Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Slovākija

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Šajā lapā sniegts īss pārskats par Slovākijas maksātnespējas reģistru.


Maksātnespējas reģistri

Kāda informācija ir Slovākijas Maksātnespējas reģistrā?

Saite atveras jaunā logāReģistrs ir valsts pārvaldes informācijas sistēma, kas ir pieejama Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Reģistratora informācijas sistēma ietver informāciju par maksātnespējas procedūrām, pārstrukturēšanas un budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrām saskaņā ar Likuma Nr. 7/2005 par bankrotu un pārstrukturēšanu 10.a (2) iedaļu, kurā izdarīti grozījumi.

Bankrotējušā puse atklāj informāciju par:

 1. informācija par procedūrām saskaņā ar Likumu Nr. 7/2005, ciktāl:
  1. tiesas nozīmēšana,
  2. lietas atsauces numurs;
  3. tās tiesas pirmo vārdu un uzvārdu, kurā celta prasība,
  4. Ziņas par pieprasītāju un parādnieku
   4.1 fizisko personu gadījumā — uzņēmēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzīvesvieta,
   4.2 fiziskas personas, tirdzniecības nosaukums, vārds un uzvārds, ja atšķiras no tirdzniecības nosaukuma, identifikācijas numura vai cita uzņēmuma identifikācijas un atrašanās vietas,
   4.3 juridiskā persona, tirdzniecības nosaukums, identifikācijas numurs vai cita identifikācija un atrašanās vieta;
  5. atbildīgā administratora vai atbildīgā pilnvarotā iecelšana;
  6. ieceltā administratora reģistra adrese vai pilnvarotā administratora reģistra adrese,
  7. maksātnespējas procedūras sākšanas vai pārstrukturēšanas procedūras sākšanas vai kreditora aizsardzības piešķiršanas datums;
  8. maksātnespējas rīkojuma datums, datums, kad notikusi atļauja veikt pārstrukturēšanu, vai datums, kad bija paredzēts maksājumu grafiks;
  9. bankrota atcelšanas vai pārstrukturēšanas beigu datums;
  10. norāde par nelielu bankrotu
  11. ziņas par prasībām attiecībā uz prasījumu saraksta saturu prasību sarakstā;
  12. datus par prasībām, kas iesniegtas pēc būtības attiecībā uz prasību saturu pret šo vielu;
  13. administratora norāde par administratora veikto maksājuma plānu,
  14. ziņas par parādnieka aktīviem, kas ietilpst tās aktīvu uzskaites tvērumā,
  15. informācija par kreditoru sapulci un informācija par kreditoru komitejas sanāksmi vietā, laiks un kreditoru sanāksmes priekšmets, kreditora vārds un uzvārds, ja tas ir fiziska persona, vai kreditora vārds, ja tas ir juridiska persona, informācija par to, vai kreditors ir kreditora komitejas loceklis, informācija par kreditora balsstiesību jomu un kreditoru komitejas sanāksmes protokols,
  16. ziņas par kreditoru tikšanos bankrota gadījumā saskaņā ar šā likuma ceturto daļu, ciktāl tās attiecas uz pasākuma norises vietu, laiku un priekšmetu,
  17. izplatīšanas modeli;
  18. datums, kad pieņemts lēmums par parāda dzēšanu, ja saskaņā ar šā likuma ceturto daļu ir paziņots par bankrota vai iemaksas plānu;
  19. informācija par uzraudzības ziņojuma ieviešanu;
  20. informācija par termiņu, kādā puses var rīkoties saskaņā ar šo likumu,
  21. informācija par to, vai galvenā maksātnespējas procedūra, sekundārā maksātnespējas procedūra vai teritoriālā maksātnespējas procedūra ir iesaistīta saskaņā ar attiecīgajiem īpašajiem tiesību aktiem;
  22. informāciju par iespēju meklēt tiesiskās aizsardzības līdzekli saskaņā ar attiecīgajiem īpašajiem tiesību aktiem,
  23. nodrošināto kreditoru un nenodrošināto kreditoru apmierinātības līmeni šā likuma otrajā un trešajā daļā noteiktajā procesā;
  24. kreditoru apmierinātības pakāpi tiesas procesos, kas ierosināti šā likuma ceturtajā daļā;
 2. sarakstu ar bankrota parādniekiem un debitoru sarakstu restrukturizācijas procesā saistībā ar 4. punkta a) apakšpunktā minētajiem datiem;
 3. šā likuma ceturtajā daļā minēto parādnieku sarakstu šā akta ceturtās daļas a) apakšpunktā minēto datu apjomā;
 4. papildu informācija par šajā tiesību aktā paredzētajām procedūrām, kas publicēta Tirdzniecības Vēstnesī;
 5. informāciju par administratora sniegtajiem pakalpojumiem.

Vai piekļuve Slovākijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve reģistram un informācijas meklēšana ir bez maksas.

Kā meklēt Slovākijas reģistratūru?

Saite atveras jaunā logāBankrota reģistra sākumlapā meklēšanas stienis ir meklēšanas stienis, kura tekstu var sniegt tieši vai, attiecīgā gadījumā, lai precizētu, vai teksts ir meklējams “konia”, “Pilnvaroto”, “aktīvu” vai “pakalpojumu” kategorijā.

Slovākijas Republikas Maksātnespējas reģistra vēsture

Shēma ir ieviesta 7.12.2015. gadā.

Saites

Saite atveras jaunā logāBankrotējušu personu reģistrs


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/11/2019