Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nemzetközi jog


A nemzetközi jog olyan szabályok összessége, amelyeket az államok vagy a nemzetek az egymás közötti kapcsolataikra nézve kötelezőnek ismernek el, ideértve a nemzetközi szervezetekkel fennálló kapcsolataikat is. A nemzetközi jogot általában szuverén államok közti megállapodásokba foglalják és/vagy az ilyen megállapodásokból ered.


Területek

A „nemzetközi jog” kifejezés két jogágra vonatkozhat:

  • Nemzetközi közjog: az államok és nemzetközi szervezetek közti kapcsolatot szabályozza, olyan területekkel foglalkozik, mint az emberi jogok, a nemzetközi szerződések joga, a tengerjog, a nemzetközi büntetőjog és a nemzetközi humanitárius jog.
  • Nemzetközi magánjog – vagy kollíziós jog –, olyan eljárásjogi szabályok sora, amelyek meghatározzák, hogy egy adott jogvita mely jogrendszer alá tartozik, és melyik ország joga alkalmazandó rá. Ezek a szabályok akkor alkalmazandók, amikor egy jogvita határokon átnyúló elemet tartalmaz, például olyan szerződést, amelyet különböző államokban lévő felek kötöttek, vagy amikor a határokon átnyúló elem egy több joghatóság alá tartozó országban.

Az Európai Unió (EU) jogához fűződő viszony

Bár az uniós jogot a nemzetközi jog sajátos formájának is tekinthetjük, az uniós jog legnagyobb része rendelkezik néhány olyan sajátos vonással, amely általában nem jellemző a nemzetközi jogra: ilyen különösen az, hogy az állampolgárok az uniós tagállamokban a bíróságok előtt hivatkozhatnak az uniós jog által biztosított jogokra, míg a nemzetközi jogot általában át kell ültetni a nemzeti jogba ahhoz, hogy az állampolgárok aztán hivatkozhassanak rá. Az uniós jog továbbá gyakran elsőbbséget élvez az uniós tagállamok jogával szemben. Ezért van ezen a portálon külön oldal az uniós jog és a nemzetközi jog számára.

Jogforrások és adatbázisok

A nemzetközi jogot főként nemzetközi megállapodások vagy egyezmények tartalmazzák, túl az olyan általánosan elismert értékeken, normákon és elveken, amelyekre a megállapodásokban nem szükséges kifejezetten hivatkozni. A nemzetközi megállapodások lehetnek kétoldalúak (vagyis két szuverén állam közöttiek) vagy többoldalúak (vagyis kettőnél több állam közöttiek). A megállapodásokat nagyon gyakran valamely nemzetközi szervezet keretein belül készítik elő és tárgyalják meg, ilyen például az A link új ablakot nyit megEgyesült Nemzetek (ENSZ), az A link új ablakot nyit megEurópa Tanács és sok egyéb szervezet. Fontos forrása a nemzetközi jognak a nemzetközi bíróságok ítélkezési gyakorlata is.

Különböző nyilvánosan elérhető információs források léteznek a nemzetközi jogra vonatkozóan. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők:

Az Egyesült Nemzetek hozta létre a A link új ablakot nyit megNemzetközi Jogi Bizottságot is. Ennek feladata, hogy elősegítse a nemzetközi jog és kodifikációja folyamatos fejlődését. Ebből a célból tanulmányokat és felméréseket tesz közzé, precedenseket gyűjt és új szerződésekre vonatkozó javaslatokat dolgoz ki. A Nemzetközi Jogi Bizottság munkája már több fontos szerződéshez és egyéb kulcsfontosságú nemzetközi jogi munkához szolgált alapul.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 01/02/2020