Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Slovakien

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Här hittar du en kort översikt över det slovakiska konkursregistret.


Konkursregister

Vilken information innehåller det slovakiska konkursregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegistreringsmyndigheten är ett informationssystem för den offentliga förvaltningen som finns tillgängligt på slovakiska justitieministeriets webbplats, Slovakiens justitieministerium. Registerombudets informationssystem ska innehålla information om insolvensförfaranden, omstrukturering och skuldavskrivning i enlighet med avsnitt 10a (2) i lag nr 7/2005 om konkurser och omstrukturering och om ändring av vissa rättsakter, i dess ändrade lydelse.

Konkursgäldenärens register ska innehålla följande uppgifter:

 1. närmare bestämmelser om förfarandena enligt lag nr 7/2005, i den mån
  1. utseende av domstol,
  2. ärendets referensnummer,
  3. första namn och efternamn på den domstol vid vilken talan väckts,
  4. Kärandens och gäldenärens namn, om det rör sig om
   4.1 fysiska personer, namn, efternamn, födelsedatum och bosättningsland,
   4.2 fysisk person från företagaren, firmanamn, förnamn och efternamn, om detta skiljer sig från handelsnamnet, identifieringsnummer eller annan identifiering och plats för företaget,
   4.3 juridisk person, firmanamn, identifieringsnummer eller annan identifiering och plats.
  5. utseende av förvaltaren eller förvaltaren,
  6. den utsedda administratörens kansli eller den adress till registreringsenheten som har utsetts,
  7. datum för inledandet av insolvensförfarandet eller inledandet av förfarandet för omstrukturering eller datumet för beviljande av borgenärsskydd.
  8. datum för insolvensbeslutet, datum för beviljandet av omstruktureringen eller den dag då betalningsplanen var avsedd.
  9. datum för upphörande av konkurs eller omstruktureringens slutdatum.
  10. uppgift om huruvida det rör sig om en liten konkurs
  11. uppgifter om fordringar avseende innehållet i förteckningen över fordringar i förteckningen över fordringar.
  12. uppgifter om de påståenden som framställts i sak om innehållet i patentkraven.
  13. uppgift om hur förvaltaren utarbetar planen för betalning.
  14. uppgifter om gäldenärens tillgångar inom ramen för inventarieförteckningen över de ingående tillgångarna,
  15. information om borgenärssammanträdet och borgenärsutskottets sammanträde på plats, tid och föremål för borgenärssammanträdet, kreditgivarens förnamn och efternamn, om det rör sig om en fysisk person, eller namnet på fordringsägaren, om det rör sig om en juridisk person, information om huruvida fordringsägaren är medlem av borgenärskommittén, information om omfattningen av fordringsägarens rösträtt samt protokollet från borgenärskommitténs möte.
  16. uppgifter om borgenärssammanträde i konkurs enligt den fjärde delen i denna lag på borgenärssammanträdets omfattning, tid och föremål.
  17. distributionsmönstret.
  18. datum för beslutet om skuldavskrivning, om en konkurs- eller avbetalningsplan redovisas i enlighet med del fyra i denna lag.
  19. information om införandet av en tillsynsrapport.
  20. information om tidsfristerna för parterna att vidta åtgärder enligt denna lag,
  21. information om huruvida huvudinsolvensförfaranden, sekundära insolvensförfaranden eller territoriella insolvensförfaranden är inblandade i enlighet med den relevanta särskilda lagstiftningen.
  22. information om möjligheten att ansöka om rättsmedel enligt den relevanta särskilda lagstiftningen.
  23. graden av tillfredsställelse hos borgenärer med säkerhetsrätt och borgenärer utan säkerhet i förfarandena enligt den andra och tredje delen av denna lag.
  24. graden av nöjdhet hos borgenärerna i de förfaranden som inletts enligt fjärde delen i denna lag.
 2. förteckningen över konkursgäldenärer och förteckningen över gäldenärer i omstruktureringsförfarandena, inom räckvidden för de uppgifter som avses i fjärde stycket a,
 3. förteckningen över gäldenärer i de förfaranden som avses i fjärde stycket i denna akt, inom ramen för de uppgifter som avses i fjärde stycket a,
 4. ytterligare information om de förfaranden enligt denna lag som offentliggjorts i Commercial Journal,
 5. information om de tjänster som upphandlats av administratören.

Är tillgången till det slovakiska insolvensregistret kostnadsfri?

Ja, tillgång till registret och sökning efter information är gratis.

Hur gör man för att söka i den slovakiska registreringsenheten?

Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursregistrets hemsida finns en sökbar sida där den begärda texten kan tillhandahållas direkt eller, i förekommande fall, för att specificera om texten ska sökas i kategorierna ”konania”, ”Trustees”, ”Assets” eller ”Services”.

Konkursregistrets historia

Systemet har tagits i drift 7.12.2015.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregister


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 19/11/2019