Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

  • Etusivu
  • ...
  • Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus - Malta


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Bryssel I -asetus


Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

- Maltassa: siviiliprosessilain (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) 12 luku, 742, 743 ja 744 § sekä kauppalain (Kodiċi tal-kummerċ) 13 luku, 549 §.

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

- Maltassa: siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) tai Gozon rauhantuomioistuimen ylempi jaosto (Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) tai, jos tuomio koskee elatusapua, tuomioistuimen kirjaamo (Reġistratur tal-Qorti), jolle hakemus toimitetaan oikeusministerin (Ministru responsabbli għall-Ġustizzja) välityksellä.

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

- Muutoksenhakutuomioistuin (Il-Qorti ta’ l-Appell) siviiliprosessilain 12 luvussa säädetyllä menettelyllä.

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

- Maltassa ei ole mahdollista hakea muutosta ylimmässä oikeusasteessa.

- Jos tuomio koskee elatusapua, muutosta haetaan muutoksenhakutuomioistuimessa siviiliprosessilain 12 luvussa säädetyllä menettelyllä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 26/01/2017