Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Slovakkja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali qasira lejn ir-reġistru tal-insolvenza Slovakk.


Reġistri tal-insolvenza

Liema informazzjoni fih ir-reġistru tal-insolvenza Slovakk?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistratur huwa sistema ta’ informazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika li hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka, il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka. Is-sistema ta’ informazzjoni tar-reġistratur għandha tinkludi informazzjoni dwar proċedimenti ta’ insolvenza, ristrutturar u proċeduri ta’ kwittanza skont l-Artikolu 10a (2) tal-Att Nru 7/2005 dwar il-falliment u r-ristrutturar u li jemenda ċerti atti, kif emendat.

Ir-reġistru tal-parti falluta għandu jiżvela:

 1. dettalji tal-proċeduri skont l-Att Nru 7/2005, sa fejn:
  1. in-nomina tal-qorti,
  2. in-numru ta’ referenza tal-każ;
  3. l-isem u l-kunjom tal-qorti invokata,
  4. Id-deżinjazzjoni tar-rikorrent u tad-debitur, fil-każ ta’ 4.1-il persuna
   fiżika, l-isem, il-kunjom, id-data tat-twelid u r-residenza,
   4.2 persuna fiżika tal-imprenditur, l-isem kummerċjali, l-isem u l-kunjom, jekk differenti mill-isem kummerċjali, in-numru ta’ identifikazzjoni jew identifikazzjoni oħra u l-post tan-negozju, il-persuna ġuridika
   4.3, l-isem kummerċjali, in-numru ta’ identifikazzjoni jew identifikazzjoni u lok ieħor;
  5. il-ħatra tal-amministratur jew fiduċjarju responsabbli;
  6. l-indirizz tar-Reġistru tal-amministratur maħtur jew l-indirizz tar-Reġistru tal-amministratur awtorizzat,
  7. id-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza jew id-data tal-ftuħ tal-proċedura ta’ ristrutturar jew id-data tal-għoti tal-protezzjoni tal-kreditur;
  8. id-data tal-ordni ta’ insolvenza, id-data tal-awtorizzazzjoni għar-ristrutturar jew id-data li fiha kienet maħsuba l-iskeda ta’ pagament;
  9. id-data tal-irtirar ta’ falliment jew id-data tat-tmiem tar-ristrutturar;
  10. indikazzjoni ta’ jekk hemmx falliment żgħir
  11. dettalji tat-talbiet fir-rigward tal-kontenut tal-lista ta’ indikazzjonijiet fil-lista ta’ indikazzjonijiet;
  12. id-data dwar il-pretensjonijiet magħmula kontra s-sustanza tal-kontenut tat-talbiet kontra s-sustanza;
  13. indikazzjoni mill-amministratur tat-tfassil tal-pjan għall-ħlas mill-amministratur,
  14. dettalji tal-assi tad-debitur fl-ambitu tal-inventarju tal-assi kostitwenti,
  15. informazzjoni dwar il-laqgħa tal-kredituri u d-dettalji tal-laqgħa tal-kumitat tal-kredituri fil-post, il-ħin u s-suġġett tal-laqgħa tal-kredituri, l-isem u l-kunjom tal-kreditur jekk tkun persuna fiżika, jew l-isem tal-kreditur jekk tkun persuna ġuridika, informazzjoni dwar jekk il-kreditur ikunx membru tal-kumitat tal-kreditur, informazzjoni dwar l-ambitu tad-drittijiet tal-vot tal-kreditur u l-minuti tal-laqgħa tal-kumitat tal-kredituri,
  16. dettalji tal-laqgħa tal-kredituri f’falliment skont il-Parti Erbgħa ta’ dan l-Att sal-punt tal-post, il-ħin u s-suġġett tal-laqgħa tal-kredituri,
  17. il-mudell ta’ distribuzzjoni;
  18. id-data tad-deċiżjoni dwar ir-rilaxx tad-dejn, jekk falliment jew pjan ta’ pagament parzjali huma ddikjarati skont il-Parti Erbgħa ta’ dan l-Att;
  19. informazzjoni dwar l-introduzzjoni ta’ rapport superviżorju;
  20. informazzjoni dwar il-limiti ta’ żmien biex il-partijiet jieħdu azzjoni fil-proċedimenti taħt dan l-Att,
  21. informazzjoni dwar jekk proċedimenti prinċipali ta’ insolvenza, proċedimenti ta’ insolvenza sekondarji jew proċedimenti ta’ insolvenza territorjali humiex involuti f’konformità mal-leġislazzjoni speċifika rilevanti;
  22. informazzjoni dwar il-possibbiltà li jintalab rimedju skont il-leġiżlazzjoni speċifika rilevanti,
  23. il-livell ta’ sodisfazzjon tal-kredituri garantiti u l-kredituri mhux iggarantiti fil-proċedimenti taħt it-tieni u t-tielet partijiet ta’ din il-liġi;
  24. il-grad ta’ sodisfazzjon tal-kredituri fil-proċedimenti mressqa skont ir-Raba’ Parti ta’ din il-Liġi;
 2. il-lista tad-debituri ta’ falliment u l-lista tad-debituri fil-proċedimenti ta’ ristrutturar, fl-ambitu tad-data msemmija fil-punt (a) tar-raba’ paragrafu;
 3. il-lista ta’ debituri fil-proċeduri msemmija fil-Parti Erbgħa ta’ dan l-Att, fl-ambitu tad-dejta msemmija fil-punt (a) tar-raba’ paragrafu;
 4. aktar informazzjoni dwar il-proċeduri skont din il-liġi ppubblikata fil-Ġurnal Kummerċjali;
 5. informazzjoni dwar is-servizzi akkwistati mill-amministratur.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Slovakk huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru u t-tfittxija għall-informazzjoni huma mingħajr ħlas.

Kif tfittex lir-reġistratur Slovakk?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFil-paġna ewlenija tar-reġistru ta’ falliment, bar tat-tiftix huwa bar għat-tiftix, fejn it-test mixtieq jista’ jiġi pprovdut direttament, jew, jekk applikabbli, biex jiġi speċifikat jekk it-test għandux jiġi mfittex taħt il-kategoriji “konania”, “Trustees”, “Assets” jew “Servizzi”.

Storja tar-reġistru tal-insolvenza tar-Repubblika Slovakka

L-iskema bdiet tintuża għall-produzzjoni għall-7.12.2015.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta’ partit fallut


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2019