Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Slovensko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Tato stránka poskytuje stručný přehled o slovenském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace obsahuje slovenský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Registrační úředník je informační systém veřejné správy zpřístupněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Informační systém elektronické podatelny obsahuje informace o úpadkovém řízení, o restrukturalizaci a o oddlužení podle § 10a (2) zákona č. 7/2005 Sb., o úpadku a o restrukturalizaci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rejstřík úpadku oznámí:

 1. podrobnosti o postupech podle zákona č. 7/2005 Sb. v rozsahu, v němž:
  1. určení soudu,
  2. referenční číslo případu;
  3. křestní jméno a příjmení soudu, u něhož bylo zahájeno řízení,
  4. Označení žadatele a dlužníka, v případě
   4.1 fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a bydliště,
   4.2 fyzická osoba podnikatele, obchodní název, jméno a příjmení, pokud se liší od obchodního názvu, identifikační číslo nebo jiná identifikace a umístění podniku,
   4.3 právnická osoba, obchodní název, identifikační číslo nebo jiná identifikace a umístění;
  5. určení pověřeného správce nebo správce;
  6. adresu registru jmenovaného správce nebo adresu rejstříku oprávněného správce,
  7. datum zahájení insolvenčního řízení nebo datum zahájení restrukturalizačního řízení nebo datum poskytnutí ochrany věřiteli;
  8. datum platební neschopnosti, datum povolení k restrukturalizaci nebo datum, kdy byl splátkový kalendář určen;
  9. datum zrušení úpadku nebo datum ukončení restrukturalizace;
  10. údaj o tom, zda došlo k malému úpadku
  11. údaje o žádostech týkajících se obsahu seznamu pohledávek v seznamu pohledávek;
  12. údaje o návrhových žádáních vznesených proti podstatě obsahu tvrzení proti dané látce;
  13. informace správce o vypracování plánu na platby ze strany správce,
  14. údaje o aktivech dlužníka, pokud jde o rozsah soupisu majetku,
  15. informace o schůzi věřitelů a podrobnosti o schůzi věřitelského výboru v místě, čase a předmětu jednání věřitelů, jméno a příjmení věřitele, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo jméno věřitele v případě právnické osoby, informace o tom, zda je věřitel členem věřitelského výboru, informace o rozsahu hlasovacích práv věřitele a zápis ze schůze věřitelského výboru,
  16. podrobnosti o schůzi věřitelů v konkurzu podle části čtvrté tohoto zákona v rozsahu, ve kterém je to místo konání, času a předmětu jednání věřitelů,
  17. způsob distribuce;
  18. datum rozhodnutí o prominutí dluhu, je-li vyhlášen konkurz nebo splátkový plán podle části čtvrté tohoto zákona;
  19. informace o zavedení zprávy v oblasti dohledu;
  20. informace o lhůtách, ve kterých musí strany podat žalobu podle tohoto zákona,
  21. informace o tom, zda se jedná o hlavní úpadkové řízení, vedlejší insolvenční řízení nebo územní úpadkové řízení, v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy;
  22. informace o možnosti podat opravný prostředek podle příslušných zvláštních právních předpisů,
  23. míru spokojenosti zajištěných věřitelů a nezajištěných věřitelů v řízení podle druhé a třetí části tohoto zákona;
  24. míra spokojenosti věřitelů v řízení podle části čtvrté tohoto zákona;
 2. seznam dlužníků a seznam dlužníků v restrukturalizačním řízení, pokud jde o rozsah údajů uvedených v odst. 4 písm. a);
 3. seznam dlužníků v řízeních uvedených v části čtvrté tohoto zákona, pokud jde o rozsah údajů uvedených v odst. 4 písm. a);
 4. další informace o postupech podle tohoto zákona zveřejněných v obchodním věstníku;
 5. informace o službách pořizovaných správcem.

Je přístup do slovenského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Ano, přístup do rejstříku a vyhledávání informací jsou bezplatné.

Jak vyhledávat ve slovenském podatelně?

Na Odkaz se otevře v novém okně.domovské stránce rejstříku úpadku je vyhledávací přepážka, kde lze přímo poskytnout požadovaný text, nebo případně upřesnit, zda se má text vyhledat v kategoriích „konania“, „Trustees“, „Assets“ nebo „Services“.

Historie insolvenčního rejstříku Slovenské republiky

Režim podpory byl zaveden do roku 7.12.2015.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík úpadku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/11/2019