasjad nõuete loetelus esitatud nõuete sisu kohta;
  12. andmed sisuliste väidete sisu vastu esitatud väidete kohta;
  13. halduri märge makseplaani koostamise kohta halduri poolt,
  14. andmed võlgniku varade kohta koosseisu kuuluva vara inventarinimestikus,
  15. teave võlausaldajate koosoleku kohta ja võlausaldajate komitee koosoleku üksikasjad võlausaldajate koosoleku kohas, ajal ja sisus, füüsilisest isikust võlausaldaja ees- ja perekonnanimi või juriidilisest isikust võlausaldaja nimi, teave selle kohta, kas võlausaldaja on võlausaldajate komitee liige, teave võlausaldaja hääleõiguse ulatuse kohta ning võlausaldajate komitee koosoleku protokoll;
  16. pankrotis olevate võlausaldajate käesoleva seaduse neljanda osa kohase kohtumise üksikasjad vastavalt võlausaldajate koosoleku toimumiskohale, ajale ja sisule;
  17. jaotusmuster;
  18. võla kustutamise otsuse kuupäev, kui käesoleva seaduse neljanda osa kohaselt on välja kuulutatud pankroti- või osamaksekava;
  19. teave järelevalvelise aruande kasutuselevõtu kohta;
  20. teave tähtaegade kohta, mille jooksul pooled peavad käesoleva seaduse alusel hagi esitama,
  21. teave selle kohta, kas tegemist on põhimaksejõuetusmenetluse, teisese maksejõuetusmenetluse või territoriaalse maksejõuetusmenetlusega kooskõlas asjakohaste eriõigusaktidega;
  22. teave võimaluse kohta kasutada õiguskaitsevahendit vastavalt asjakohastele eriõigusaktidele;
  23. tagatud nõuetega võlausaldajate ja tagamata nõuetega võlausaldajate nõuete rahuldamise määr käesoleva seaduse teise ja kolmanda osa kohastes menetlustes;
  24. võlausaldajate nõuete rahuldamise määr käesoleva seaduse neljanda osa alusel algatatud menetlustes;
 2. neljanda lõigu punktis a osutatud andmete kohaldamisalasse kuuluvate pankrotivõlgnike ja restruktureerimismenetluse võlgnike loetelu;
 3. käesoleva seaduse neljandas osas nimetatud menetlustes osalevate võlgnike nimekiri neljanda lõigu punktis a nimetatud andmete ulatuses;
 4. lisateave kõnealuse seaduse kohaste menetluste kohta, mis on avaldatud väljaandes Commercial Journal;
 5. teave korraldaja hangitud teenuste kohta.

Kas juurdepääs Slovakkia maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile ja teabe otsimine on tasuta.

Kuidas otsida Slovakkia registripidajat?

Pankrotiregistri Lingil klikates avaneb uus akenkodulehel on otsinguribaks otsinguriba, kus soovitud teksti saab esitada otse, või kui see on asjakohane, täpsustada, kas teksti tuleb otsida kategooriate „konania“, „usaldusväärsed“, „varad“ või „teenused“ all.

Slovaki Vabariigi maksejõuetusregistri ajalugu

Kava alusel on alustatud tootmist 7.12.2015 aastal.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPankrotistunud erakondade register


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 19/11/2019