Varžytynės

Varžytynės – tai procedūra, kurios metu viešai parduodamas skolininko turtas siekiant surinkti pinigų sumą, kurios reikia kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Varžytynes gali surengti teisėjas ar jo įgaliotinis arba kompetentinga institucija ar kiti viešieji ar privatieji subjektai (turintys įgaliojimus pagal konkrečios valstybės teisės aktus).


Varžytynės. Apibrėžtis

Varžytynių terminų glosarijus

ES valstybių, kuriose jau vyksta elektroninės varžytynės, sąrašas

Apibrėžtis

Prieš varžytynes turtas paprastai areštuojamas – tai veiksmas, kuriuo kreditorius arba kompetentinga institucija nustato reikalavimui patenkinti tinkamą turtą ir jį apsaugo. Gali būti areštuojamas skolininko nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, taip pat kreditai trečiosios šalies atžvilgiu. Tačiau kreditų atveju vykdymo užtikrinimo procedūros pasibaigia ne įvykdžius pardavimą, bet skolininko kreditą priskyrus jo kreditoriui.

ES valstybėse yra skirtingų rūšių varžytynės, jų teisinės sistemos numatytos nacionaliniuose teisės aktuose. Kai kuriose ES valstybėse varžytynės gali vykti internetu, tokiu būdu dalyviams nereikia asmeniškai atvykti pas teisėją arba į teismą ar į kitą viešąjį ar privatųjį subjektą.

Prieš varžytynes, kurias paprastai vykdo teisėjas, galintis pardavimo procedūrą pavesti trečiajai šaliai (nepriklausomam specialistui arba bendrovei, kuriai suteikti konkretūs įgaliojimai atlikti šią užduotį), tačiau kurias taip pat gali vykdyti kiti subjektai (pvz., antstolis ar kita vykdymo užtikrinimo institucija), paprastai skelbiami atitinkami skelbimai.

Valstybių narių puslapiuose informacija bus pateikta netrukus. Jeigu šalies vėliava šio puslapio dešinėje išblukinta, vadinasi, šios šalies informacija dar nepaskelbta.

Varžytynių terminų glosarijus

 1. Areštuotas turtas – skolininko turtas (nekilnojamasis arba asmeninis turtas), kurį perima kreditorius arba kompetentingoji institucija, kai skolininkas savanoriškai nesumoka skolos. Kad perimtų turtą, kreditorius arba kompetentinga institucija privalo išsiųsti skolininkui arešto vykdomąjį raštą. Tai veiksmas, kuomet kreditorius arba kompetentinga institucija nustato turtą, kuris gali būti panaudojamas skolai apmokėti.
 2. Ekspertas, įvertinantis areštuoto turto vertę – (atitinkamos rinkos) ekspertas, kuris paprastai įvertina turto vertę. Atsižvelgęs į bendrą rinkos situaciją ir turto būklę ekspertas turi nurodyti tikrąją turto rinkos kainą.
 3. Galimybė apžiūrėti parduodamą turtą – galimybė potencialiems pirkėjams apžiūrėti parduodamą objektą ir jo būklę (kartais nuotraukose, kitais atvejais – tiesiogiai).
 4. Kitas kainos pasiūlymas – nauja didesnė kaina, kurią už objektą siūlo varžytynėse dalyvaujantis asmuo ar bendrovė.
 5. Pardavimo paskelbimas – norėdami parduoti areštuotą turtą varžytynėse, teisėjas ar jo įgaliotinis arba kompetentinga institucija turi paskelbti apie pardavimą (kaip ir kada turtas bus parduotas). Apie varžytynes paprastai skelbiama internete, tačiau dažnai – ir spaudoje.
 6. Perdavimas – parduodamo skolininko turto nuosavybės perdavimas pirkėjui.
 7. Pradinė kaina – areštuoto skolininko turto (nekilnojamojo arba asmeninio turto), kurį perėmė kreditorius arba kompetentingoji institucija, vertė.
 8. Už pardavimą atsakingas asmuo ar bendrovė – asmuo ar bendrovė, atsakingas (-a) už informacijos suteikimą asmenims, kurie nori įsigyti turtą, parduodamo turto reklamavimą, konkurso procedūros vykdymą aukciono metu ir kt.
 9. Užstatas – prieš prasidedant varžytynėms jose norintis dalyvauti asmuo turi sumokėti užstatą. Parduodamo turto neįsigijęs asmuo užstatą atgauna aukcionui pasibaigus.
 10. Varžymasis su kitais asmenimis arba bendrovėmis – varžymasis dėl turto varžytynėse.
 11. Varžytynių laimėjimas – parduodamas turtas skiriamas asmeniui, kuris varžytynių pabaigoje pasiūlė didžiausią kainą.

ES valstybių, kuriose jau vyksta elektroninės varžytynės, sąrašas

 1. Austrija (bendradarbiaujant su Vokietija)
 2. Estija
 3. Ispanija
 4. Italija
 5. Kroatija
 6. Latvija (tik vykdymo užtikrinimo procedūroms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu)
 7. Nyderlandai (tik vykdymo užtikrinimo procedūroms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu).
 8. Portugalija
 9. Suomija
 10. Vengrija
 11. Vokietija (bendradarbiaujant su Austrija)

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2019

Varžytynės - Estija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


1. Viešinimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Areštuotą turtą parduoda Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasantstolis. Areštuoto turto nebūtina parduoti aukcione, jei skolininkas ir kreditorius susitaria dėl reikalavimo patenkinimo, t. y. jei susitariama, kad vykdytiną reikalavimą vykdymo byloje galima patenkinti kitais būdais. Tokius susitarimus būtina sudaryti su visais kreditoriais. Apie susitarimus būtina pranešti antstoliui, priešingu atveju jis toliau tęs įprastus procesinius veiksmus.

Jeigu prašymus išieškoti skolą skirtingi kreditoriai pateikia skirtingiems antstoliams ir vienas iš antstolių jau areštavo skolininko nekilnojamąjį turtą, kitas antstolis, pradėjęs vykdymo bylą, negali areštuoti skolininko registruoto nekilojamojo turto, kol pirmasis antstolis nėra panaikinęs jo arešto.

Aukcione parduodamo turto vertę ir pradinę kainą nustato ekspertas.

Internetiniai aukcionai organizuojami specialioje internetinėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasaukciono aplinkoje. Apie aukcioną paskelbiama likus bent dešimčiai dienų iki aukciono pradžios oficialiajame leidinyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmetlikud Teadaanded ir internete. Antstolis taip pat gali paskelbti skelbimą laikraštyje, kuris parduodamas aukciono vietovėje. Kreditoriaus arba skolininko prašymu antstolis kreditoriaus arba skolininko lėšomis paskelbia skelbimą kituose leidiniuose.

Suinteresuotosios šalys turi teisę apžiūrėti aukcione parduotiną turtą nuo skelbimo paskelbimo dienos iki aukciono pradžios. Suinteresuotosios šalys taip pat turi teisę susipažinti su prašymais dėl aukcione parduotino turto ir pažymomis dėl turto, įskaitant vertinimo ataskaitas. Jeigu turtas parduodamas vykdymo byloje, nei antstolis, nei skolininkas neatsako už jokius parduodamo turto trūkumus. Tai neužkerta kelio atsirasti galimai antstolio ar skolininko atsakomybei už neteisėtai padarytą žalą. Antstolis nustato, kada turtą galima apžiūrėti. Jei turtą turi skolininkas, jis turi teisę reikalauti, kad turtas būtų apžiūrėtas per vykdymo teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Antstolis turi atsižvelgti į savininko interesus.

Jei aukcione parduodamu turtu domisi keli asmenys, jie visi gali teikti pasiūlymus, jeigu tinkamai užsiregistruoja į aukcioną. Pasiūlymai teikiami pradine kaina, o dalyviai gali teikti pasiūlymus neviršydami pasiūlymo kainos intervalo ir per aukcionui nustatytą laiką. Jei iki aukciono pabaigos per pratęsimo laikotarpį pateikiamas naujas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas pratęsimo laikotarpiu ir tęsiamas tol, kol yra pateikiami pasiūlymai. Aukcioną galima pratęsti nuo 1 iki 60 minučių. Jei aukcionas rengiamas internetu, didžiausia kaina, pasiūlyta aukcione iki jo pabaigos, paskelbiama geriausia pasiūlyta kaina. Geriausia pasiūlyta kaina aukciono aplinkoje paskelbiama kitą darbo dieną, einančią po aukciono dienos.

Antstolis gali nustatyti užstatą aukciono dalyviams, kuris negali viršyti 10 proc. pradinės kainos. Jei reikalaujama sumokėti užstatą, aukcione norintis dalyvauti asmuo privalo sumokėti užstatą. Užstatas gali būti sumokėtas elektroninėmis priemonėmis, t. y. per internetinę bankininkystę, į antstolio nurodytą banko sąskaitą arba aukciono aplinkoje per mokėjimo paslaugų teikėją. Žodiniuose aukcionuose 640 EUR neviršijantis užstatas gali būti sumokėtas grynaisiais pinigais.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, areštuotą vykdymo ar bankroto byloje, parduoda antstoliai. Supaprastintus aukcionus organizuoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAntstolių ir bankroto patikėtinių rūmų įgalioti asmenys.

3. Aukcionų rūšys, kurioms taikomos ne visos taisyklės

Estijos vykdymo ir bankroto procesuose nėra tokių aukcionų, kuriems minėtos taisyklės būtų taikomos tik iš dalies. Tačiau tam tikruose teisės aktuose gali būti numatyti tam tikri skirtumai, susiję su aukcionų rengimo sąlygomis.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Estijoje yra šie registrai:

 • Elektroninis žemės registras yra elektroninė paslauga, kurią teikiant leidžiama greitai ir patogiai patikrinti bendrus duomenis apie registruotą nekilnojamąjį turtą, jo buvimo vietą ir savininkus, jam taikomus apribojimus ir hipotekas. Norėdamas naudotis paslauga, naudotojas turi būti identifikuotas. Išsamius duomenis, pateikiamus skirtingose Žemės registro dalyse, galima gauti už kainoraštyje nurodytą mokestį.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPastatų registras yra viešas elektroninis registras, kurio tikslas – rinkti, saugoti ir skelbti informaciją apie statomus arba naudojamus pastatus.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEismo registre pateikiama informacija apie transporto priemones ir priekabas. Eismo registras yra vieša elektroninė duomenų bazė, tačiau galimybė gauti kai kuriuos jame esančius duomenis (pvz., informaciją apie transporto priemonių savininkus) yra ribojama.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertybinių popierių registras yra elektroninė Estijos centrinio vertybinių popierių registro paslauga, skirta įmonėms ir privatiems asmenims. Šiame registre galima atlikti paiešką ir greitai gauti informaciją apie jame registruotus vertybinius popierius ir jų sąskaitas pagal tam tikrus suderintus apribojimus. Norėdamas naudotis paslauga, naudotojas turi būti identifikuotas.
 • E. verslo registre pateikiami duomenys apie visus Estijoje registruotus juridinius asmenis. Be įmonių, ne pelno asociacijų ir fondų, jame taip pat galima gauti duomenis, susijusius su valstybės ir vietos valdžios institucijomis, juridiniais viešosios teisės reglamentuojamais asmenimis ir konstitucinėmis institucijomis. Bet kuris asmuo, prisijungęs su savo asmens tapatybės kortele, gali nemokamai peržiūrėti su juo susijusius duomenis.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSutuoktinių turto registre pateikiami duomenys apie pasirinktus turtinius santykius ir sutuoktinių pasirašytas sutartis dėl sutuoktinių turto. Sutuoktinių turto registre registruota informacija yra vieša ir su ja visi asmenys gali susipažinti nemokamai, naudodamiesi e. paslauga.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLaivų registras yra elektroninis registras, kuriame pateikiama informacija apie registruotus ir statomus laivus, taip pat susijusias daiktines teises. Laivų registre esantys duomenys yra vieši ir turi teisinę galią. Su duomenimis visi asmenys gali susipažinti nemokamai.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOrlaivių registro paskirtis – rinkti ir tvarkyti duomenis, kurie yra reikalingi orlaiviams registruoti ir identifikuoti.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKreditų registras yra oficialus Creditinfo registras ir vienintelis registras Estijoje, kuriame pateikiama nuosekli ir aukštos kokybės informacija apie nesumokėtas skolas. 2001 m. jį sukūrė Estijos bankai. Paiešką registre galima atlikti nemokamai.
 • Paiešką viešuosiuose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspatentų ir prekių ženklų e. registruose galima atlikti nemokamai.

