Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Slovakkja

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: przeciętna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali qasira lejn ir-reġistru tal-insolvenza Slovakk.


Reġistri tal-insolvenza

Liema informazzjoni fih ir-reġistru tal-insolvenza Slovakk?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistratur huwa sistema ta’ informazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika li hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka, il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka. Is-sistema ta’ informazzjoni tar-reġistratur għandha tinkludi informazzjoni dwar proċedimenti ta’ insolvenza, ristrutturar u proċeduri ta’ kwittanza skont l-Artikolu 10a (2) tal-Att Nru 7/2005 dwar il-falliment u r-ristrutturar u li jemenda ċerti atti, kif emendat.

Ir-reġistru tal-parti falluta għandu jiżvela:

 1. dettalji tal-proċeduri skont l-Att Nru 7/2005, sa fejn:
  1. in-nomina tal-qorti,
  2. in-numru ta’ referenza tal-każ;
  3. l-isem u l-kunjom tal-qorti invokata,
  4. Id-deżinjazzjoni tar-rikorrent u tad-debitur, fil-każ ta’ 4.1-il persuna
   fiżika, l-isem, il-kunjom, id-data tat-twelid u r-residenza,
   4.2 persuna fiżika tal-imprenditur, l-isem kummerċjali, l-isem u l-kunjom, jekk differenti mill-isem kummerċjali, in-numru ta’ identifikazzjoni jew identifikazzjoni oħra u l-post tan-negozju, il-persuna ġuridika
   4.3, l-isem kummerċjali, in-numru ta’ identifikazzjoni jew identifikazzjoni u lok ieħor;
  5. il-ħatra tal-amministratur jew fiduċjarju responsabbli;
  6. l-indirizz tar-Reġistru tal-amministratur maħtur jew l-indirizz tar-Reġistru tal-amministratur awtorizzat,
  7. id-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza jew id-data tal-ftuħ tal-proċedura ta’ ristrutturar jew id-data tal-għoti tal-protezzjoni tal-kreditur;
  8. id-data tal-ordni ta’ insolvenza, id-data tal-awtorizzazzjoni għar-ristrutturar jew id-data li fiha kienet maħsuba l-iskeda ta’ pagament;
  9. id-data tal-irtirar ta’ falliment jew id-data tat-tmiem tar-ristrutturar;
  10. indikazzjoni ta’ jekk hemmx falliment żgħir
  11. dettalji tat-talbiet fir-rigward tal-kontenut tal-lista ta’ indikazzjonijiet fil-lista ta’ indikazzjonijiet;
  12. id-data dwar il-pretensjonijiet magħmula kontra s-sustanza tal-kontenut tat-talbiet kontra s-sustanza;
  13. indikazzjoni mill-amministratur tat-tfassil tal-pjan għall-ħlas mill-amministratur,
  14. dettalji tal-assi tad-debitur fl-ambitu tal-inventarju tal-assi kostitwenti,
  15. informazzjoni dwar il-laqgħa tal-kredituri u d-dettalji tal-laqgħa tal-kumitat tal-kredituri fil-post, il-ħin u s-suġġett tal-laqgħa tal-kredituri, l-isem u l-kunjom tal-kreditur jekk tkun persuna fiżika, jew l-isem tal-kreditur jekk tkun persuna ġuridika, informazzjoni dwar jekk il-kreditur ikunx membru tal-kumitat tal-kreditur, informazzjoni dwar l-ambitu tad-drittijiet tal-vot tal-kreditur u l-minuti tal-laqgħa tal-kumitat tal-kredituri,
  16. dettalji tal-laqgħa tal-kredituri f’falliment skont il-Parti Erbgħa ta’ dan l-Att sal-punt tal-post, il-ħin u s-suġġett tal-laqgħa tal-kredituri,
  17. il-mudell ta’ distribuzzjoni;
  18. id-data tad-deċiżjoni dwar ir-rilaxx tad-dejn, jekk falliment jew pjan ta’ pagament parzjali huma ddikjarati skont il-Parti Erbgħa ta’ dan l-Att;
  19. informazzjoni dwar l-introduzzjoni ta’ rapport superviżorju;
  20. informazzjoni dwar il-limiti ta’ żmien biex il-partijiet jieħdu azzjoni fil-proċedimenti taħt dan l-Att,
  21. informazzjoni dwar jekk proċedimenti prinċipali ta’ insolvenza, proċedimenti ta’ insolvenza sekondarji jew proċedimenti ta’ insolvenza territorjali humiex involuti f’konformità mal-leġislazzjoni speċifika rilevanti;
  22. informazzjoni dwar il-possibbiltà li jintalab rimedju skont il-leġiżlazzjoni speċifika rilevanti,
  23. il-livell ta’ sodisfazzjon tal-kredituri garantiti u l-kredituri mhux iggarantiti fil-proċedimenti taħt it-tieni u t-tielet partijiet ta’ din il-liġi;
  24. il-grad ta’ sodisfazzjon tal-kredituri fil-proċedimenti mressqa skont ir-Raba’ Parti ta’ din il-Liġi;
 2. il-lista tad-debituri ta’ falliment u l-lista tad-debituri fil-proċedimenti ta’ ristrutturar, fl-ambitu tad-data msemmija fil-punt (a) tar-raba’ paragrafu;
 3. il-lista ta’ debituri fil-proċeduri msemmija fil-Parti Erbgħa ta’ dan l-Att, fl-ambitu tad-dejta msemmija fil-punt (a) tar-raba’ paragrafu;
 4. aktar informazzjoni dwar il-proċeduri skont din il-liġi ppubblikata fil-Ġurnal Kummerċjali;
 5. informazzjoni dwar is-servizzi akkwistati mill-amministratur.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Slovakk huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru u t-tfittxija għall-informazzjoni huma mingħajr ħlas.

Kif tfittex lir-reġistratur Slovakk?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFil-paġna ewlenija tar-reġistru ta’ falliment, bar tat-tiftix huwa bar għat-tiftix, fejn it-test mixtieq jista’ jiġi pprovdut direttament, jew, jekk applikabbli, biex jiġi speċifikat jekk it-test għandux jiġi mfittex taħt il-kategoriji “konania”, “Trustees”, “Assets” jew “Servizzi”.

Storja tar-reġistru tal-insolvenza tar-Repubblika Slovakka

L-iskema bdiet tintuża għall-produzzjoni għall-7.12.2015.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta’ partit fallut


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2019