Cale de navigare

  • Prima pagină
  • ...
  • Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I


Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială se aplică între toate statele membre, inclusiv Danemarca, care a încheiat în paralel un acord cu Comunitatea Europeană privind Regulamentul nr. 44/2001 (Linkul se deschide într-o fereastră nouăAcordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială). Acest acord a intrat în vigoare la 1 iulie 2007.

Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru se recunosc în celelalte state membre fără a fi necesară vreo procedură specială.

O hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru și care este executorie în statul în cauză este pusă în executare într-un alt stat membru atunci când, la cererea oricăreia dintre părțile interesate, a fost declarată executorie în statul respectiv. Cererea în acest sens se înaintează instanței sau autorității competente notificate de statul membru în temeiul articolului 39 din regulament. Acțiunea împotriva hotărârii privind cererea de încuviințare a executării se înaintează instanței notificate de statul membru în temeiul articolului 43 alineatul (2) și al articolului 44 din regulament.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 a fost înlocuit de Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) nr. 1215/2012 [Regulamentul Bruxelles I (reformare)] începând cu 10 ianuarie 2015. Acest nou regulament se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate la 10 ianuarie 2015 sau după această dată. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 continuă să se aplice hotărârilor pronunțate în cadrul acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate înainte de 10 ianuarie 2015 și care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.

Regulamentul nr. 1215/2012 se aplică în Danemarca în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Modificările legislative necesare au intrat în vigoare în Danemarca la 1 iunie 2013.

Regulamentul prevede două formulare.

Notificările transmise de statele membre în temeiul articolelor 75 și 76 din Regulamentul nr. 1215/2012 sunt disponibile aici.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru a obține informații cu privire la notificările efectuate de statele membre, vă rugăm să selectați unul dintre steagurile din partea dreaptă a ecranului.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 01/06/2016