Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali - Ir-Regolament Brussell I - Bulgarija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

L-Anness I – Ir-regoli ta' ġuriżdizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4(2)

Il-qrati Bulgari u awtoritajiet oħrajn għandhom ġuriżdizzjoni internazzjonali meta l-attur jew ir-rikorrent ikun ċittadin Bulgaru jew persuna legali rreġistrata fir-Repubblika tal-Bulgarija (Artikolu 4(1)(2) tal-Kodiċi tad-Dritt Internazzjonali Privat).

L-Anness II – Il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti li quddiemhom tista' titressaq l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 39

Ir-rikors għal dikjarazzjoni ta' infurzar ta' deċiżjoni ġudizzjarja jew att ieħor maħruġ fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti distrettwali (окръжни съд- okražni sad) (Artikolu 623(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-Anness III – Il-qrati li quddiemhom jistgħu jitressqu l-appelli msemmija fl-Artikolu 43(2)

L-ordni huwa suġġett għal appell quddiem il-Qorti tal-Appell ta' Sofia (Artikolu 623(b), l-ewwel sentenza, tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-Anness IV- L-appelli li jistgħu jitressqu skont l-Artikolu 44

Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ta' Sofia hija suġġetta għal appell ulterjuri quddiem il-Qorti Suprema ta' Kassazzjoni (Artikolu 623(6), i-tieni sentenza, tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 04/01/2019