Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus - Kroatia


Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Lainvalinnasta tietyissä suhteissa annetun lain (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) 54 §

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Siviilioikeudellisissa asioissa kunnalliset tuomioistuimet (općinski sud), kauppaoikeudellisissa asioissa Zagrebin kunnallinen siviilituomioistuin (Općinski građanski sud) ja kauppatuomioistuimet (trgovački sud)

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Siviilioikeudellisissa asioissa muutosta voi hakea toimivaltaiselta maakunnalliselta tuomioistuimelta (županijski sud) toimivaltaisen kunnallisen tuomioistuimen välityksellä, kun taas kauppaoikeudellisissa asioissa muutosta haetaan ylimmältä kauppatuomioistuimelta (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) kauppatuomioistuimen välityksellä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Muutosta voi hakea Kroatian korkeimmalta oikeudelta (Vrhovni sud Republike Hrvatske).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2018