Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Slovakkia

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Sellel lehel antakse lühiülevaade Slovakkia maksejõuetusregistri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Slovakkia maksejõuetusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia maksejõuetusregister (Register úpadcov Slovenskej republiky) sisaldab teavet pankrotiotsuste ja pankrotivara haldamise otsuste kohta ning registrit haldab Slovakkia justiitsministeerium. Registris sisalduvaid andmeid ei ole siiski veel avalikustatud, sest register on praegu katsestaadiumis.

Kas juurdepääs Slovakkia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile ja sellest andmete otsimine on tulevikus tasuta.

Kuidas teha päringuid Slovakkia maksejõuetusregistris?

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia maksejõuetusegister on alles väljatöötamisel.

Slovaki Vabariigi maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab teavet alates 31. juulist 2009.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSlovakkia maksejõuetusegister


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/07/2017