Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 44/2001 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettua Linkki avautuu uuteen ikkunaanneuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, ja se koskee myös Tanskaa, joka on tehnyt asetuksen kanssa rinnakkaisen Linkki avautuu uuteen ikkunaansopimuksen Euroopan yhteisön kanssa. Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä.

Jäsenvaltiossa annettu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen tuomio on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun tuomio asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi. Hakemus on toimitettava tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut asetuksen 39 artiklan mukaisesti. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta annettuun päätökseen on haettava muutosta asetuksen 43 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan mukaisesti määritellyltä tuomioistuimelta.

Asetus (EY) N:o 44/2001 on korvattu Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksella (EU) N:o 1215/2012 (uudelleenlaadittu Bryssel I asetus) 10. tammikuuta 2015 alkaen. Uutta asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisteröity virallisina asiakirjoina, ja tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin, jotka on hyväksytty tai tehty 10. tammikuuta 2015 tai sen jälkeen. Asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan edelleen ennen 10. tammikuuta 2015 vireille tulleissa oikeudenkäynneissä annettuihin tuomioihin sekä ennen tuota päivää laadittuihin tai rekisteröityihin virallisiin asiakirjoihin ja tuomioistuimessa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan.

Asetusta (EU) N:o 1215/2012 sovelletaan Tanskassa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen nojalla. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset tulivat Tanskassa voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Asetukseen on liitetty kaksi lomaketta.

Jäsenvaltioiden asetuksen 75 ja 76 artiklan mukaisesti tekemät ilmoitukset ovat saatavissa täältä.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - Brussels I Regulation


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019