Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I - Litwa


Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- Litwie: art. 31 kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- na Litwie, Lietuvos apeliacinis teismas.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- na Litwie, Lietuvos apeliacinis teismas.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- na Litwie odwołanie do Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019