Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Словакия

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Тази страница съдържа кратък преглед на словашкия регистър по несъстоятелност.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация съдържа словашкия регистър по несъстоятелност?

Връзката отваря нов прозорецСекретарят е информационна система за публична администрация, достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република, Министерството на правосъдието на Словашката република. Информационната система на регистратора включва информация относно производство по несъстоятелност, преструктуриране и производство по освобождаване от отговорност съгласно член 10а (2) от Закон № 7/2005 за обявяване в несъстоятелност и за изменение на някои актове, с измененията.

В регистъра на страната в несъстоятелност се оповестяват:

 1. подробна информация за процедурите по Закон № 7/2005, доколкото:
  1. посочване на съда,
  2. референтния номер на делото;
  3. първо име и фамилия на сезирания съд,
  4. Посочване на заявителя и длъжника, в случай на
   4.1 физически лица — името, фамилията, датата на раждане и пребиваването,
   4.2 физическо лице на предприемача, търговското име, собственото име и фамилията, ако е различно от търговското наименование, идентификационния номер или друга идентификация и местонахождението на стопанска дейност,
   4.3 юридическо лице, търговско наименование, идентификационен номер или друга идентификация и местоположение;
  5. посочване на отговорния администратор или управител;
  6. адреса на регистъра на назначения администратор или адреса на регистъра на упълномощения администратор,
  7. датата на откриване на производството по несъстоятелност или датата на започване на процедурата по преструктуриране или датата на предоставяне на защита на кредиторите;
  8. датата на решението за обявяване в несъстоятелност, датата на разрешението за преструктурирането или датата, на която е бил предназначен графикът на плащанията;
  9. датата на прекратяване на производството по несъстоятелност или датата на приключване на преструктурирането;
  10. посочване на това дали е налице малък банкрут
  11. данни за претенциите по отношение на съдържанието на списъка с претенции в списъка с претенции;
  12. данните за претенциите, предявени срещу съдържанието на претенциите срещу веществото;
  13. посочване от страна на администратора на плана за плащане от страна на администратора,
  14. данни за активите на длъжника в обхвата на описа на съставляващите активи активи,
  15. информация за събранието на кредиторите и подробности за заседанието на комитета на кредиторите на мястото, времето и предмета на събранието на кредиторите, собственото и фамилното име на кредитора, ако то е физическо лице, или името на кредитора, ако той е юридическо лице, информация за това дали кредиторът е член на комитета на кредиторите, информация относно обхвата на правата на глас на кредитора и протокола от заседанието на комитета на кредиторите,
  16. подробности за събранието на кредиторите при несъстоятелност по силата на част четвърта от настоящия акт до размера на мястото на провеждане, срока и предмета на събранието на кредиторите,
  17. схемата на разпределение;
  18. датата на решението за опрощаване на задълженията, ако е обявена процедура по обявяване в несъстоятелност или разсрочено плащане на основание четвърта част от настоящия акт;
  19. информация за въвеждането на надзорен отчет;
  20. информация относно сроковете за завеждане на дело по реда на този закон от страните,
  21. информация за това, дали главното производство по несъстоятелност, вторичното производство по несъстоятелност или частичното производство по несъстоятелност са включени в съответствие със съответното специално законодателство;
  22. информация относно възможността за търсене на правна защита съгласно съответното специално законодателство,
  23. степента на удовлетворение на обезпечените кредитори и необезпечените кредитори в производството по втората и третата част от този закон;
  24. степента на удовлетворение на кредиторите в рамките на производството, образувано по силата на част четвърта от настоящия закон;
 2. списъка на длъжниците по несъстоятелност и списъка на длъжниците в производствата по преструктуриране в обхвата на данните, посочени в буква а) от четвъртия параграф;
 3. списъка на длъжниците в рамките на процедурите, посочени в част четвърта от настоящия акт, в обхвата на данните, посочени в буква а) от четвъртия параграф;
 4. допълнителна информация за процедурите по този закон, публикувана в Търговския закон;
 5. информация за услугите, предмет на обществена поръчка от страна на администратора.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Словакия безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра и търсенето на информация са безплатни.

Как можете да търсите регистратора на Словакия?

На Връзката отваря нов прозорецначалната страница на регистъра по несъстоятелност се избира лента за търсене, при която търсеният текст може да бъде предоставен пряко или, ако е приложимо, да се уточни дали текстът трябва да се търси в категориите „konania „, „Trustees„, „Assets „или „Services“.

История на регистъра по несъстоятелност на Словашката република

Схемата е въведена в експлоатация през 7.12.2015 г.

Свързани връзки

Връзката отваря нов прозорецРегистър на фалиралите лица


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/11/2019