5. Kreditoriams skirta informacija apie duomenų bazes skolininko turtui ar reikalavimams nustatyti

Beveik visa pirmiau išvardytuose nacionaliniuose registruose esanti informacija yra vieša arba iš dalies vieša. Norint atlikti paiešką, gali būti reikalaujama, kad asmuo būtų identifikuotas pagal asmens tapatybės kortelę, mobilųjį identifikatorių arba per banką. Už kai kurias paieškas gali būti taikomas mokestis.

Antstoliai ir bankroto patikėtiniai turi prašyti leidimo gauti elektroninę prieigą prie jiems reikalingų įvairių registrų duomenų.

6. Informacija apie internetinius teismo aukcionus

Per vykdymo bylose organizuojamus aukcionus areštuotas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas parduodamas pagal teisės aktus. Internetinius aukcionus galima stebėti ir jie prieinami specialioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasaukciono aplinkoje. Viešo aukciono aplinką valdo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAntstolių ir bankroto patikėtinių rūmai.

Apie viešą aukcioną paskelbiama likus bent dešimčiai dienų iki aukciono pradžios oficialiajame leidinyje Ametlikud Teadaanded ir internete. Antstolis taip pat gali paskelbti skelbimą laikraštyje, kuris parduodamas aukciono vietovėje. Kreditoriaus arba skolininko prašymu antstolis kreditoriaus arba skolininko lėšomis paskelbia skelbimą kituose leidiniuose.

Asmuo, norintis dalyvauti konkrečiame aukcione, turi registruotis į aukcioną pagal aukciono skelbime nustatytas taisykles ir iki jame nurodytos datos ir sumokėti užstatą, jei tai yra dalyvavimo aukcione sąlyga ir jei asmuo pagal teisės aktus nėra atleistas nuo užstato. Pasiūlymus gali teikti į aukcioną užsiregistravę dalyviai, kurie turi reikalingą veiksnumą ir kurių teisė dalyvauti aukcione nėra teisiškai ar kaip nors kitaip apribota. Paraiška dalyvauti viešajame aukcione turi būti pasirašyta skaitmeniniu būdu arba ranka. Paraišką dalyvauti galima pateikti e. paštu antstoliui aukciono skelbime nurodytu adresu arba įkeliant ją į aukciono aplinką. Paraiškos dalyvauti nebūtina šifruoti, tačiau konkrečią registracijos procedūrą nustato antstolis. Jeigu aukcionas organizuojamas žodžiu, vokas turi būti užklijuotas. Norėdamas pateikti pasiūlymą internetinėje aukciono erdvėje, dalyvis turi užsiregistruoti naudodamas asmens tapatybės kortelę, mobilųjį identifikatorių arba vartotojo vardą ir slaptažodį.

Reikalaujami mokėjimai (užstatas, išlaidos, pirkimo kaina ir kt.) gali būti sumokėti elektroninėmis priemonėmis per internetinę bankininkystę, į antstolio nurodytą banko sąskaitą arba aukciono aplinkoje per mokėjimo paslaugų teikėją.

Dalyvis turi užsiregistruoti į aukcioną iki jo pradžios. Visiems dalyviams pranešama apie aukciono pradžią. Pranešimas apie aukciono pradžią dalyviams siunčiamas e. paštu. Visuomenė gali stebėti aukciono eigą viešoje aukciono aplinkoje. Pasiūlymus galima pateikti per nustatytą terminą (eBay modelis). Aukcione teikiama pagalba naudotojams (estų, rusų ir anglų k.). Aukciono dalyvių anonimiškumas užtikrinamas iki aukciono pabaigos.

Tarp valstybių narių organizuojamais viešaisiais aukcionais skatinami ES valstybių narių asmenų ir įmonių tarpusavio santykiai, didinamas aukcionų skaidrumas ir pritraukiama daugiau dalyvių. Dėl šių aukcionų taip pat gali sutrumpėti laikotarpis, kurio reikia turtui parduoti.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2019

Varžytynės - Graikija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


1. Viešas paskelbimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Turtas areštuojamas, kai antstolis paima skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 954 straipsnis) arba areštuoja skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą arba skolininko daiktinę teisę į nekilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 992 straipsnis) ir suaugusio liudytojo akivaizdoje surašomas protokolas.  Areštuotą turtą savo nuožiūra įvertina antstolis arba antstolio šiuo tikslu pasamdytas ekspertas. Jei tai yra nekilnojamasis turtas, nepriklausomas ekspertas turi nustatyti jo rinkos vertę.

Arešto ataskaitoje turi būti pateikta ši informacija: a) tikslus areštuoto kilnojamojo turto aprašymas, kad nekiltų abejonių dėl jo tapatybės; b) antstolio arba eksperto atliktas areštuoto turto vertinimas; c) pradinė pasiūlymo kaina, kuri turi būti lygi bent dviem trečdaliams turto vertės, nustatytos atliekant vertinimą; d) vykdomasis dokumentas, kuriuo grindžiamas vykdymas, skolininkui įteikta nutartis ir suma, už kurią areštuotas turtas; e) aukciono data – aukcionas turi būti surengtas per septynis (7) mėnesius nuo arešto dienos, tačiau ne vėliau kai per aštuonis (8) mėnesius nuo tos dienos, aukciono vieta ir aukciono rengėjo pavadinimas.

Išrašas iš arešto ataskaitos, įskaitant vykdymo prašančios šalies bei šalies, prieš kurią vykdymas nukreiptas, vardą ir pavardę, trumpas areštuoto turto aprašymas, pradinė pasiūlymo kaina, aukciono rengėjo pavadinimas ir tikslus adresas, taip pat aukciono vieta, data ir laikas per dešimt (10) dienų po turto arešto turi būti paskelbti Teismo leidinių interneto svetainėje, kurioje skelbiami aukcionai, Nacionalinio savarankiškai dirbančių asmenų fondo advokatų draudimo skiltyje.

Aukcionas gali būti rengiamas tik jeigu laikomasi pirmiau nurodytų formalumų; kitaip jis negalios.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Areštuotas kilnojamasis turtas parduodamas viešai aukcione, dalyvaujant turto arešto vietos apylinkės notarui, paskirtam dalyvauti aukcione (Civilinio proceso kodekso 959 straipsnis), o areštuotas nekilnojamasis turtas viešai parduodamas aukcione dalyvaujant nekilnojamojo turto buvimo vietos apylinkės notarui, paskirtam dalyvauti aukcione (Civilinio proceso kodekso 998 straipsnis).

Aukcione pasiūlymai pateikiami raštu užklijuotuose vokuose, o vėliau pasiūlymai pateikiami žodžiu pagal Civilinio proceso kodekso 959 straipsnio 4 dalį.   Aukciono pradžioje visi aukciono dalyviai privalo, aukciono rengėjui pateikdami deklaraciją, paskirti atstovą aukciono vietos pirmosios instancijos teismo veiklos teritorijoje, įgaliotą priimti visus dokumentus, susijusius su vykdymu.

Aukcionas vyksta darbo dieną, trečiadienį, turto arešto vietos apylinkės civilinių bylų teisme.  Jei areštuotas kilnojamasis turtas yra kelių civilinių bylų apylinkės teismų veiklos teritorijoje, aukcionas rengiamas antstolio arešto ataskaitoje nurodytame apylinkės civilinių bylų teisme.  Jei aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas, aukcionas antstolio nuožiūra gali būti rengiamas vykdymo vietos, arešto vietos arba nekilnojamojo turto buvimo vietos apylinkės civilinių bylų teisme. Jei aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas, aukcionas rengiamas turto buvimo vietos apylinkės civilinių bylų teisme. Jei nekilnojamasis turtas yra kelių civilinių bylų apylinkės teismų veiklos teritorijoje, aukcionas rengiamas bet kuriame apylinkės civilinių bylų teisme vykdymo prašančios šalies pasirinkimu.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Specialiojo turto areštas (Civilinio proceso kodekso 1022–1033 straipsniai)

Gali būti areštuotos ir turtinės teisės, priklausančios šaliai, prieš kurią nukreiptas vykdymas, nors šios teisės negali būti areštuojamos per Civilinio proceso kodekso 953 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 982 ir 992 straipsniuose nustatytą procedūrą, visų pirma intelektinės nuosavybės teisės, patentų teisės, filmų honorarai ir reikalavimai prieš trečiuosius asmenis, priklausantys nuo priešinio reikalavimo įvykdymo, jeigu pagal materialinės teisės nuostatas šias teises leidžiama perduoti (Civilinio proceso kodekso 1022 straipsnis).

Jeigu areštuotą teisę nurodoma parduoti aukcione, apylinkės civilinių bylų teismas paskiria aukciono rengėją (Civilinio proceso kodekso 1026 straipsnis) ir taikomos galiojančios nuostatos dėl kilnojamojo turto aukciono.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Nacionalinių turto registrų nėra.

5. Informacija apie duomenų bazes, kurias kreditorius gali naudoti siekdamas nustatyti skolininko materialaus turto ar gautinų sumų buvimo vietą

Duomenų bazių, kurias galima naudoti siekiant nustatyti skolininko materialaus turto ar gautinų sumų buvimo vietą, nėra.

6. Informacija apie internetu rengiamus teismų aukcionus

Teismo aukcionai internetu nerengiami.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Varžytynės - Ispanija


1. Areštuoto turto pardavimo viešas paskelbimas ir vertinimas

Apie aukcionus viešai skelbiama pranešimais portalo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasB.O.E. (Boletín Oficial del Estado, oficialusis valstybės leidinys) skiltyje Administración de Justicia (Teisingumo vykdymas), taip pat pačiame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasaukcionų portale .

Vertinimas atliekamas per šiuo tikslu nustatytą teisinį procesą (Civilinio proceso kodekso, Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC, 637 straipsnis), paskiriant ekspertus. Kartais vertinimas nebūtinas, nes turtas aukciono tikslais jau įvertintas, pavyzdžiui, jei atimama teisė naudotis turtu. Vertinimo taip pat nereikalaujama, jei aukcionas rengiamas neprivalomai, kai turtą galima pateikti parduoti nenustatant minimalios kainos arba numatytosios vertės arba šalių siūloma verte.

2. Tretieji asmenys, galintys atlikti pardavimo operacijas

Pagal Ispanijos teisę pardavimą taip pat gali organizuoti specializuoti subjektai (viešieji arba privatūs), o jeigu teisminė institucija su tuo sutinka, pardavimas arba aukcionas privalo atitikti šio subjekto taisykles, jeigu jos nėra nesuderinamos su vykdymo tikslu arba vykdančiosios šalies ir asmens, prieš kurį nukreiptas vykdymas, interesų apsauga pagal LEC 641 straipsnį.

Pirmiau nurodytos nuostatos pirmoje dalyje nurodyta, kad šias funkcijas gali vykdyti Advokatų asociacija (Colegios de Procuradores), kuri šiuo tikslu yra sukūrusi savo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaselektroninių aukcionų portalą .

Taip pat galimi atvejai, kai turtą tiesiogiai parduoda nemokumo bylos administratoriai nemokumo bylos likvidavimo etapu.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Šiuo metu aukcionų portale skelbiami visi aukcionai (tie, kuriuos organizuoja teismai ir kuriuos organizuoja notarai, kurie rengiami Ispanijoje, tačiau administraciniai aukcionai (pvz., iždo arba socialinės apsaugos) neskelbiami, nors yra planų ateityje įtraukti juos į portalą).

Portale taip pat neskelbiami pardavimai, apie kuriuos jau pranešė specializuoti subjektai, pardavimai, vykdomi nemokumo bylose, jei teismas patvirtino kitokią turto realizavimo formą, ir vykdymo procesas, per kurį šalys tarpusavyje susitaria dėl kitos realizavimo formos, pasirašydamos pardavimo sutartį (LEC 640 straipsnis).

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

 • Žemės ir turto: turto registrai privalo teikti informaciją apie aukcione parduodamą žemę ir turtą: nurodyti turto savininką, fizinę turto būklę, buvimo vietą ir teises, kuriomis žemė ar turtas suvaržomi, pavyzdžiui, uzufrukto teisę į žemę ar turtą.
 • Kilnojamojo turto: taip pat yra kilnojamojo turto registras, kuriame registruojami orlaiviai, laivai, motorinės transporto priemonės ir kitos variklinės transporto priemonės, pramoninės mašinos, komercinės patalpos, gamybos priemonės ir kt.
 • Kiti turto registrai: informacija apie tam tikrą turtą viešinama konkrečiu būdu dėl jos pobūdžio, pavyzdžiui, jei tai yra nematerialusis turtas, saugomas Ispanijos patentų ir prekių ženklų biure.

