Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomarit ja muut oikeusviranomaiset


Yhteystietoja ja apuvälineitä tuomareille ja muille oikeusalan ammattilaisille, jotka käsittelevät rajat ylittäviä siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita.


Yleisiä tietoja

Tuomarit ja muut siviili- ja kauppaoikeuden alalla oikeudellista yhteistyötä tekevät viranomaiset saattavat tarvita apua rajat ylittävien tapausten käsittelyssä.

Yhteysviranomaiset voivat auttaa tällaisissa tapauksissa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • ne voivat selvittää, miten oikeudellista yhteistyötä koskeva pyyntö (esim. asiakirjojen tiedoksianto tai todisteiden vastaanottaminen) on edennyt
  • ne voivat toimittaa tietoja, jotka helpottavat unionin säädöksen tai sellaisen toisen jäsenvaltion lain soveltamista, jota on sovellettava kansainvälisen sopimuksen nojalla
  • ne voivat etsiä ratkaisuja vaikeuksiin, joita liittyy oikeudellista yhteistyötä koskeviin pyyntöihin
  • ne voivat toimittaa tietoja, joita tarvitaan sujuvaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä varten
  • ne voivat toimittaa yleisiä tietoja oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevista unionin ja kansainvälisen tason säädöksistä.

Yhteysviranomaisilla on verkostossa keskeinen asema. Ne tekevät yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten sekä oman maansa oikeusviranomaisten kanssa. Lisäksi yhteysviranomaiset avustavat siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa EU:n säädöksissä ja kansainvälisissä sopimuksissa mainittuja viranomaisia erilaisissa käytännön tehtävissä. Ne myös pitävät säännöllisesti yhteyttä muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisiin.

Voit ottaa yhteyttä kansalliseen yhteysviranomaiseen napsauttamalla tästä.

Oikeusalan toimijoiden oppaat

Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellinen verkosto on myös laatinut useita julkaisuja, muun muassa oikeusalan ammattilaisille tarkoitettuja oppaita eri EU-säädösten soveltamisesta.

Verkoston tietosivuille on koottu oikeusalan ammattilaisia varten monenlaista siviili- ja kauppaoikeutta koskevaa tietoa sekä kansallisella että unionin ja kansainvälisellä tasolla.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2019