Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Slovakiet

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Denne side giver et kort overblik over det slovakiske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvilke oplysninger indeholder det slovakiske insolvensregister?

Link åbner i nyt vindueRegistratoren er et offentligt forvaltningsinformationssystem, der er tilgængeligt på justitsministeriet i Den Slovakiske Republiks Justitsministerium, Den Slovakiske Republiks Justitsministerium. Registratorens informationssystem omfatter oplysninger om insolvensbehandling, rekonstruktion og gældssanering efter § 10 a (2) i lov nr. 7/2005 om konkurs og omstrukturering og om ændring af visse retsakter, som ændret.

Den konkursramte parts register skal oplyse:

 1. nærmere oplysninger om procedurerne i lov nr. 7/2005, i det omfang:
  1. Rettens opførelse på listen
  2. sagens referencenummer
  3. for- og efternavn på den ret, sagen er indbragt for
  4. Angivelse af ansøger og debitor, for så vidt angår
   4.1 fysiske personer, navn, efternavn, fødselsdato og bopæl,
   4.2 fysisk person for iværksætteren, handelsnavn, fornavn og efternavn, hvis denne er forskellig fra handelsnavn, identifikationsnummer eller anden identifikation og placering af virksomheden,
   4.3 juridisk person, handelsnavn, identifikationsnummer eller andet identifikation og sted
  5. udpegelsen af den pågældende administrator eller befuldmægtigede
  6. adressen på den udpegede administrators sekretariat eller en adresse på den dertil bemyndigede administrators justitskontor
  7. datoen for indledning af insolvensbehandlingen eller datoen for indledningen af insolvensbehandlingen eller datoen for indrømmelsen af kreditorbeskyttelse
  8. datoen for konkursdekretet, datoen for bevillingen til omstruktureringen eller den dato, hvor betalingsplanen var planlagt
  9. datoen for tilbagetrækning af konkursen eller datoen for afslutningen af omstruktureringen
  10. angivelse af, om der er tale om en mindre konkurs
  11. nærmere oplysninger om anprisninger vedrørende indholdet af listen over fordringer på listen over fordringer
  12. oplysninger om de påstande, der er gjort gældende mod indholdet af indholdet af kravene i forhold til stoffet
  13. en angivelse fra administratoren af udarbejdelsen af planen for administratorens betaling
  14. oplysninger om skyldnerens aktiver i forbindelse med fortegnelsen over aktiver
  15. oplysninger om kreditorernes møde og oplysninger om kreditorudvalgets møde om sted, tid og emne for kreditormødet, kreditors fornavn og efternavn, hvis det er en juridisk person, oplysninger om, hvorvidt kreditor er medlem af kreditorudvalget, oplysninger om omfanget af kreditors stemmerettigheder og protokollen for kreditorudvalgets møde
  16. oplysninger om kreditorsamlingen i tilfælde af en konkursbehandling i henhold til denne lovs fjerde del for så vidt angår stedet, tidspunktet for og genstanden for kreditorernes møde
  17. distributionsmønstret
  18. datoen for afgørelsen om gældssanering, hvis der er anmeldt en konkursbehandling eller en afdragsordning i medfør af denne lovs fjerde del
  19. oplysninger om indførelse af en tilsynsrapport
  20. oplysninger om frister, inden for hvilken parterne skal træffe foranstaltninger i sager efter denne lov
  21. oplysninger om, hvorvidt hovedinsolvensbehandling, sekundær insolvensbehandling eller territorial insolvensbehandling er involveret i overensstemmelse med den relevante specifikke lovgivning
  22. oplysninger om muligheden for at anmode om et retsmiddel i henhold til den relevante specifikke lovgivning
  23. graden af fyldestgørelse for sikrede kreditorer og usikrede kreditorer i forbindelse med proceduren i henhold til anden og tredje del af denne lov
  24. kreditorernes grad af tilfredshed i den sag, der føres i henhold til denne lovs fjerde del
 2. listen over debitorer i konkursboet og listen over debitorer i omstruktureringsprocedurerne i forbindelse med de data, der er omhandlet i fjerde afsnit, litra a)
 3. liste over debitorer i de procedurer, der er omhandlet i denne lovs fjerde del, og som er omfattet af de data, der er omhandlet i fjerde afsnit, litra a)
 4. yderligere oplysninger om de procedurer i henhold til denne lov, der er offentliggjort i handelstidende
 5. oplysninger om de tjenester, administratoren har indkøbt.

Er der gratis adgang til det slovakiske insolvensregister?

Ja, adgang til registret og søgning efter oplysninger er gratis.

Hvordan søger man den slovakiske registrator?

Link åbner i nyt vinduePå konkursregistrets forside er en søgestang, hvor den ønskede tekst kan stilles direkte, eller angive, om teksten skal søges i teksten under kategorierne "konia", "Trustees", "Aktiver" eller "Tjenesteydelser".

Historikken for Den Slovakiske Republiks insolvensregister

Ordningen er sat i drift i 7.12.2015.

Links

Link åbner i nyt vindueKonkursbeskyttet partiregister


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 19/11/2019