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą ir teises

Tam yra skirti turto registras ir kilnojamojo turto registras, nes abiejuose registruose pateikiama informacija apie turto savininką ir visus jo kreditorius.

Duomenys taip pat pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽemės registro interneto svetainėje. Jeigu paskelbiama žemės registro nuoroda į turtą, kurį numatoma parduoti aukcione, aukciono portale sukuriama nuoroda, kuri leis rodyti turtą per palydovą, tokiose platformose kaip Google Earth.

6. Informacija apie internetinius teismo aukcionus

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Aukcionų portalas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/05/2020

Varžytynės - Prancūzija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


1. Skelbimas apie areštuotą turtą ir tokio turto kainos nustatymas

Su nuosavybės areštu susijusiais atvejais pareiškimą teikiantis kreditorius privalo parengti pardavimo sąlygas. Taip nustatomas rezervinės kainos dydis, tačiau skolininkas jį gali ginčyti, o teisėjas turi surengti posėdį dėl nuosavybės susigrąžinimo ir priimti sprendimą.

Paprastai varžytines rengiantis specialistas nustato kilnojamojo turto pardavimo viešame aukcione rezervinę kainą, t. y. pradinę pardavimo kainą, o turtas parduodamas aukščiausią galutinę kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui. Varžytines rengiantis specialistas gali kreiptis į ekspertą, kad šis prireikus nustatytų turto vertę.

Priverstinio nekilnojamojo turto pardavimo atveju pareiškimą teikiantis kreditorius gali susitarti dėl alternatyvaus skelbimo apie varžytines (žr. toliau kitą punktą); su priverstiniu kilnojamojo turto pardavimu susijusiais atvejais varžytines rengsiantis specialistas skelbimą apie varžytines taip pat gali pateikti savo interneto svetainėje arba atitinkamose specializuotose svetainėse, jeigu varžytines rengia aukciono rengėjai: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.interencheres.com/ arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.drouot.com/.

Su priverstiniu kilnojamojo turto pardavimu susijusiais atvejais skelbimas apie varžytines gali būti pateikiamas spaudoje; su priverstiniu nekilnojamojo turto pardavimu susijusiais atvejais kreditoriaus parengtas pranešimas turi būti pateikiamas dienraštyje, kuriame skelbiami visi teisiniai pranešimai, be to, sutrumpintas pranešimas turi būti pateikiamas dviejuose periodiniuose vietos ar regioninių dienraščių leidimuose. Neprivalomai apie varžytines taip pat galima skelbti naudojant bet kurias kitas priemones.

Jei nekilnojamasis turtas parduodamas priverstinai, pareiškimą teikiančio kreditoriaus parengtas pranešimas turi būti matomas visuomenei lengvai prieinamoje vietoje teismo patalpose.

Jei priverstinai parduodamas materialus kilnojamasis turtas, skelbimas turi būti parengiamas kaip pranešimas, kuris iškabinamas skolininko gyvenamosios vietos savivaldybėje ir pardavimo vietoje.

Jei priverstinai parduodamas kilnojamasis turtas, skelbimą galima pateikti brošiūroje arba kataloge.

Su parduoti skirto kilnojamojo turto areštu susijusiais atvejais skelbime apie varžytines gali būti pateikiamas turto aprašymas ir jo apytikslė vertė.

Su nekilnojamojo turto areštu susijusiais atvejais teismo patalpose paskelbtame ir iškabintame pranešime turėtų būti nurodytas areštuotas nekilnojamasis turtas, pateikiama aprašymo santrauka (pobūdis, laikino naudojimosi teisės, visi žinomi duomenys apie turto plotą) ir nurodoma rezervinė kaina.

Viešame aukcione parduodamą turtą varžytinių metu pristato aukciono rengėjas arba varžytines rengiantis įgaliotas specialistas. Galima susitarti dėl išankstinės parduodamo turto apžiūros.

Areštuotą nekilnojamąjį turtą galima apžiūrėti teisėjo nustatytomis dienomis ir laiku (Civilinio vykdymo procedūrų kodekso (CPCE) R.322-26 straipsnis), o lankytojus lydi antstolis.

Kalbant apie aukcionus ir kilnojamąjį turtą, pažymėtina, kad turtas bus parduodamas aukščiausią galutinę kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui. Reikėtų pažymėti, kad aukcionų trukmė neribojama, o turtas gali būti parduodamas tik iki aukciono pabaigos paskelbus tris kvietimus teikti pasiūlymus. Parduodant areštuotą nekilnojamąjį turtą, naudojama pasiūlymų didinimo sistema, pagal kurią kiekvienas pasiūlymas turi būti didesnis už ankstesnį; aukcionas sustabdomas praėjus 90 sekundžių nuo paskutinio pasiūlymo pateikimo (šis laikas skaičiuojamas naudojant vaizdines ir garsines priemones, kuriomis dalyviams pranešama apie kiekvieną praėjusią sekundę).

Užstatas ar garantija nereikalingi, jei priverstinai parduodamas kilnojamasis turtas. Kita vertus, tais atvejais, kai priverstinai parduodamas nekilnojamasis turtas, kiekvienas suinteresuotas aukciono dalyvis privalo sumokėti savo advokatui negrąžinamą banko užstatą arba išrašyti čekį, kuriame nurodyta suma sumokama gavėjui arba Indėlių ir konsignacijų fondui (pranc. Caisse des Dépôts et Consignations); šis užstatas ar čekio suma sudaro 10 proc. rezervinės kainos sumos (ši suma negali būti mažesnė nei 3 000 EUR). Ši suma grąžinama aukciono dalyviui aukciono pabaigoje, jei jis nepaskelbiamas aukciono laimėtoju.

2. Trečiosios šalys, turinčios įgaliojimus rengti varžytines

Aukcionų rengėjai, notarai, prisiekusieji vertybinių popierių brokeriai ir antstoliai yra vieninteliai specialistai, kurie turi teisę rengti viešus teisminius kilnojamojo turto (visų pirma areštuoto kilnojamojo turto) aukcionus.

3. Teisminio aukciono, kuriam taisyklės gali būti taikomos tik iš dalies, rūšys

Su kilnojamuoju turtu susijusiais atvejais turtas viešuose aukcionuose gali būti parduodamas savanoriškai ir, kitaip nei teisminių aukcionų atveju, jam taikomos daug lankstesnės taisyklės. Taikomi Prekybos kodekso L. 321-1 ir kiti ir R. 321-1 ir kiti straipsniai. Savanoriškam pardavimui netaikoma teisminio pobūdžio priverstinio vykdymo procedūrų sistema.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Su nekilnojamuoju turtu susijusiais atvejais žemės registras, kuriame saugomi administraciniai ir fiskaliniai dokumentai, gali pateikti kreditoriui informacijos apie skolininko nekilnojamąjį turtą, kurį jis turi savivaldybėje, ir apie tai, kas sudaro šį turtą (jau pastatytas ar statomas nekilnojamasis turtas, sklypų skaičius ir kiekvieno sklypo pobūdis). Be to, žemės registro tarnybos (Viešųjų finansų generalinio direktorato [pranc. Direction Générale des Finances Publiques]) administracinės tarnybos) tvarko kiekvienos savivaldybės nuosavybės bylą, kurioje pateikiamas pagal kiekvieno savininko pavardę ir dėl kiekvieno žemės sklypo paskelbtų dokumentų išrašų sąrašas ir kurioje nurodomas kiekvieno žemės sklypo teisinis statusas.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, pažymėtina, kad SIV (pranc. Système d'Immatriculation des Véhicules [transporto priemonių registravimo sistema]) teikia informaciją apie motorinių transporto priemonių ir dviračių transporto priemonių registracijos pažymėjimų turėtojų civilinę būklę ir transporto priemonės registracijos numerį bei charakteristikas. Taip pat vedamos nacionalinės privalomos laivų (šiuo metu rengiami potvarkiai), katerių (skaitmeninį registrą tvarko Transporto ministerija) ir orlaivių (registrą tvarko už civilinę aviaciją atsakinga ministerija) registracijos bylos. Intelektinės nuosavybės teisės yra išvardytos nacionalinėje byloje, su kuria gali tiesiogiai susipažinti kreditoriai ir kurią tvarko Nacionalinis intelektinės nuosavybės institutas (pranc. Institut national de la propriété intellectuelle, INPI). Filmų, kuriuos ketinama viešai rodyti Prancūzijoje, pavadinimai yra įtraukiami į viešą kino ir audiovizualinių kūrinių registrą, kurį administruoja mokesčių administratoriaus pareigūnas, o literatūros kūrinių, kurių adaptacijos teises galima įsigyti, pavadinimai kaupiami adaptacijos teisių registre.

Kalbant apie nekilnojamąjį turtą, pažymėtina, kad registrą tvarko kiekviena savivaldybė ir į registrą įtraukiama keletas dokumentų (kadastrinis žemėlapis, valstybės nustatytų ribų sąrašas, žemės sklypų vertės žemėlapis), iš kurių internete galima gauti tik kadastrinį žemėlapį. Nuosavybės byla saugoma žemės registro tarnybose, kurios veikia vietos lygmeniu ir yra pavaldžios kiekvienam regioniniam teismui (pranc. Tribunal de grand instance). Nacionaliniu lygmeniu byla nesudaroma.

Kalbant apie motorines transporto priemones, pažymėtina, kad kiekviena prefektūra turi vieną registrą, tačiau SIV laikoma nacionalinė duomenų byla.

Kompiuterizuotą katerių registrą tvarko Transporto ministerija, o laivai registruojami šešiuose skirtinguose registruose, kuriuos taip pat tvarko Transporto ministerija.

Orlaivių registrą tvarko už civilinę aviaciją atsakinga ministerija; prie šio registro suteikiama prieiga internete informacijos tikslais.

Informaciją apie įvairias intelektinės nuosavybės teises centralizuotai kaupia viena įstaiga – Nacionalinis pramoninės nuosavybės institutas (INPI), – kuris savo svetainėje suteikia prieigą prie įvairių dokumentais pagrįstų įrašų.

Prieiga prie kai kurių (bet ne visų) žemės registro tarnybų suteikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete. Galima matyti tik kadastrinį žemėlapį (bet ne žemės sklypų vertės žemėlapį), kuriame pateikiama informacija apie žemės savininkus, panašiai kaip ir SIV, Prancūzijos tarptautiniame Prancūzijoje registruotų laivų registre ir INPI registruose.

Apskritai daugumai viešai prieinamų registrų taikomos Santykių su viešosiomis ir valdžios institucijomis kodekso nuostatos, tame kodekse nustatyta, kad galimybė susipažinti su administraciniais dokumentais jų saugojimo vietoje turėtų būti suteikiama nemokamai, jei pateikiama jų kopija –už mokestį, kuris turėtų atitikti dokumentų kopijavimo išlaidas, arba, jei turimas skaitmeninio formato dokumentas ir jis siunčiamas e. paštu – nemokamai.

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali gauti informacijos apie turtą ir skolininko skolinius įsipareigojimus

Pagal CPCE L. 152-1 straipsnį antstoliams leidžiama iš valstybinių, regioninių, departamentų ir savivaldybių administracijų ir administracinės institucijos kontroliuojamų viešųjų institucijų arba įstaigų gauti informaciją, iš kurios galima nustatyti skolininko adresą, jo darbdavio arba bet kurios kitos trečiosios šalies skolininkės arba likvidžių arba mokėtinų sumų saugotojo tapatybę ir adresą, ir informaciją apie skolininko turimą nekilnojamąjį turtą.

Antstoliai gali tiesiogiai prašyti FICOBA (nacionalinės banko sąskaitų duomenų bazės, kurią valdo mokesčių institucijos, o įrašus teikia bankai) pateikti informaciją, kad gautų duomenų apie galimą skolininko vardu atidarytų banko sąskaitų buvimą ir apie bankus, kuriuose yra atidarytos šios sąskaitos.

Pateikti informaciją jie taip pat gali prašyti sveikatos ir draudimo nuo nedarbo fondų.

Pagal CPCE L. 152-2 straipsnį bankai turi informuoti kreditoriaus įgaliotą antstolį, jeigu skolininko vardu yra atidaryta viena arba daugiau sąskaitų, ir nurodyti, kokiuose bankuose šios sąskaitos atidarytos, tačiau neprivalo pateikti jokios kitos informacijos.

SIV, prie kurio prieigą turi kreditoriaus įgaliotas antstolis, pateikiama informacija apie motorinių transporto priemonių ir dviračių transporto priemonių registracijos pažymėjimų turėtojų civilinę būklę, registracijos numerį ir transporto priemonės charakteristikas.

