menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Intelektualno vlasništvo


Europska komisija želi staviti na raspolaganje materijale koji će poslužiti pravosudnim djelatnicima za osobne potrebe, ali i njihovim predavačima kao materijal za rad u području europskog prava o zaštiti intelektualnog vlasništva.


Internetski seminari o intelektualnom vlasništvu (Akademija OHIM-a)

Prava intelektualnog vlasništva (IP) zakonska su prava kojima se štite tvorevine ljudskog uma. Intelektualno vlasništvo obuhvaća niz kreativnih područja, kao što su izumi, dizajn i različite vrste umjetničkog izričaja te je također važno u drugim komercijalnim područjima kao što su žigovi i poslovne tajne.

Akademija OHIM-a nudi niz internetskih seminara na engleskom kojima su obuhvaćeni svi vidovi intelektualnog vlasništva. Internetski seminari dostupni su besplatno na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu akademije OHIM-a.

Izobrazba na internetu o europskom pravu o patentu (Europska patentna akademija)

Europska patentna akademija razvila je nekoliko tečajeva na internetu na engleskom, francuskom i njemačkom o patentima i o europskom patentnom sustavu. Tečajevi su namijenjeni osoblju nacionalnih patentnih ureda, knjižničarima koji rade s patentima i svim osobama koje žele učiti o tome polju. Obuhvaćene teme uključuju pretraživanje, klasifikaciju i opoziciju.

Internetski tečajevi dostupni su besplatno naPoveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Europske patentne akademije.

Knjižnica i kutak za izobrazbu Službe za pomoć o europskim pravima intelektualnog vlasništva (IPR)

Pravosudni djelatnici koji žele proširiti znanje o intelektualnom vlasništvu ili pravima intelektualnog vlasništva (IPR) pozivaju se na uspostavu kontakta sa Službom za pomoć za europska prava intelektualnog vlasništva. Iako su u prvom redu namijenjeni korisnicima istraživačkih projekata koje financira EU i MSP-ovima iz EU-a koji sudjeluju u transnacionalnim sporazumima o partnerstvu, Poveznica se otvara u novom prozoruknjižnica i Poveznica se otvara u novom prozorukutak za izobrazbu Službe za pomoć mogu sadržavati resurse za izobrazbu koji mogu biti korisni i pravosudnim djelatnicima, uključujući biltene, studije slučaja, informativne listiće, odgovore na često postavljana pitanja, pojmovnik, korisne dokumente, pakete za izobrazbu i slično. Ti su resursi uglavnom dostupni na engleskom.

Tečajevi učenja na daljinu (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo – WIPO)

WIPO nudi korisne osnovne i napredne programe izobrazbe na internetu kojima su, iako nisu specifični za pravo EU-a, obuhvaćeni svi aspekti intelektualnog vlasništva. Poveznica se otvara u novom prozoruTečajevi učenja na daljinu obuhvaćaju intelektualno vlasništvo, autorsko pravo, patente, žigove itd. Dostupni su na engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom i portugalskom.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019