Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

  • Prima pagină
  • ...
  • Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I - Litva


príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Litve: článok 31 Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Litve‚ Lietuvos apeliacinis teismas.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Litve‚ Lietuvos apeliacinis teismas.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Litve, je to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019