Kreditoriui nesuteikiama tiesioginė prieiga prie duomenų bazės, tačiau jis tokia prieiga gali naudotis per antstolį, kuris turi įgaliojimus imtis priverstinio vykdymo veiksmų.

6. Informacija apie internetinius teisminius aukcionus

Prancūzijoje kilnojamasis turtas aukcionuose parduodamas rengiant dviejų rūšių internetinius aukcionus:

 • „Gyvus“ aukcionus, kurie yra iš dalies kompiuterizuoti: pardavimo procedūra fiziškai vyksta atitinkamoje vietoje ir yra transliuojama tiesiogiai pardavimo procedūrą rengiančio specialisto ar įstaigos svetainėje arba vienoje iš atitinkamų svetainių, kuri yra prieinama profesionaliems aukciono rengėjams (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.interencheres.com/ arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.drouotlive.com/). Šiuos teisminius aukcionus galima organizuoti, nes jie nėra draudžiami. Jie tampa vis populiaresni.
 • Visiškai kompiuterizuotus internetinius aukcionus: turtas parduodamas tik internete nerengiant aukciono jokioje fizinėje vietoje. Tokio pardavimo būdo negalima naudoti teisminėse bylose pagal dabartinę teisę (tačiau tai galima daryti savanorišku pagrindu), nes dėl to yra kilę techninių kliūčių teismuose.

(Iš dalies) kompiuterizuotus aukcionus galima rengti tik dėl kilnojamojo turto.

Pardavimo procedūrą rengiantys specialistai apie šią procedūrą gali skelbti už Prancūzijos ribų, o pasiūlymus gali teikti kiekvienas aukciono dalyvis, nepaisant jo buvimo vietos ar pilietybės, ir to, ar pardavimo procedūra vyksta tiesiogiai, ar ne (taip pat rengiamos nuotolinės aukciono procedūros, kuriose pasiūlymai, pvz., siunčiami raštu arba pateikiami telefonu).

Norėdamas dalyvauti kompiuterizuotame aukcione, asmuo (potencialus aukciono dalyvis) neprivalo pasirašyti savo kainos siūlymo, tačiau už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas gali paprašyti pateikti kreditinės kortelės duomenis. Už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas registruoja pasiūlymus, kurie iš esmės gali būti perduodami bet kokiomis priemonėmis; dažniausiai pasiūlymai teikiami svetainėje, kurioje bus transliuojamas aukcionas. Rašytinius pasiūlymus galima teikti bet kokiomis priemonėmis.

Už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas nustato priimtinas mokėjimo priemones.

Nuotoliniu būdu kainas siūlantys dalyviai neprivalo dalyvauti asmeniškai (tačiau jei pageidauja, gali tai daryti). Jie gali tiesiogiai sekti aukciono eigą ir siūlyti kainą tikruoju laiku. Prieš pardavimo procedūrą jie taip pat gali įregistruoti vieną arba daugiau kainos pasiūlymų. Tokiais atvejais siūloma kaina bus palaipsniui didinama atsižvelgiant į iš pradžių pasiūlytą kainą. Aukciono metu paprastai taip pat užtikrinamas telefoninis ryšys.

Sprendimą dėl vertimo žodžiu priima už pardavimo procedūrą atsakingas specialistas ir jo padėjėjai, nes šiuo atžvilgiu nėra jokių konkrečių nuostatų.

Atsižvelgiant į aukciono svetainių konfigūracijas, per atitinkamą svetainę pardavimo procedūroje gali dalyvauti tik į internetinį aukcioną užsiregistravę asmenys. Tačiau pardavimo procedūra yra atvira visuomenei fizinėje procedūros rengimo vietoje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/03/2018

Varžytynės - Kroatija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


1. Paskelbimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Teismo aukcionai rengiami siekiant parduoti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą pagal Vykdymo įstatymo (kroat. Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 112/12, 25/13, 93/14 ir 55/16, toliau – VĮ) nuostatas. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo internetiniuose teismo aukcionuose sistema Kroatijoje įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. visoms po šios dienos pradėtoms byloms.

Nekilnojamasis turtas

Išieškojimas į nekilnojamąjį turtą nukreipiamas, padarant vykdymo įrašą žemės registre, nustatant nekilnojamojo turto vertę, parduodant atitinkamą turtą ir patenkinant vykdymo kreditoriaus (-ių) reikalavimą iš šitaip pardavus turtą gautų pajamų.

Nekilnojamojo turto vertė nustatoma teismo sprendimu, kurį jis priima vadovaudamasis savo diskrecija, remdamasis pagrįsta įgaliotojo eksperto ar vertintojo išvada ir nuomone; nustatant nekilnojamojo turto vertę taip pat atsižvelgiama į tam tikras teises į turtą ir jo suvaržymus, neišnykstančius net ir po pardavimo, dėl kurių sumažėja turto vertė.

Užbaigus turto vertinimo procedūrą teismas priima sprendimą dėl jo pardavimo, nustatydamas turto vertę ir pardavimo būdą bei sąlygas.

VĮ 92 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, kad šalys gali nustatyti turto vertę teisminiu arba neteisminiu susitarimu, kuris sudaro pagrindą uždėti areštą ar atsirasti kitai atitinkamai teisei į turtą, nustatytai siekiant užtikrinti reikalavimą, kurį prašoma įvykdyti.

Nekilnojamasis turtas parduodamas internetiniuose teismo aukcionuose, kuriuos kompetentingos institucijos prašymu organizuoja Finansų agentūra (kroat. Financijska agencija, toliau – FINA). Pardavimo prašymas ir kiti nekilnojamojo turto pardavimo procedūros dokumentai pateikiami regioniniams FINA centrams, turintiems teritorinę jurisdikciją pagal vykdymo bylą nagrinėjančio teismo buvimo vietą ir jurisdikciją.

Internetinis teismo aukcionas prasideda kvietimu dalyvauti internetiniame teismo aukcione.

Pirmajame internetiniame teismo aukcione nekilnojamasis turtas negali būti parduotas už mažiau kaip keturis penktadalius jo nustatytosios vertės. Antrajame internetiniame teismo aukcione nekilnojamasis turtas negali būti parduotas už mažiau kaip tris penktadalius jo nustatytosios vertės (VĮ 102 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Pasiūlymai priimami per 10 darbo dienų. Jeigu per pirmąjį internetinį teismo aukcioną pasiūlymų negaunama, antrasis aukcionas pradedamas paskelbiant kvietimą dalyvauti kitą dieną po pirmojo internetinio teismo aukciono pabaigos dienos.

Jeigu pasiūlymų negaunama per antrąjį internetinį teismo aukcioną, FINA praneša apie tai teismui. Tokiu atveju teismas sustabdo vykdymą.

Internetinis teismo aukcionas užbaigiamas kvietime dalyvauti nurodytu laiku (VĮ 103 straipsnio 1 dalis).

Sėkmingai užbaigus nekilnojamojo turto pardavimą internetiniame teismo aukcione arba FINA gavus pranešimą teismas priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto. Tokiame sprendime jis nustato, kad, sprendimui tapus galutiniam, ir po to, kai pirkėjas sumoka pirkimo kainą, jo nuosavybės teisė į šį turtą bus įregistruota žemės registre, o visos teisės į turtą ir turto suvaržymai, netekę galios po jo pardavimo, bus išregistruoti.

Po to, kai sprendimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pirkėjui tampa galutinis, teismas nustato posėdžio datą, kad padalytų pirkimo kainą.

Kilnojamasis turtas

Iš kilnojamojo turto išieškoma parduodant jį iš varžytinių, įvertinant, konfiskuojant, išsiunčiant, pavedant teismo, vykdymo kreditoriaus ar trečiojo asmens priežiūrai, parduodant ir patenkinant vykdymo kreditoriaus reikalavimą iš pajamų, gautų pardavus turtą.

Kilnojamasis turtas parduodamas žodiniu teismo aukcionu arba sudarant tiesioginį sandorį. Pardavimo būdą nustato teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kilnojamasis turtas būtų parduotas didžiausią kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui.

Apie kilnojamojo turto pardavimą teismas tinkamu laiku paskelbia teismo skelbimų lentoje, tačiau apie jį galima paskelbti taip pat kaip apie nekilnojamojo turto pardavimą.

Apie pardavimo vietą, datą ir valandą pranešama vykdymo kreditoriui ir vykdymo skolininkui.

Vykdymo kreditoriaus siūlymu kilnojamasis turtas taip pat gali būti parduodamas internetiniame teismo aukcione, kuriam mutatis mutandis taikomos VĮ nuostatos, susijusios su internetiniu teismo aukcionu, kuriame parduodamas nekilnojamasis turtas (VĮ 149 straipsnio 7 dalis).

Aukcione kilnojamasis turtas negali būti parduotas už mažiau nei pusę nustatytosios vertės. Jo negalima parduoti už mažesnę kainą net ir per laikotarpį, kurį teismas nustatė pardavimui pagal tiesioginį sandorį.

Jei kilnojamojo turto nepavyksta parduoti aukcione arba sudarant tiesioginį sandorį, vykdymas sustabdomas.

Sėkmingai užbaigus kilnojamojo turto pardavimą pirkėjas privalo sumokėti pirkimo kainą ir perimti kilnojamąjį turtą kuo greičiau po aukciono ar pardavimo pagal tiesioginį sandorį užbaigimo. Jei pirkėjas nesumoka pirkimo kainos, aukcionas laikomas neįvykusiu.

Vykdymo byloje areštuoto turto pardavimą galima pavesti patvirtintam pardavimo agentui. Patvirtinto pardavimo agento veiklą organizuoja ir prižiūri Kroatijos ekonomikos rūmai.

Kilnojamojo turto aukcionus pardavimo agento patalpose organizuoja notaras.

Pardavus kilnojamąjį turtą pardavimo agentas perduoda jį pirkėjui už sumokėtą pirkimo kainą.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Nekilnojamasis turtas

Kroatijoje nekilnojamąjį turtą parduoda FINA. Pateikus nustatytos formos prašymą dėl pardavimo, teismas privalo pateikti FINA sprendimą dėl vykdymo, išrašą iš žemės registro ir sprendimą dėl pardavimo.

Jeigu nekilnojamasis turtas parduodamas sudarant tiesioginį sandorį, nekilnojamasis turtas parduodamas per asmenį, įgaliotą pardavinėti nekilnojamąjį turtą, vykdymo administratorių, notarą arba kitu būdu.

Kilnojamasis turtas

Žodinius teismo aukcionus dėl kilnojamojo turto pardavimo rengia vykdymo administratorius. Teismas gali nuspręsti pavesti notarui organizuoti aukcioną (VĮ 149 straipsnio 2 dalis). Vykdymo byloje areštuoto kilnojamojo turto pardavimą galima pavesti patvirtintam pardavimo agentui. (VĮ 152 straipsnio 1 dalis)

Vykdymo kreditoriui pasiūlius kilnojamasis turtas parduodamas FINA organizuojamame internetiniame teismo aukcione.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamasis turtas parduodamas internetiniuose teismo aukcionuose. Internetinis teismo aukcionas prasideda kvietimu dalyvauti internetiniame teismo aukcione (VĮ 97 straipsnio 1 dalis).

Šalys, įkeitimo kreditoriai ir asmeninių servitutų bei turto įkeitimo, kuris pasibaigia pardavus nekilnojamąjį turtą, turėtojai gali ne vėliau kaip iki nekilnojamojo turto pardavimo internetiniame teismo aukcione susitarti, kad atitinkamas turtas bus parduodamas sudarant tiesioginį sandorį, per asmenį, įgaliotą verstis prekyba nekilnojamuoju turtu, vykdymo administratorių, notarą ar kitu būdu per nustatytą laikotarpį (VĮ 97 straipsnio 6 dalis).

Jeigu turtas parduodamas sudarant tiesioginį sandorį, teismas priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo sudarant tiesioginį sandorį, nustatęs, kad yra įvykdytos teisėto turto pardavimo sąlygos (VĮ 104 straipsnio 1 dalis).

Sprendimas skelbiamas teismo skelbimų lentoje ir išsiunčiamas visiems asmenims, kuriems pateikiamas sprendimas dėl nekilnojamojo turto pardavimo pirkėjui (VĮ 104 straipsnio 2 dalis).

Kilnojamasis turtas

Kilnojamasis turtas parduodamas žodiniu teismo aukcionu arba sudarant tiesioginį sandorį. Pardavimo būdą nustato teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kilnojamasis turtas būtų parduotas didžiausią kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui (VĮ 149 straipsnio 1 dalis).

