Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nemokumo registrai - Slovakija

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Šiame puslapyje trumpai apžvelgiamas Slovakijos bankroto registras.


Nemokumo registrai

Kokia informacija pateikiama Slovakijos nemokumo registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinės administracijos informacinė sistema, kurią galima rasti Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos, Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje. Į registratoriaus informacinę sistemą įtraukiama informacija apie bankroto bylas, restruktūrizavimo ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras pagal Įstatymo Nr. 7/2005 dėl bankroto ir restruktūrizavimo 10a (2) skirsnį ir iš dalies keičiančio tam tikrus aktus su pakeitimais.

Bankrutuojančios šalies registre nurodoma:

 1. išsami informacija apie procedūras pagal Įstatymą Nr. 7/2005, tiek, kiek:
  1. teismo paskyrimą,
  2. bylos numeris;
  3. teismo, į kurį kreiptasi, vardas ir pavardė,
  4. Pareiškėjo ir skolininko nurodymas, jei tai
   4.1 fizinių asmenų pavadinimas, pavardė, gimimo data ir gyvenamoji vieta,
   4.2 verslininko fizinis asmuo, firmos pavadinimas, vardas ir pavardė, jei skiriasi nuo prekės pavadinimo, identifikacinis numeris arba kitas tapatybės nustatymas ir vieta,
   4.3 juridinis asmuo, prekės pavadinimas, identifikacinis numeris arba kita tapatybės nustatymo ir buvimo vieta;
  5. atsakingo administratoriaus (-ų) paskyrimas;
  6. paskirto administratoriaus registro adresą arba įgaliotojo administratoriaus registro adresą,
  7. nemokumo bylos iškėlimo data arba restruktūrizavimo procedūros pradžios data arba kreditoriaus apsaugos suteikimo data;
  8. nemokumo įsakymo data, restruktūrizavimo leidimo išdavimo data arba data, kada buvo numatytas mokėjimo tvarkaraštis;
  9. bankroto paskelbimo data arba restruktūrizavimo pabaigos data;
  10. nurodoma, ar yra nedidelis bankrotas
  11. reikalavimų, susijusių su teiginių sąrašo, kuris pateiktas reikalavimų sąraše, turiniu;
  12. duomenys apie teiginius, pareikštus dėl reikalavimų turinio iš esmės;
  13. administratorius pateikia administratoriaus mokėjimo plano parengimą,
  14. informacija apie skolininko turtą, įtrauktą į turto, kurį sudaro turtas, sąrašą,
  15. informacija apie kreditorių susitikimą ir kreditorių komiteto posėdžio detales, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir dalyką, kreditoriaus vardą ir pavardę, jei tai yra fizinis asmuo, arba kreditoriaus, jei jis yra juridinis asmuo, vardą ir pavardę, informaciją apie tai, ar kreditorius yra kreditoriaus komiteto narys, informaciją apie kreditoriaus balsavimo teisių apimtį ir kreditorių komiteto susirinkimo protokolą,
  16. išsami informacija apie bankrutuojančio asmens kreditorių susitikimą pagal šio Akto ketvirtą dalį atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir temą;
  17. paskirstymo modelis;
  18. sprendimo dėl skolos panaikinimo, jei bankroto arba mokėjimo dalimis planas deklaruojamas pagal šio įstatymo ketvirtą dalį, data;
  19. informacija apie priežiūros ataskaitos pateikimą;
  20. informacija apie terminus, per kuriuos šalys turi imtis veiksmų procesiniuose veiksmuose pagal šį aktą,
  21. informacija apie tai, ar pagal atitinkamus konkrečius teisės aktus dalyvauja pagrindinės nemokumo bylos, šalutinė nemokumo byla arba nemokumo byla;
  22. informacija apie galimybę siekti teisių gynimo priemonės pagal atitinkamus konkrečius teisės aktus,
  23. užtikrinimo užtikrinimo priemonę turinčių kreditorių ir užtikrinimo priemonių neturinčių kreditorių reikalavimų pagal antrąją ir trečiąją šio įstatymo dalis užtikrinimo lygį;
  24. kreditorių reikalavimų šio įstatymo ketvirtoje dalyje iškeltoje byloje laipsnį;
 2. bankrutuojančių skolininkų sąrašas ir restruktūrizavimo procedūrų skolininkų sąrašas, atsižvelgiant į ketvirtos pastraipos a punkte nurodytus duomenis;
 3. skolininkų sąrašas šio įstatymo ketvirtoje dalyje nurodytose procedūrose – ketvirtos pastraipos a punkte nurodytų duomenų atžvilgiu;
 4. daugiau informacijos apie procedūras, taikomas pagal šį įstatymą, paskelbtą Komerciniame leidinyje;
 5. informacija apie administratoriaus teikiamas paslaugas.

Ar Slovakijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie registro ir informacijos paieška yra nemokama.

Kaip atlikti paiešką Slovakijos registratoriumi?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registro pradžios tinklalapyje paieškos baras – tai paieškos baras, kuriame galima tiesiogiai pateikti ieškomą tekstą arba, jei taikoma, nurodyti, ar dokumentą reikia ieškoti kategorijoje „konania“, „Patikėtinis“, „Turtas“ arba „Paslaugos“.

Slovakijos Respublikos bankroto registro istorija

Schema pradėta taikyti 7.12,2015 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankrutavusio asmens registras


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 19/11/2019