Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

  • Prima pagină
  • ...
  • Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I - Letland


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2

- in Letland: artikel 27 en artikel 28, leden 3, 5, 6 en 9 van Civilprocesa likums (Wet betreffende het burgerlijk procesrecht).

Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend

- in Letland, de rajona (pilsētas) tiesa.

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- in Letland, de Apgabaltiesa.

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld

- in Letland, een beroep bij de Augstākā tiesa.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/06/2019