Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 44/2001


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială se aplică între toate statele membre, inclusiv Danemarca, care a încheiat în paralel un acord cu Comunitatea Europeană privind Regulamentul nr. 44/2001 (Linkul se deschide într-o fereastră nouăAcordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială). Acest acord a intrat în vigoare la 1 iulie 2007.

Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru se recunosc în celelalte state membre fără a fi necesară vreo procedură specială.

O hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru și care este executorie în statul în cauză este pusă în executare într-un alt stat membru atunci când, la cererea oricăreia dintre părțile interesate, a fost declarată executorie în statul respectiv. Cererea în acest sens se înaintează instanței sau autorității competente notificate de statul membru în temeiul articolului 39 din regulament. Acțiunea împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare a executării se înaintează instanței notificate de statul membru în temeiul articolului 43 alineatul (2) și al articolului 44 din regulament.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 a fost înlocuit de Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) nr. 1215/2012 [Regulamentul Bruxelles I (reformare)] începând cu 10 ianuarie 2015. Acest nou regulament se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate la 10 ianuarie 2015 sau după această dată. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 continuă să se aplice hotărârilor pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate înainte de 10 ianuarie 2015 și care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

Regulamentul nr. 1215/2012 se aplică în Danemarca în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Modificările legislative necesare au intrat în vigoare în Danemarca la 1 iunie 2013.

Regulamentul prevede două formulare.

Notificările transmise de statele membre în temeiul articolelor 75 și 76 din Regulamentul nr. 1215/2012 sunt disponibile aici.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Linkul se deschide într-o fereastră nouăVersiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 19/02/2019

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Belgia


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Nu există.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Belgia, instanța de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Belgia:

a) în ceea ce privește calea de atac aflată la dispoziția pârâtului - instanța de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht);

b) în ceea ce privește calea de atac aflată la dispoziția reclamantului: curtea de appel (cour d'appel/hof van beroep).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Belgia, recursul în casație.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 28/07/2017

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Bulgaria


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Instanţele din Bulgaria şi alte autorităţi au competenţă internaţională atunci când reclamantul sau solicitantul este un resortisant bulgar sau o persoană juridică înmatriculată pe teritoriul Republicii Bulgaria [articolul 4 alineatul (1) punctul (2) din Codul de drept internaţional privat].

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Cererea de constatare a caracterului executoriu al unei decizii judiciare sau al unui alt act emis în alt stat membru al Uniunii Europene va fi înaintată instanţei regionale (okrazhen sad) [articolul 623 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Ordonanţa poate face obiectul unei căi de atac introduse la Curtea de apel din Sofia [articolul 623 litera (b) prima teză din Codul de procedură civilă].

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Decizia Curţii de Apel din Sofia poate fi atacată în continuare în faţa Curţii supreme de casaţie [articolul 623, alineatul (6), a doua teză din Codul de procedură civilă].


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/01/2019

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Republica Cehă


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Republica Cehă: articolul 86 din Legea nr. 99/1963 Rec., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Republica Cehă, la instanța districtuală (okresní soud).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Republica Cehă , la instanța districtuală (okresní soud).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Republica Cehă, recursul (dovolání), acțiunea de redeschidere a procedurii (žaloba na obnovu řízení) și acțiunea în anulare (žaloba pro zmatečnost).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 06/03/2019

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Estonia


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Articolul 86 din Codul de procedură civilă.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Instanțe regionale

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Instanțe districtuale

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Căile de atac la Curtea Supremă


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/08/2019

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Croaţia


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Articolul 54 din Legea privind rezolvarea conflictelor de legi cu prevederile altor țări în cadrul anumitor relații (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Instanțele municipale (općinski sudovi; sing. općinski sud) în cauzele civile și Instanța civilă municipală din Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) și instanțele comerciale (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) în cauzele comerciale

