Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Slowakije

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Deze pagina geeft een kort overzicht van het Slowaakse insolventieregister.


Insolventieregisters

Welke informatie bevat het Slowaakse insolventieregister?

DeDe link wordt in een nieuw venster geopend. registrator is een informatiesysteem voor het openbaar bestuur dat beschikbaar wordt gesteld op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek, het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek. Het informatiesysteem van de registrator bevat informatie over insolventieprocedures, herstructurerings- en kwijtingsprocedures krachtens afdeling 10a (2) van Wet nr. 7/2005 inzake faillissement en herstructurering en tot wijziging van bepaalde wetten, als gewijzigd.

Het register van de gefailleerde het volgende openbaar maakt:

 1. bijzonderheden over de procedures uit hoofde van Wet nr. 7/2005, voor zover:
  1. de aanduiding van het gerecht;
  2. het referentienummer van de zaak;
  3. de voornaam en de achternaam van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt,
  4. De naam van de aanvrager en de schuldenaar, in het geval van
   4.1 natuurlijke personen, naam, achternaam, geboortedatum en woonplaats,
   4.2 natuurlijke persoon van de ondernemer, handelsnaam, voornaam en achternaam, indien verschillend van handelsnaam, identificatienummer of andere identificatie en locatie van de onderneming,
   4.3 rechtspersoon, handelsnaam, identificatienummer of andere identificatie en locatie;
  5. de aanwijzing van de verantwoordelijke beheerder of trustee;
  6. het adres van het register van de benoemde beheerder of het adres van het register van de erkende beheerder;
  7. de datum van opening van de insolventieprocedure of de datum van de opening van de herstructureringsprocedure of de datum van de toekenning van de bescherming van de schuldeiser;
  8. de datum van de faillietverklaring, de datum van de vergunning voor de herstructurering of de datum waarop het betalingsschema was bedoeld;
  9. de datum van de intrekking van het faillissement of de datum van het einde van de herstructurering;
  10. vermelding of er sprake is van een klein faillissement
  11. vorderingen met betrekking tot de inhoud van de lijst van schuldvorderingen op de lijst van schuldvorderingen;
  12. de gegevens over de argumenten ten aanzien van de inhoud van de claims ten gronde;
  13. de aanwijzing door de administrateur van de opstelling van het plan voor de betaling door de beheerder;
  14. gegevens over de goederen van de schuldenaar waarop de inventaris van de goederen betrekking heeft,
  15. informatie over de bijeenkomst van de crediteuren en de details van de vergadering van het comité van crediteuren op de plaats, het tijdstip en de inhoud van de vergadering van de crediteuren, de voor- en achternaam van de kredietgever als het om een natuurlijke persoon gaat, of de naam van de kredietgever als het om een rechtspersoon gaat, informatie over de vraag of de kredietgever lid is van de schuldeisercommissie, informatie over de reikwijdte van de stemrechten van de kredietgever en de notulen van de vergadering van de commissie van schuldeisers,
  16. bijzonderheden over de bijeenkomst van crediteuren in een faillissement overeenkomstig het vierde deel van deze akte, over de omvang van de plaats, het tijdstip en het onderwerp van de vergadering van de crediteuren,
  17. het distributiepatroon;
  18. de datum van het besluit betreffende de kwijting van de schuld, indien uit hoofde van deel 4 van deze wet een faillissement wordt aangevraagd;
  19. informatie over de invoering van een toezichtrapport;
  20. informatie over de termijnen waarbinnen de partijen moeten optreden in het kader van een procedure op grond van deze wet;
  21. informatie over de vraag of er sprake is van een hoofdinsolventieprocedure, een secundaire insolventieprocedure of een territoriale insolventieprocedure in overeenstemming met de desbetreffende specifieke wetgeving;
  22. informatie over de mogelijkheid om een rechtsmiddel in te stellen overeenkomstig de desbetreffende specifieke wetgeving;
  23. de mate van tevredenheid van de crediteuren en de concurrente schuldeisers in de procedure uit hoofde van het tweede en derde deel van deze wet;
  24. de mate van tevredenheid van de schuldeisers in de procedures die zijn ingeleid op grond van het vierde deel van deze wet;
 2. de lijst van de schuldenaren van het faillissement en de lijst van debiteuren in de herstructureringsprocedure, in het kader van de in punt a) van de vierde alinea bedoelde gegevens;
 3. de lijst van debiteuren in de procedures als bedoeld in deel 4 van deze wet, in het kader van de in lid 4, onder a), bedoelde gegevens;
 4. nadere informatie over de procedures uit hoofde van deze wet, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen;
 5. informatie over de diensten die door de beheerder worden verleend.

Is de toegang tot het Slowaakse insolventieregister kosteloos toegankelijk?

Ja, de toegang tot het register en het zoeken naar informatie is gratis.

Hoe kunt u zoeken naar de Slowaakse registrator?

Op de De link wordt in een nieuw venster geopend.homepage van het faillissementsregister is een zoekbalk de zoekbalk, waarbij de gezochte tekst rechtstreeks kan worden verstrekt of, indien van toepassing, moet worden aangegeven of de tekst moet worden gezocht in de categorieën „konania”, „Trustees”, „Assets” of „Services”.

Geschiedenis van het insolventieregister van de Republiek Slowakije

De regeling is in werking gesteld voor 7.12.2015.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van failliete boedel


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 19/11/2019