Registri stečajev in insolventnosti

Vse države članice EU imajo registre plačilne nesposobnosti in registre stečajev, za katere lahko poiščete informacije. Ti registri se zdaj povezujejo, da bi se omogočilo iskanje po njih z osrednje točke.

V njih se beležijo, analizirajo in shranjujejo informacije o insolventnosti, ki se dajo na voljo javnosti v različnih oblikah (odvisno od države):

  • države s posebnimi registri – objavljajo informacije o vseh fazah postopka zaradi insolventnosti in strankah v postopku,
  • države z drugimi registri – položaj je bolj raznolik. Nekatere države objavijo samo ime in status družbe, druge pa tudi informacije o vseh fazah postopka.

Informacije o nacionalnih registrih

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Iskanje na enem mestu

Na spodnji povezavi lahko v katerem koli uradnem jeziku EU iščete po nacionalnih registrih insolventnosti:

  • informacije in dokumente o postopkih zaradi insolventnosti,
  • dokumente v zvezi z dolžniki.

Iskanje po nacionalnih registrih

Informacije in dokumenti, ki jih lahko najdete v teh registrih, bi morali biti na voljo brezplačno.

Ta storitev trenutno ne obsega vseh držav EU. Sistem medsebojnega povezovanja vsebuje vnaprej določen sklop informacij (obvezne informacije) o postopkih zaradi insolventnosti, in sicer ne glede na to, kje v EU se ti postopki začnejo.

Sorodne povezave

Insolventnost/stečaj

Zadnja posodobitev: 26/03/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.