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În cauzele civile se pot introduce căi de atac la instanțele regionale competente (županijski sudovi; sing. županijski sud), prin intermediul instanțelor municipale competente, iar în cauzele comerciale căile de atac se introduc la Înalta Curte Comercială a Croației (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), prin intermediul instanțelor comerciale competente.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Căile de atac se introduc la Curtea Supremă a Republicii Croația (Vrhovni sud Republike Hrvatske).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/03/2018

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Cipru


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Cipru: articolul 21 alineatul (2) din Legea nr. 14 din 1960 privind instanțele, cu modificările ulterioare.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

În Cipru, instanța districtuală (Eparchiakó Dikastírio) sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, instanța competentă în materie de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În Cipru, instanța districtuală (Eparchiakó Dikastírio) sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, instanța competentă în materie de dreptul familiei (Oikogeneiakó Dikastírio).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Cipru, apel la instanța administrativă (Dioikitikó Dikastírio).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/04/2019

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Ungaria


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

În Ungaria: articolul 57 din Decretul-lege nr. 13 din 1979 privind dreptul internațional privat (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

În Ungaria, instanța districtuală situată în jurisdicția instanței regionale competente (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) și, în Budapesta, Tribunalul din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În Ungaria, instanțele regionale (törvényszék); în Budapesta, Curtea din Budapesta‑Capitală (Fővárosi Törvényszék).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

În Ungaria, o cerere de reexaminare (felülvizsgálati kérelem).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 16/10/2017

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Malta


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Malta: articolele 742, 743 și 744 din Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12 și articolul 549 din Codul comercial - Cap.13.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Malta, prima secție a tribunalului civil (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) sau jurisdicția superioară generală din Gozo (Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) sau, în materie de obligații de întreținere, grefa instanței (Reġistratur tal-Qorti), spre transmitere ulterioară Ministerului Justiției (Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- Curtea de apel, urmând procedura prevăzută pentru apeluri în Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12.

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Malta nu se mai poate introduce nicio cale de atac, la nicio instanță.

- în materie de obligații de întreținere, Curtea de apel, urmând procedura prevăzută pentru apeluri în Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/01/2017

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Portugalia


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

În Portugalia se aplică următoarele dispoziții:

- articolul 63 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Código de Processo Civil), în măsura în care prevede o competență extrateritorială a instanțelor, de exemplu competența instanței din raza teritorială a sucursalei, filialei sau agenției, a delegației sau a reprezentanței (dacă sunt situate în Portugalia) în cadrul unei cereri de notificare sau comunicare a sediului principal și

- articolul 10 din Codul procedural al muncii (Código de Processo do Trabalho), în măsura în care prevede o competență extrateritorială a instanțelor, de exemplu competența instanței din raza teritorială a domiciliului reclamantului în cadrul unei acțiuni bazate de un contract de muncă, inițiate de un lucrător împotriva angajatorului său.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

În Portugalia: judecătoriile (Tribunal de Comarca).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În Portugalia: curțile de apel (Tribunal da Relação).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

În Portugalia: recurs limitat la motive de drept.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 09/08/2019

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - România


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Normele interne de competenţă prevăzute la art. 3 alin. 2 şi la art. 4 alin. 2 sunt următoarele:

în România: art. 1065 – 1081 din Cartea a VII-a Procesul civil internaţional, Titlul I competenţa internaţională a instanţelor române din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în România, „tribunalul” (art. 1 alin. (1) din art. I 2 din Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE, cu modificările şi completările ulterioare; art. 95 pct. 1, art. 1098 și 1102 alin. (1) din Codul de procedură civilă)

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În România, „Curtea de apel” (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

recursul (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/05/2016

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I - Suedia


Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Suedia: capitolul 10 articolul 3 alineatul (1) prima teză din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- instanța districtuală (tingsrätt).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- instanța districtuală, instanța de apel (hovrätt) sau Curtea Supremă (Högsta domstolen).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- instanța districtuală, instanța de apel sau Curtea Supremă.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/02/2017