Turtas parduodamas sudarant tiesioginį sandorį tarp pirkėjo kaip vienos šalies ir vykdymo administratoriaus arba asmens, vykdančio agento veiklą, kaip kitos šalies. Vykdymo administratorius parduoda kilnojamąjį turtą vykdymo skolininko vardu ir lėšomis, o agento veiklą vykdantis asmuo – savo vardu ir vykdymo skolininko lėšomis (VĮ 149 straipsnio 3 dalis).

Vykdymo kreditoriaus siūlymu kilnojamasis turtas taip pat gali būti parduodamas internetiniame teismo aukcione, kuriam mutatis mutandis taikomos VĮ nuostatos, susijusios su internetiniu teismo aukcionu dėl kilnojamojo turto pardavimo (VĮ 149 straipsnio 7 dalis).

Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, kuriam nustatytas teismo ir notaro užtikrinimas, perduodant nuosavybę ir teises, gali būti parduodamas pagal atitinkamas nuostatas, susijusias su nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto pardavimu vykdymo tikslais.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Kroatijoje yra tokie turto registrai:

 • žemės registras, susijęs su nekilnojamojo turto teisiniu statusu Kroatijos teritorijoje;
 • motorinių transporto priemonių registras;
 • laivų registras;
 • orlaivių registras;
 • akcijų ir nematerialių vertybinių popierių registras;
 • teismo ir notaro užtikrinimo dokumentų registras (turto suvaržymo registras);
 • bendras sąskaitų registras;
 • kiti registrai.

Registrus elektronine forma tvarko įvairios valdžios institucijos ir su juose esančiais duomenimis galima susipažinti elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, prisijungus prie juridinių asmenų registro, kurį tvarko komercinių bylų teismai).

Norint gauti duomenis iš valstybės institucijų paprastai reikia sumokėti atitinkamą mokestį, kurio suma priklauso nuo kiekvienos atskiros valstybės institucijos ir yra nustatoma pagal Administracinių mokesčių įstatymą (NN Nr. 115/16) ir Dekretą dėl administracinių mokesčių tarifų (NN Nr. 8/17). Administraciniai mokesčiai iki 100,00 HRK mokami kaip žyminiai mokesčiai, o jeigu mokestis viršija 100,00 HRK, jį galima sumokėti per internetinę bankininkystę.

Vykdymo byloje parduodamo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto sąrašas reglamentuotas Taisyklėse dėl vykdymo bylose parduodamo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto registro turinio ir tvarkymo (NN Nr. 115/12 ir 156/14).

5. Informacija apie duomenų bazes, pagal kurias kreditoriai gali nustatyti skolininkų turtą arba reikalavimus

VĮ 18 straipsnyje nustatyta valstybės institucijų pareiga per 8 dienas nuo prašymo pateikimo dienos suteikti informaciją apie skolininką, jeigu to prašo asmuo, ketinantis iškelti vykdymo bylą arba užtikrinimo bylą.

 • Vidaus reikalų ministerija privalo pateikti informaciją apie tai, ar asmuo yra įrašytas į registruotų ir pažymėtų transporto priemonių registrą kaip transporto priemonės savininkas, informaciją apie transporto priemonės rūšį, markę, tipą, modelį, pagaminimo metus ir registracijos numerį, taip pat visus šios transporto priemonės suvaržymus.
 • Centrinio depozitoriumo ir tarpuskaitos bendrovė ar kiti įgaliotieji asmenys, tvarkantys registruotų arba nematerialių vertybinių popierių, akcijų, obligacijų, iždo obligacijų, centrinio banko obligacijų, komercinių vekselių, depozitoriumo pakvitavimų ir kitų serijinių vertybinių popierių apskaitą, privalo pateikti duomenis apie tai, ar registre įregistruotas asmuo turi sąskaitose registruotų vertybinių popierių.
 • Uosto vadovo tarnyba privalo pateikti duomenis apie tai, ar į registrą įtrauktas asmuo yra įrašytas kaip laivo, jachtos, plūduriuojančios platformos, stacionarios jūrinės platformos, valties ar statomų įrenginių savininkas.
 • Institucija, atsakinga už kadastrinius įrašus, privalo pateikti išrašą apie visą fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantį turtą.
 • Darbdavys arba nuolatines pajamas grynaisiais pinigais gaunantis asmuo privalo pateikti duomenis apie darbo užmokesčio ar kitų nuolatinių pajamų grynaisiais pinigais mokėjimo būdą asmeniui, kuriam ieškovas ketina iškelti bylą.
 • Kita institucija ar asmuo, tvarkantys atitinkamą registrą ar turtinių teisių registrą, privalo pateikti duomenis apie tai, ar registre nurodytas asmuo yra įrašytas kaip konkrečios teisės turėtojas.

Teismo prašymu asmuo, kurį vykdymo kreditorius nurodo kaip vykdymo skolininko skolininką arba kaip asmenį, turintį tam tikrą vykdymo kreditoriaus turtą, privalo per 8 dienas pateikti pažymą, ar vykdymo skolininkas turi jam skirtų reikalavimų ir ar atitinkamas asmuo turi kokio nors vykdymo skolininko turto.

Pirmiau nurodytos valdžios institucijos ir asmenys neprivalo tenkinti asmens, prašančio pateikti duomenis, prašymo, jeigu jiems prieš tai nebuvo apmokėtos šių veiksmų atlikimo išlaidos.

Prašymą pateikti duomenis pateikiantis asmuo privalo prašyme nurodyti reikalavimą, susijusį su vykdymu ar užtikrinimu, kurį šis asmuo ketina pareikšti, ir pridėti šio reikalavimo pagrindą sudarantį dokumentą.

Norint pateikti tokius prašymus pateikti duomenis nebūtina samdytis advokato, o išlaidos priklauso nuo valstybės institucijos, kuriai teikiamas prašymas.

6. Informacija apie internetinius teismo aukcionus

Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo procedūra internetiniame teismo aukcione reglamentuota VĮ nuostatomis, taip pat jo įgyvendinimo taisyklėmis, t. y.:

 • Taisyklėmis dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo būdo ir tvarkos vykdymo bylose (NN Nr. 156/14, toliau – Pardavimo taisyklės);
 • Taisyklėmis dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimo vykdymo bylose mokesčių rūšių ir dydžių (NN Nr. 156/14);
 • Taisyklėmis dėl vykdymo bylose parduodamo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto registro turinio ir tvarkymo (NN Nr. 115/12 ir 156/14).

Internetinis teismo aukcionas prasideda kvietimu dalyvauti internetiniame teismo aukcione.

Kvietime dalyvauti internetiniame teismo aukcione turi būti nurodytas pardavimo būdas ir sąlygos, internetinio teismo aukciono pradžios ir pabaigos data, laikas, kada nekilnojamuoju turtu susidomėję asmenys gali jį apžiūrėti, taip pat kiti būtini duomenys.

FINA paskelbia kvietimą dalyvauti internetiniame teismo aukcione žiniasklaidoje, jeigu šalis pateikia rašytinį prašymą FINA ir padengia šios procedūros išlaidas.

Nuo kvietimo dalyvauti internetiniame aukcione FINA interneto svetainėje iki pasiūlymų pateikimo proceso turi praeiti bent 60 dienų.

Kaip pirkėjai internetiniame teismo aukcione gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie sumokėjo užstatą (VĮ 99 straipsnio 1 dalis).

Norint gauti prieigą prie internetinio teismo aukciono sistemos būtina turėti galiojantį skaitmeninį sertifikatą, kuriuo patvirtinama dalyvio tapatybė, ir sertifikatą, leidžiantį atitinkamo asmens pasiūlymą pasirašyti pažangiuoju elektroniniu parašu (Pardavimo taisyklių 14 straipsnio 2 dalis).

Pirmą kartą registruodamasis į konkretų internetinį teismo aukcioną, dalyvis privalo užpildyti dalyvavimo internetiniame teismo aukcione registracijos formą.

Dalyvis pasirašo šią formą pažangiuoju elektroniniu parašu.

Užpildžius Pardavimo taisyklių 15 straipsnyje nurodytą elektroninę formą, internetinio teismo aukciono sistema aukciono dalyviui priskiria konkretaus internetinio teismo aukciono unikalų atpažinties kodą.

Formos yra neatskiriama Pardavimo taisyklių dalis.

Pasiūlymai internetiniame teismo aukcione priimami 10 darbo dienų, pasiūlymai priimami elektroninėmis priemonėmis visą parą be poilsio dienų.

Parduodamo daikto kainą, nuo kurios pradedami teikti pasiūlymai, nustato teismas; pasibaigus internetiniam teismo aukcionui FINA pateikia teismui ataskaitą, kurioje nurodoma Pardavimo taisyklių 25 straipsnyje nustatyta informacija.

Internetinio teismo aukciono procedūrą rengia FINA, o mokėjimai atliekami banko pavedimu. Dalyvis neprivalo aukcione dalyvauti asmeniškai (jis gali dalyvauti nuotoliniu būdu).

Teismas raštu priima sprendimą, kurį paskelbia teismo skelbimų lentoje ir FINA interneto svetainėje.

Vykdymo kreditoriaus siūlymu kilnojamasis turtas taip pat gali būti parduodamas internetiniame teismo aukcione, kuriam mutatis mutandis taikomos VĮ nuostatos, susijusios su internetiniu teismo aukcionu, kuriame parduodamas nekilnojamasis turtas (VĮ 149 straipsnio 7 dalis).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/10/2017

Varžytynės - Kipras


1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto pardavimo kainos nustatymas

Areštuoto turto kaina nustatoma pagal esamas Kipro rinkos kainas. Jei areštuojamas nekilnojamasis turtas, nustačius jo vertę, aukciono rengėjas nustato rezervinę pardavimo kainą. Jei rezervinė pardavimo kaina nesumokama, turtas neparduodamas.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, po to, kai antstoliai jį areštuoja, vykdydami nurodymą areštuoti kilnojamąjį turtą kreditoriaus naudai, jie nustato mažiausią kainą, remdamiesi esamomis rinkos kainomis, ir tada imasi pardavinėti kilnojamąjį turtą. Jei mažiausia kaina nesumokama, antstoliai gali kartoti aukcioną.

Skelbimai apie aukcionus skelbiami dienraščiuose. Jei aukcione parduodamas nekilnojamasis turtas, skelbimai skelbiami turto buvimo vietos savivaldybėje ar apylinkėje, taip pat Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Turto pardavimą aukcione gali organizuoti kvalifikuoti privatūs aukcionų rengėjai. Aukciono rengėjas yra atitinkamas Kipro Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žemės ir tyrimų departamento paskirtas asmuo, turintis kvalifikaciją organizuoti priverstinį turto pardavimą viešajame aukcione.

Kalbant apie kilnojamąjį turtą, bet koks kilnojamasis turtas, siekiant įvykdyti teismo sprendimą, parduodamas viešajame aukcione, kuriam vadovauja antstoliai – Valstybinės teismo tarnybos darbuotojai, kuriems suteikti įgaliojimai parduoti areštuotą kilnojamąjį turtą vykdant nutartį dėl kilnojamojo turto arešto kreditorių naudai.

3. Aukcionai, kuriems gali būti taikomos ne visos taisyklės

Tam tikrais atvejais kilnojamojo turto aukcioną organizuoja patys kreditoriai – įmonės (pavyzdžiui, bankai) arba fiziniai asmenys, jei įvykdžius teismo nutartį jie valdys skolininko kilnojamąjį turtą. Tokiais atvejais taikomos kitos taisyklės nei viešiesiems aukcionams, nustatytos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Kipre yra tokie turto registrai:

 1. Kipro žemės ir tyrimų departamentas tvarko registrą, kuriame registruojamos visos piliečių nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą.
 2. Kelių transporto departamentas tvarko visų Kipro Respublikoje registruotų transporto priemonių registrą.
 3. Kipro jūrų prekybos departamentas tvarko Kipro laivų registrą, kuriame registruojami visi laivai ir (arba) jūrų laivai.
 4. Įmonių registro departamento Įmonių skyrius ir oficialusis administratorius tvarko įmonių, kooperatyvų ir prekių pavadinimų, registruotų Kipre, registrą.
 5. Civilinės aviacijos departamentas tvarko Kipro orlaivių registrą ir yra atsakingas už orlaivių registravimą, perregistravimą ir išbraukimą iš registro.
 6. Įmonių skyriuje esantis Intelektinės ir pramoninės nuosavybės skyrius registruoja prekių ženklus.

