Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 44/2001


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća (EZ) br 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima primjenjuje se na sve države članice Europske unije uključujući Dansku, koja je s Europskom zajednicom sklopila paralelni sporazum o Uredbi 44/2001 (Poveznica se otvara u novom prozoruSporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima). Taj je sporazum stupio na snagu 1. srpnja 2007.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena i izvršiva u državi članici provodi se u drugoj državi članici ako je, na zahtjev bilo koje zainteresirane strane, u njoj proglašena izvršivom. Zahtjev se podnosi sudu ili nadležnom tijelu koje je odredila država članica u skladu s člankom 39. Uredbe. Žalbu na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti treba uputiti sudu koji je odredila država članica u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 44. Uredbe.

Uredba (EZ) br. 44/2001 zamijenjena je Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom (EU) br. 1215/2012 (Uredba Bruxelles I. (preinačena)) 10. siječnja 2015. Nova se Uredba primjenjuje samo na sudske postupke koji su u tijeku, na vjerodostojne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene na dan ili nakon 10. siječnja 2015. Uredba (EZ) br. 44/2001 i dalje se primjenjuje na sudske odluke donesene u sudskim postupcima koji su u tijeku, na vjerodostojne isprave koje su formalno sastavljene ili registrirane te na sudske nagodbe koje su potvrđene ili sklopljene prije 10. siječnja 2015., a koje su obuhvaćene područjem primjene te Uredbe.

Uredba br. 1215/2012 primjenjuje se na Dansku u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Potrebne su zakonodavne izmjene u Danskoj stupile na snagu 1. lipnja 2013.

Uredbom su predviđena dva obrasca.

Obavijesti država članica iz članaka 75. i 76. Uredbe br. 1215/2012 dostupne su ovdje.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - Brussels I Regulation


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019