Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I - Bulgarije


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Bulgarije

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening


Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

De Bulgaarse gerechten en andere instanties zijn internationaal bevoegd wanneer de eiser of verzoeker de Bulgaarse nationaliteit heeft of een in de Republiek Bulgarije gevestigde rechtspersoon is (artikel 4, leden 1 en 2 van het wetboek internationaal privaatrecht).

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

Het verzoek om uitvoerbaarverklaring van een rechterlijke beslissing of een ander instrument dat in een andere lidstaat van de Europese Unie is opgesteld, moet worden ingediend bij de provinciale rechtbank (okrazhen sad) (artikel 623, lid 1, van het wetboek burgerlijk procesrecht).

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Tegen het rechterlijk bevel staat een rechtsmiddel open bij het Hof van Beroep van Sofia (artikel 623, onder b, eerste volzin, van het wetboek burgerlijk procesrecht).

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Tegen de beslissing van het Hof van Beroep van Sofia staat een verder rechtsmiddel open bij het Hof van Cassatie (artikel 623, lid 6, tweede volzin, van het wetboek burgerlijk procesrecht).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 10/09/2020