5. Informacija apie duomenų bazes, kurias kreditorius gali naudoti siekdamas nustatyti skolininko materialiojo turto ar gautinų sumų buvimo vietą

Kipro įmonių registro ir oficialiojo administratoriaus interneto svetainėje galima nesunkiai gauti bankrutavusių asmenų arba likviduotų bendrovių registro duomenis ir kreditorius turi galimybę gauti informaciją apie skolininko finansinį pajėgumą. Tačiau elektroninių duomenų bazių, kuriomis kreditorius galėtų naudotis siekdamas tiesiogiai gauti informaciją apie skolininko turtą, nėra. Teismo sprendimu kreditoriumi pripažintas asmuo gali pats arba per advokatą atlikti paiešką žemės registre, naudodamas patvirtintą tikrą teismo sprendimo arba šaukimo į teismą kopiją, kad gautų informaciją apie skolininko vardu registruotą nekilnojamąjį turtą.

6. Informacija apie internetinius teismų aukcionus

Kipre teismų aukcionai internetu nerengiami.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Varžytynės - Malta


1. Viešas paskelbimas apie areštuotas prekes ir jų kainos nustatymas

Per išieškojimo iš areštuotų prekių procedūrą areštuotos prekės nebūtinai parduodamos. Kreditorius ir skolininkas gali susitarti. Jei yra keli kreditoriai ir norima išvengti pardavimo, būtina susitarti su jais visais. Jei susitarimas nepasiekiamas, teismas įpareigoja parduoti turtą.

Pirminę areštuotų prekių vertę nustato ekspertas, kuris nustato jų vertę (jei tai yra nekilnojamasis turtas). Jei tai yra kilnojamasis turtas, jų vertę nustato asmuo, pateikęs didžiausios kainos pasiūlymą per pardavimą, nes pasiūlymai prasideda nuo 0. Jeigu prašoma įvertinti kilnojamąjį turtą, pasiūlymai prasideda ne nuo 0, o nuo 60 proc. įvertintos kainos.

Kalbant apie areštuotų prekių viešinimą, tai daroma per vyriausybės interneto svetainę, kurioje teikiamos teismo paslaugos, pardavimą vykdančio aukciono rengėjo interneto svetainėje, dienraščiuose (paprastai skelbimas apie pardavimą skelbiamas kartą per mėnesį dviejuose dienraščiuose) ir teismo, kuriame bus vykdomas pardavimas, pastatuose kabinamuose skelbimuose.

Parduoti siūlomo areštuoto daikto charakteristikos, taip pat su juo susiję dokumentai skelbiami vyriausybės interneto svetainėje, kurioje teikiamos teismo paslaugos, ir pardavimą vykdančio aukciono rengėjo interneto svetainėje. Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti leisti susipažinti su šia informacija.

Jei yra suinteresuotųjų apžiūrėti parduoti siūlomą areštuotą daiktą, galima kreiptis į teismą ir prašyti apžiūrėti daiktą, jei tai yra nekilnojamasis turtas. Prieš parduodant nekilnojamąjį turtą teismo ekspertas parengia nekilnojamojo turto būklės ataskaitą, kuri yra vieša. Jei parduodamas kilnojamasis turtas, suinteresuotieji asmenys gali apžiūrėti jį likus dviem valandoms iki pardavimo pradžios.

Pardavimo dieną pasiūlymai teikiami viva voce teismo paskirtam aukciono rengėjui, kuris turi surengti prekių pardavimą.

Prekes po aukciono įsigijęs asmuo nemoka dalies kainos kaip užstato, bet turi sumokėti visą kainą. Jei tai yra nekilnojamasis turtas, visą sumą teisme reikia sumokėti per septynias dienas nuo pardavimo dienos, o jei tai yra kilnojamasis turtas, visa kaina sumokama per 24 valandas nuo pardavimo. Mokėjimas negali būti atliktas elektroninėmis priemonėmis – pinigus reikia sumokėti teismo kanceliarijoje.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimo procesą

Pardavimą organizuoja teismui pavaldus jo paskirtas aukciono rengėjas ir pardavimo proceso negali organizuoti tretieji asmenys.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Tokių aukcionų, kuriems taikomos ne visos taisyklės, nėra.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Yra tokie nacionaliniai turto registrai:

nekilnojamojo turto – Viešasis registras ir Žemės registras;

kilnojamojo turto – transporto priemonių, jūrų laivų ir orlaivių – Transport Malta;

įmonių akcijų ir vertybinių popierių – Maltos finansinių paslaugų institucija ir Maltos vertybinių popierių birža;

kitų finansinių priemonių – Maltos vertybinių popierių birža;

prekių ženklų ir patentų – Prekybos departamentas.

Šie registrai yra elektroniniai ir juos tvarko atitinkamos viešosios tarnybos. Kai kurie iš šių registrų yra prieinami viešai elektroninėmis priemonėmis. Už galimybę naudotis Viešuoju registru ir Maltos finansinių paslaugų institucijos registru reikia mokėti mokestį. Transport Malta registrai nėra viešai prieinami. Už naudojimąsi Maltos finansinių paslaugų institucijos registru galima sumokėti internetu. Už naudojimąsi Viešuoju registru turi būti sumokama Viešojo registro biure.

5. Kreditoriams skirta informacija apie duomenų bazes skolininko turtui ir reikalavimams nustatyti

Kreditorius gali naudotis duomenų bazėmis, susijusiomis su nekilnojamuoju turtu ir įmonėmis. Maltos finansinių paslaugų institucija suteikia tiesioginę prieigą internetu prie informacijos apie įmones. Informaciją apie nekilnojamąjį turtą kreditorius gali gauti Viešajame registre ir Žemės registre. Papildomų leidimų norint gauti tiesioginę prieigą prie Maltos finansinių paslaugų institucijos duomenų bazių arba prie Viešojo registro ir Žemės registro duomenų nereikalaujama.

6. Informacija apie internetu organizuojamus teismų aukcionus

Nėra jokių priemonių vykstant aukcionui pateikti pasiūlymą internetu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2020

Varžytynės - Lenkija


1. Skelbimai ir vertinimai, susiję su areštuoto turto pardavimu

Turto vertinimą atlieka vertintojas (kurį skiria antstolis), įgaliotas vertinti turtą pagal atskiras taisykles. Tačiau jeigu, siekiant parduoti turtą rinkoje, jis įvertintas likus ne daugiau kaip šešiems mėnesiams iki jo arešto ir vertinimas atitinka reikalavimus, susijusius su vykdymo tikslais atliekamu turto vertinimu, naujas vertinimas neatliekamas. Vis dėlto jeigu per laikotarpį nuo turto aprašymo ir įvertinimo iki aukciono dienos reikšmingai pasikeitė turto būklė, kreditoriaus arba skolininko prašymu gali būti atliekamas papildomas aprašymas ir vertinimas.

Areštuotas turtas parduodamas viešajame aukcione. Aukcioną galima rengti ne anksčiau kaip praėjus dviem savaitėms nuo tos dienos, kai aprašymas ir vertinimas tampa galutinis, arba ne anksčiau kaip likus dviem savaitėms iki tos dienos, kai teismo sprendimas, kuriuo pradėtas vykdymas, tampa galutinis.

Antstolis paskelbia aukciono datą ir dalyką viešame skelbime, kuris įteikiamas bylos šalims, savivaldos institucijai, mokesčių institucijai, kurios jurisdikcijoje yra turto buvimo vieta, ir socialinės apsaugos institucijoms.

Skelbimas apie aukcioną taip pat skelbiamas teismo pastate ir savivaldos institucijos patalpose, atitinkamame mieste, miestelyje arba kaime plačiai skaitomame dienraštyje ir Nacionalinės antstolių tarybos (Krajowa Rada Komornicza) interneto svetainėje likus bent dviem savaitėms iki aukciono datos. Be to, šalies prašymu ir sąskaita antstolis gali nurodyti, kad skelbimas būtų paskelbtas kitu šalies nurodytu būdu.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Aukcionus organizuoja antstolis, dalyvaujant ir prižiūrint teisėjui arba teismo tarnautojui (referendarz sądowy). Su turtu susijusį vykdymą užtikrina teismo, kurio jurisdikcijoje yra turto buvimo vieta, antstolis.

3. Aukcionai, kuriems gali būti taikomos ne visos pirmiau nurodytos taisyklės

 • Aukcionai, kai užtikrinamas su turto dalimi susijęs vykdymas;
 • su nuolatinio uzufrukto teise susijęs vykdymas;
 • vykdymas, susijęs su neišvystytu žemės sklypu ir žeme, ant kurios pastatytas gyvenamasis arba komercinis pastatas, jei tuo metu, kai pateiktas prašymas iškelti vykdymo bylą, nebuvo pranešta apie statybos darbų užbaigimą arba nebuvo pateiktas prašymas dėl užstatymo leidimo, kaip tai suprantama pagal Statybos įstatymą (prawo budowlane);
 • vykdymas, susijęs su jūrų laivais, įtrauktais į laivų registrą;
 • vykdymas užtikrinamas parduodant įmonę arba ūkį;
 • vykdymas užtikrinamas siekiant viešu pardavimu nutraukti bendrosios nuosavybės santykius.

4. Nacionaliniai turto registrai

Žemės ir hipotekos registrus (księga wieczysta) tvarko apylinkės teismai (sąd rejonowy), kad būtų nustatytas turto teisinis statusas. Šie registrai kuriami ir tvarkomi IRT sistemoje. Žemės ir hipotekos registrai yra vieši, juos sudaro keturi skyriai:

1) pirmajame skyriuje pateikiamas turto pavadinimas ir įrašai apie su nuosavybe susijusias teises;

2) antrajame skyriuje pateikiami įrašai, susiję su nuosavybe ir nuolatiniu uzufruktu;

3) trečiasis skyrius apima įrašus apie ribotos nuosavybės teises, išskyrus hipoteką, disponavimo turtu ar nuolatinio uzufrukto apribojimus, taip pat įrašus apie kitas teises ir reikalavimus, išskyrus reikalavimus, susijusius su hipoteka;

4) ketvirtajame skyriuje pateikiami įrašai, susiję su hipoteka.

Be žemės ir hipotekos registrų, dar yra žemės ir pastatų registras (ewidencja gruntów i budynków), reglamentuojamas 1989 m. gegužės 17 d. Žemės tyrimų ir kartografijos įstatymu (Prawo geodezyjne i kartograficzne) (suvestinė redakcija: Dziennik Ustaw 2010/193, 1287 punktas, su pakeitimais). Už žemės ir pastatų registro tvarkymą atsako seniūnas (starosta).

5. Duomenų bazės, kuriomis kreditoriai gali naudotis siekdami nustatyti skolininkų turtą arba gautinas sumas

Kreditoriai gali naudotis 5 punkte apibūdintomis duomenų bazėmis, t. y. žemės ir hipotekos registrais, taip pat žemės ir pastatų registru, pagal kuriuos nustatomas skolininko turtas. Be to, naudodami žemės ir hipotekos registrus, kreditoriai gali nustatyti hipoteka užtikrintas gautinas sumas.

6. Internetiniai teismų aukcionai

Teismų aukcionai internetu nerengiami. Internetu skelbiami tik skelbimai apie aukcioną – Nacionalinės antstolių tarybos interneto svetainėje (ši pareiga nustatyta įstatyme) ir, kaip įprasta, atitinkamą aukcioną organizuojančio antstolio interneto svetainėje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/10/2017

Varžytynės - Portugalija


1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto kaina

Šiuo metu prekės paprastai parduodamos per platformą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-leiloes.pt/ pagal Portugalijos civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil ­, toliau – CPK) 837 straipsnį ir rugpjūčio 29 d. ministro Įgyvendinimo įsakymo Nr. 282/2013 20 ir paskesnius straipsnius.

Platformos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos 2015 m. lapkričio 9 d. teisingumo ministro Įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu Portugalijos Respublikos oficialiajame leidinyje (Diário da República, 2 serija, Nr. 219).

Skelbimams apie pardavimą taikomos ministro Įsakymo Nr. 12624/2015 6 straipsnio nuostatos.

