Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I - Paesi Bassi


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39

nei Paesi Bassi, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2

nei Paesi Bassi:

a) per il convenuto: arrondissementsrechtbank

b) per l'istante: gerechtshof.

Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44

nei Paesi Bassi, ricorso in cassazione.


La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 16/09/2016