Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Danska


Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

na Danskem: člen 246(2) in (3) Zakona o pravosodju (lov om rettens pleje).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

na Danskem, "byret".

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

na Danskem, "landsret".

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

na Danskem, pravno sredstvo na "Højesteret" z dovoljenjem "Procesbevillingsnævnet".


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 27/01/2020