6 straipsnis

Aukciono reklama

 1. Apie aukcionus skelbiama platformoje www.e-leiloes.pt, o Portugalijos solisitorių asociacijos (Câmara dos Solicitadores) sprendimu visą informaciją arba jos dalį taip pat galima skelbti kitose interneto svetainėse, spausdintuose leidiniuose ir elektroniniu paštu, nedarant poveikio vykdyti procedūrą paskirto vykdymo pareigūno galimybei apie pardavimą taip pat skelbti kitomis priemonėmis, kurias jis laiko tinkamomis.
 2. Skelbiant informaciją portale www.e-leiloes.pt, būtina nurodyti bent:
  1. teismo bylos numerį, teismą ir organizacinį padalinį;
  2. aukciono pradžios datą;
  3. aukciono pabaigos datą (datą ir laiką);
  4. pagrindinę parduodamų prekių (arba prekių rinkinio) vertę;
  5. galutinio pasiūlymo vertę;
  6. jei parduodamas kilnojamasis turtas, prekių ar prekių rinkinio, įtraukto į pasiūlymą, nuotrauką;
  7. trumpą prekių identifikavimą;
  8. prekių pobūdį;
  9. jei tai yra nekilnojamasis turtas – jo buvimo vietą ir sudėtį, žemės registro įrašą ir turto aprašymą, rajoną, savivaldybę, apylinkę ir artimiausios vietovės geografines koordinates, turto eksterjero ir, jei įmanoma, interjero nuotrauką, jei tai yra miesto turtas arba pastatas;
  10. patikėtinio identifikacinius duomenis arba deponavimo vietą;
  11. vietą ir laiką, kada prekes galima pasižiūrėti, ir patikėtinio kontaktinius duomenis;
  12. vykdymo pareigūno, kuriam pavesta atlikti procedūrą, identifikacinius duomenis, įskaitant vardą, pavardę, profesinį tapatybės numerį, telefono ir mobiliojo telefono numerį, fakso numerį, e. pašto adresą ir darbo valandas;
  13. visas aplinkybes, apie kurias pagal teisės aktus reikia pranešti visoms suinteresuotosioms šalims, įskaitant visus pateiktus prieštaravimus dėl vykdymo ar arešto, visus apeliacinius skundus, turto suvaržymus, kurie dar galioja pardavimo dieną, ir visus pirmumo teisių, apie kurias pranešta per procedūrą, turėtojus;
  14. asmens (-ų), per vykdymo procedūrą pripažinto (-ų) skolininku (-ais), kuriam (-iems) priklauso parduotinos prekės, vardą ir pavardę.

Areštuotų prekių kaina ir (arba) vertė

Bazinė vertė: tai yra partiją sudarančių prekių ar jų rinkinio vertė, nustatyta pagal procedūrą, su kuria pardavimas yra susijęs, būtent jei vykdymas užtikrinamas pagal CPK arba, jei tai nemokumo procedūra, – pagal Nemokumo ir įmonių gaivinimo kodeksą (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Mažiausia vertė: tai pirmiau nurodyta vertė, už kurią prekes galima parduoti ir kuri pagal CPK 816 straipsnio 2 dalį atitinka 85 proc. bazinės vertės. Kai kuriais atvejais mažiausia vertė gali prilygti bazinei vertei.

2. Tretieji asmenys, galintys organizuoti pardavimą

Platformos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos 2015 m. lapkričio 9 d. teisingumo ministro Įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu Portugalijos Respublikos oficialiajame leidinyje (2 serija, Nr. 219), ir jose buvo nurodyta, kad platformą sukurs ir administruos tuometinė Portugalijos solisitorių asociacija, kuri dabar vadinasi Solisitorių ir vykdymo pareigūnų asociacija (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Įgyvendinant civilines vykdymo procedūras, kurias organizuoja vykdymo pareigūnai, pardavimo procedūrą gali vykdyti tik jie.

3. Priverstinio pardavimo rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Pavyzdys – kai prekės turi būti parduodamos reguliuojamose rinkose arba tiesiogiai.

CPK 837 straipsnis. Pardavimas elektroniniame aukcione

 1. Išskyrus 830 ir 831 straipsniuose nurodytus atvejus, pageidautina, kad areštuotas nekilnojamasis turtas būtų parduodamas elektroniniame aukcione laikantis vyriausybės ministro, atsakingo už teisingumą, įgyvendinimo įsakymu nustatomų sąlygų.

CPK 830 straipsnis. Reguliuojamose rinkose parduodamos prekės

Finansinės priemonės ir prekės, kurios yra įtrauktos į reguliuojamose rinkose parduodamų prekių sąrašus, parduodamos reguliuojamose rinkose.

CPK 831 straipsnis. Tiesioginis pardavimas

Jei pagal teisės aktus reikalaujama, kad prekės būtų pristatytos konkrečiam subjektui, arba buvo pažadėta jas iš tikrųjų parduoti asmeniui, kuris nori pasinaudoti konkrečia vykdymo teise, prekės parduodamos tiesiogiai jam.

Pažymėtina, kad nors Portugalijoje elektroninis aukcionas yra pageidaujamas priverstinio pardavimo būdas, CPK taip pat nustatyti kiti alternatyvūs pardavimo būdai:

 1. pardavimas pagal užklijuotą pasiūlymą;
 2. pardavimas reguliuojamose rinkose;
 3. tiesioginis pardavimas asmenims ar subjektams, turintiems teisę įsigyti prekes;
 4. pardavimas per privačias derybas;
 5. pardavimas aukcionų namuose;
 6. pardavimas viešajame ar panašiame sandėlyje;
 7. pardavimas elektroniniame aukcione.

4. Nacionaliniuose turto registruose pateikiama informacija

Reguliavimo ir registrų subjektai:

 • Registrų ir notaro paslaugų institutas (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. ­, IRN): tai viešasis institutas, kurio užduotis – vykdyti ir stebėti politiką, susijusią su registro paslaugomis, siekiant piliečiams ir įmonėms teikti piliečių tapatybės nustatymo ir civilinių registrų paslaugas, taip pat pilietybės, nekilnojamojo turto, prekybos registrais, kilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais, notarų veiklos reguliavimu, stebėjimu ir priežiūra, pvz., nekilnojamojo turto, transporto priemonių, laivų, lėktuvų ir kt. srityse.
 • Vertybinių popierių rinkų komisija (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM): jos užduotis – prižiūrėti, stebėti ir reguliuoti finansų rinkas, taip pat jose veikiančius agentus, skatinti investuotojų apsaugą, pvz., akcijų ir finansinių priemonių apsaugą.
 • Nacionalinis intelektinės nuosavybės institutas (Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI): jo veikla daugiausia susijusi su pramoninės nuosavybės teisių perdavimu ir apsauga palaikant vidaus ir išorės santykius, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, kurių narė yra Portugalija, pvz., prekių ženklų ir patentų.

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditorius gali nustatyti savo turtą ir skolininko kreditus

Pirmiausia svarbu pažymėti, kad konfidencialią prieigą prie duomenų bazių turi vykdymo pareigūnas, o ne tiesiogiai kreditorius.

Prieiga prie viešųjų duomenų bazių reglamentuojama kovo 30 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 331-A/2009, iš dalies pakeistu gruodžio 3 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 350/2013 ir rugsėjo 17 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 288/2015.

Rugpjūčio 29 d. ministro Įgyvendinimo įsakymu Nr. 282/2013 taip pat reglamentuojama prieiga prie Portugalijos banko duomenų bazių.

Duomenų bazės, prie kurių tiesioginę elektroninę prieigą turi vykdymo pareigūnas, be kita ko, yra šių subjektų:

 1. Mokesčių ir muitų institucijos (Autoridade Tributária e Aduaneira);
 2. Socialinės apsaugos institucijos;
 3. Valstybės tarnautojų pensijų fondo (Caixa Geral de Aposentações);
 4. žemės registro;
 5. prekybos registro;
 6. nacionalinio juridinių asmenų registro;
 7. motorinių transporto priemonių registro;
 8. Portugalijos banko;
 9. Valstybės skolos valdymo instituto (Instituto de Gestão de Crédito Público);
 10. CITIUS piliečių teisingumo portalo.

6. Informacija apie priverstinį pardavimą internetu

Platformos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.e-leiloes.pt/ veikimo taisyklės buvo patvirtintos 2015 m. lapkričio 9 d. teisingumo ministro Įsakymu Nr. 12624/2015, paskelbtu Portugalijos Respublikos oficialiajame leidinyje (2 serija, Nr. 219).

Aktuali informacija pateikiama:

elektroninio aukciono platformosNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasveikimo taisyklėse;

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasatsakymuose į dažnai užduodamus klausimus.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2020

Varžytynės - Rumunija


1. Areštuoto turto pardavimo paskelbimas ir kainų nustatymas

Vykdymo procedūra reglamentuojama Rumunijos civilinio proceso kodekse, kuriame pateikiamos bendrosios taisyklės dėl vykdomaisiais dokumentais nustatytų įpareigojimų vykdymo. Be civilinio proceso taisyklių, kuriomis reglamentuojamas vykdymas, yra dvi atskiros taisyklių kategorijos, taikomos konkretiems atvejams, kai asmenys yra įsiskolinę: mokestinių skolų išieškojimas ir skolų, kylančių iš pažeidimų, išieškojimas.

Bendrąsias skolas, kylančias iš vykdomųjų dokumentų, išskyrus mokestinio pobūdžio skolas, kylančias iš pažeidimų, Rumunijoje išieško antstoliai, vykdymo institucijos, teisingumo ministro įsakymu įgaliotos vykdyti vykdomuosius raštus.

Patvirtinus vykdymą, jeigu skola yra vykdytina, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, skolininko turtas parduodamas viešajame aukcione pagal civilinio proceso taisykles, priklausomai nuo turto kategorijos, t. y. kilnojamojo ir (arba) nekilnojamojo turto pardavimas viešajame aukcione.

Areštuotą kilnojamąjį turtą gali įvertinti antstolis (pagal apyvartinę vertę, palyginti su vidutinėmis rinkos kainomis atitinkamoje vietovėje), o jeigu turto neįmanoma įvertinti arba jei to prašo šalys, už užmokestį turtą gali įvertinti paskirtas ekspertas.

Turto, į kurį nukreiptinas išieškojimas, vertę nustato antstolis, vadovaudamasis panašiomis taisyklėmis (apyvartine verte, vidutine rinkos kaina ir kt.), arba, jei to prašo šalys arba jeigu turto neįmanoma įvertinti, – už užmokestį paskirtas ekspertas.

Jeigu viešai skelbiama apie kilnojamojo turto pardavimą, skelbimą apie pardavimą parengia antstolis, kuris pasirūpina, kad jis būtų pakabintas aukciono vietoje, jo biure, miesto, kurio teritorijoje yra parduodamas turtas, rotušės raštinėje, vykdymo institucijos biure ir kitose viešose vietose. Rumunijos civilinio proceso kodekse nustatyta pareiga pateikti skelbimus vietos ir nacionaliniuose laikraščiuose arba interneto puslapiuose, skirtuose atitinkamam turtui parduoti.

Be minėtų viešinimo būdų, jeigu viešinamas nekilnojamojo turto pardavimas, yra tam tikrų procesinių aspektų, nes, pirma, paskelbimo būdą lemia turto vertė (apie pardavimą skelbiama nacionaliniame laikraštyje, jei turto vertė viršija 250 000 RON), antra, taikoma pareiga paskelbti skelbimą elektroniniame registre, kuriame skelbiama apie turto pardavimą, į kurį nukreiptas išieškojimas.

Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, savybės nurodomos pardavimo skelbime.

Turto apžiūros procedūra nereglamentuota.

Aukciono užstatai, kurie registruojami antstolio nutarimu ir turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki aukciono pradžios laiko, yra reglamentuoti. Aukciono užstatą galima sumokėti elektroninėmis priemonėmis ir antstolis prie pasiūlymo pirkti turi pridėti mokėjimo įrodymą.

Turtas perduodamas asmeniui, pasiūliusiam didžiausią kainą, o jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas asmuo, pastarajam asmeniui, jeigu jis pasiūlė pradinę aukciono kainą.

2. Trečiosios šalys, galinčios vykdyti pardavimą

Turtą viešajame aukcione gali parduoti tik antstolis, taikydamas vykdymo procedūrą, kuri reglamentuota Rumunijos civilinio proceso kodekse. Kalbant apie tam tikrų kategorijų skolas, t. y. mokestines skolas ir skolas, kylančias iš pažeidimų, pardavimo procedūra vykdoma taikant pačios mokesčių institucijos mechanizmą (mokestinėms skoloms) pagal specialiąsias proceso taisykles, susijusias su aukcionu ar dalyviais, arba per valstybės instituciją, atsakingą už pajamų iš nusikaltimų konfiskavimą (Nacionalinę įšaldyto turto administravimo agentūrą, ANABI). Pastaruoju atveju, sudarydama bendradarbiavimo sutartis, ANABI gali patikėti išieškojimo užduotį antstoliui.

