Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“ - Rumunija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – reglamentas „Briuselis I“


I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Reglamento 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės:

Rumunijoje – Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso VII knyga „Tarptautinis civilinis procesas“, I antraštinė dalis „Rumunijos teismų tarptautinė jurisdikcija“, 1065–1081 straipsniai.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

– Rumunijoje – teismas (tribunal) (Įstatymo Nr. 191/2007, kuriuo patvirtintas Vyriausybės neeilinis nutarimas Nr. 119/2006 dėl priemonių, būtinų tam tikriems Bendrijos reglamentams įgyvendinti nuo Rumunijos įstojimo į ES dienos, I2straipsnio 1 dalis su pakeitimais; Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis, 1098 straipsnis ir 1102 straipsnio 1 dalis).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

Rumunijoje – apeliacinis teismas (Curtea de apel) (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

Apeliacinis skundas (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/02/2017