3. Aukciono rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Bendrosios taisyklės, taikomos prekių pardavimui viešajame aukcione, apima išimtis, susijusias su vykdomaisiais raštais, susijusiais su pajamomis, kurias asmuo yra skolingas konsoliduotajam bendrajam biudžetui, ES biudžetui arba Europos atominės energijos bendrijos biudžetui. Išimtys taip pat taikomos pajamų iš nusikaltimų konfiskavimui.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Rumunijoje nėra įdiegta jokios kompiuterinės sistemos, kurioje būtų pateikta informacija apie turtą (nacionalinių turto registrų).

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą arba reikalavimus

Kreditoriai gali gauti informaciją apie visą skolininko turtą ir skolas tik taikant patvirtintą vykdymo procedūrą ir tik per antstolį.

Kreditoriai turi ribotą prieigą prie duomenų bazių, kuriose gali nustatyti skolininko turtą. Pavyzdžiui, kadangi vykdymo priemonės, susijusios su nekilnojamuoju turtu, registruojamos Žemės registre, kiekvienas asmuo, pateikęs paprastą prašymą ir už užmokestį gali gauti informaciją apie turto būklę. Vis dėlto, jeigu norima gauti informaciją apie skolininko turimą turtą, ši informacijos pateikimo forma nėra tinkama, nes paieška vykdoma tik pagal turtą, bet ne pagal asmenį. Asmens duomenys saugomi pagal specialiąsias taisykles, todėl šio pobūdžio paieška, kaip minėta, yra galima tik per instituciją, o kartais reikalaujama teismo patvirtinimo.

6. Informacija apie elektronines varžytines

Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroninis pardavimo skelbimų registras yra kompiuterinė sistema, per kurią skelbimus nacionaliniu lygmeniu dėl kilnojamojo turto, kurio vertė viršija 2 000 RON, ir nekilnojamojo turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, skelbia visi antstoliai. Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroninis pardavimo skelbimų registras sukurtas pagal Įstatymo Nr. 188/2000 dėl antstolių 35 straipsnio 2 dalies nuostatas ir galioja nuo 2012 m. Turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroniniame pardavimo skelbimų registre antstoliai privalo skelbti skelbimus apie turtą, į kurį nukreiptas išieškojimas, pagal teisės aktus ir šios pareigos neįvykdymas laikomas drausminiu nusižengimu pagal Įstatymo Nr. 188/2000 dėl antstolių 47 straipsnį.

Naujoji Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTurto, į kurį nukreiptas išieškojimas, elektroninio pardavimo skelbimų registro platforma patvirtinta 2014 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės antstolių sąjungos tarybos sprendimu Nr. 67.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2017

Varžytynės - Slovėnija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovėnų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


1. Skelbimas apie areštuoto turto pardavimą ir šio turto kainos nustatymas

Kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas parduodamas viešuosiuose aukcionuose. Slovėnijoje teismo aukcionų neįmanoma rengti internetu, nes pagal Slovėnijos vykdymo teisės aktus elektroniniai aukcionai (dar) nėra leidžiami.

Kilnojamasis turtas

Su kilnojamuoju turtu susijęs vykdymas užtikrinamas areštavus turtą ir nustačius jo vertę, jį pardavus ir sumokėjus gautą sumą kreditoriui (Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo (Zakon o izvršbi in zavarovanju, toliau – ZIZ) 81 straipsnio 1 dalis).

Areštuoti galima skolininko turimą turtą, taip pat kreditoriaus turimą skolininko turtą. Trečiųjų šalių turimą skolininko turtą leidžiama areštuoti, jei trečioji šalis su tuo sutinka (ZIZ 83 straipsnis).

Areštavus turtą kreditorius tampa šio turto įkaito turėtoju (ZIZ 87 straipsnis).

Eksperto atliekamas areštuoto turto vertinimas. Areštuotas turtas vertinamas jį areštuojant, nebent jo neįmanoma iš karto įvertinti dėl turto vertės specifiškumo. Vertinimą atlieka turtą areštavęs vykdymo pareigūnas. Pateikus prašymą ir jei šalis sumoka išlaidas, vertinimą gali atlikti šalies pasirinktas teismo ekspertas (ZIZ 89 straipsnis). Areštuotas turtas gali būti parduodamas tik po to, kai sprendimas dėl vykdymo tampa galutinis, nebent skolininkas sutinka parduoti turtą anksčiau, turtas yra gendantis arba jei kyla rizika, kad gerokai sumažės areštuoto turto vertė (ZIZ 92 straipsnis).

Areštuotas turtas parduodamas viešajame aukcione arba pirkėjui ir vykdymo pareigūnui ar asmeniui, atliekančiam komisines operacijas, tiesiogiai sudarius sutartį. Turto pardavimo būdą ir datą nustato ir nurodo vykdymo pareigūnas – iš karto po arešto jis padaro įrašą apie areštą, atsižvelgdamas į principą, kad turi būti gauta geriausia įmanoma kaina (ZIZ 93 straipsnis). Jei vykdymo pareigūnas nusprendžia surengti viešąjį aukcioną, įrašoma viešojo aukciono data ir vieta. Vykdymo pareigūnas apie turto pardavimo būdą ir datą šalims praneša specialiu pranešimu, kuris įteikiamas kreditoriui ir skolininkui (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių (Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj) 82 straipsnis).

Skelbimas apie pardavimą. Jei vykdymo pareigūnas nusprendžia, kad turtą reikia parduoti viešajame aukcione, apie viešąjį aukcioną skelbiama kompetentingos institucijos, priėmusios sprendimą dėl arešto, skelbimų lentoje ir interneto svetainėje. Vykdymo pareigūnas privalo prašyti apie viešąjį aukcioną taip pat paskelbti oficialiame registre, jei toks registras yra. Kreditoriui arba skolininkui pasiūlius vykdymo pareigūnas taip pat gali apie viešąjį aukcioną paskelbti žiniasklaidoje, jei šalis, prašanti surengti viešąjį aukcioną, apmoka išlaidas. Skelbime apie viešąjį aukcioną būtina nurodyti aukciono vietą, datą ir laiką, nurodyti ir apibūdinti parduodamą turtą ir tai, kur jį galima apžiūrėti prieš aukcioną (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 89 straipsnis).

Galimybė apžiūrėti parduodamą turtą. Vykdymo pareigūnas skelbime apie viešąjį aukcioną privalo nurodyti aukciono vietą, datą ir laiką, apibūdinti parduodamą turtą ir nurodyti, kur jį galima apžiūrėti prieš aukcioną (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 89 straipsnis).

Užstatas. Prieš prasidedant viešajam aukcionui vykdymo pareigūnas turi nustatyti, ar turto pobūdis ir vertė yra tokie, kad aukciono dalyviai turi sumokėti užstatą, kuris negali viršyti 10 proc. pradinės turto kainos.

Pardavimą valdantis asmuo arba įmonė. Viešajam aukcionui vadovauja vykdymo pareigūnas, kuris savo sąskaita gali leisti aukciono dalyviui prireikus pateikti pasiūlymą, susijusį su turto verte ir kokybe. Aukcionas yra atviras visuomenei (Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 92 straipsnis).

Pradinė kaina. Pirmajame aukcione areštuotas turtas negali būti parduotas už mažesnę kainą negu įvertinta jo vertė. Jei pirmajame aukcione turtas neparduodamas pagal įvertintą vertę, vykdymo pareigūnas rengia antrąjį aukcioną, jei tai siūlo šalis, ir antrajame aukcione turtas gali būti parduodamas už mažesnę kainą negu įvertinta vertė, tačiau ne mažesnę nei trečdalis šios vertės (ZIZ 94 straipsnis).

Paskyrimas. Praėjus bent 15 minučių nuo aukciono pradžios vykdymo pareigūnas paprašo aukciono dalyvių pateikti pasiūlymus (pasiūlymų teikimas). Aukcionas tęsiamas, kol visi suinteresuotieji dalyviai pateikia pasiūlymus. Vykdymo pareigūnas perduoda turtą didžiausią kainą pasiūliusiam dalyviui, jei du kartus paprašius dalyvių pateikti didesnės kainos pasiūlymą, jis nepateikiamas. Jei iki aukciono pabaigos pirkėjas nesumoka pirkimo kainos, vykdymo pareigūnas gali parduoti turtą antrą pagal dydį kainą pasiūliusiam dalyviui, jei kreditorius su tuo sutinka, pasirašydamas aukciono protokolą. Jei kreditorius aukcione nedalyvauja, vykdymo pareigūnas iš karto gali parduoti turtą antrą pagal dydį kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui, jei pasiūlymo vertė yra bent 50 proc. geriausio pasiūlymo vertės, tačiau pasiūlyta kaina yra didesnė už pradinę kainą; kitu atveju vykdymo pareigūnas tame pačiame aukcione iš naujo prašo siūlyti kainą. Anksčiau didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis daugiau kainų siūlyti nebegali.

Perdavimas. Pirkėjas privalo sumokėti pirkimo kainą ir perimti turtą iš karto po to, kai baigiasi aukcionas. Vykdymo pareigūnas privalo pateikti pirkėjui dokumentą su informacija apie pardavimą ir registre saugoma informacija, jeigu yra tvarkomas parduoto turto registras. Remdamasis šiuo dokumentu, vykdymo pareigūnas prašo visų registrą tvarkančių kompetentingų institucijų ištrinti visą informaciją apie turto suvaržymus ir (arba) draudimus jį parduoti ir užregistruoti naująjį savininką, jeigu nuosavybės teisė registruojama registre. Vykdymo pareigūnas gali perduoti turtą pirkėjui dar prieš sumokant pirkimo kainą, jeigu tai leidžia riziką prisiimantis kreditorius, už sumą, kurią kreditorius turi teisę gauti iš pirkimo kainos. Jei pirkėjas nesumoka pirkimo kainos ir kreditorius nesutinka su turto perdavimu, vykdymo pareigūnas gali parduoti turtą kitam geriausią kainą pasiūliusiam dalyviui. Pirkėjas įgyja turtą be jokių suvaržymų ir tampa turto savininku, net jeigu skolininkas nebuvo turto savininkas. Pirkėjas neturi teisės į garantiją dėl turto defektų (ZIZ 96 straipsnis).

Nekilnojamasis turtas

Su nekilnojamuoju turtu susijęs vykdymas užtikrinamas užregistruojant sprendimą dėl vykdymo žemės registre, nustatant nekilnojamojo turto vertę, parduodant jį ir sumokant kreditoriui iš pardavimo pajamų (ZIZ 167 straipsnis).

Eksperto atliekamas areštuoto turto vertinimas. Nekilnojamojo turto vertę gali nustatyti teismas dar prieš tai, kai sprendimas dėl vykdymo tampa galutinis. Nekilnojamojo turto vertę nustato teismas, remdamasis teismo eksperto pateiktu vertinimu, pagal atliekant vertinimą galiojančią rinkos vertę. Nustatant vertę, atsižvelgiama į bet kokį galimą vertės sumažėjimą dėl konkrečios teisės, pvz., servituto (ZIZ 178 straipsnis) po pardavimo. Nekilnojamojo turto vertė nustatoma teismo sprendimu, kurį galima apskųsti (ZIZ 179 straipsnis).

Skelbimas apie pardavimą. Po to, kai sprendimas, kuriuo nustatoma nekilnojamojo turto vertė, tampa galutinis, teismas priima nutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo. Šioje nutartyje jis nustato pardavimo būdą ir sąlygas, taip pat pardavimo laiką ir vietą, jei nekilnojamasis turtas parduodamas aukcione. Nekilnojamasis turtas parduodamas po to, kai sprendimas dėl vykdymo ir sprendimas dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo tampa galutinis. Nutartį dėl pardavimo teismas paskelbia teismo skelbimų lentoje ir savo interneto svetainėje, taip pat kitomis tradicinėmis vietos priemonėmis. Nutartį dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo teismas paskelbia nekilnojamojo turto buvimo vietos administracinio skyriaus skelbimų lentoje, be to, apie ją galima paskelbti šio skyriaus interneto svetainėje. Kreditorius nutartį dėl nekilnojamojo turto pardavimo gali paskelbti žiniasklaidoje. Skelbimo išlaidas padengia kreditorius. Nuo nutarties dėl pardavimo paskelbimo skelbimų lentoje iki pardavimo dienos turi praeiti bent 30 dienų. Teismas nutartį dėl pardavimo įteikia šalims, įkeitimo kreditoriui, kitiems proceso dalyviams, turintiems registruotą išankstinio pirkimo ar išpirkimo teisę, ir kompetentingai administracinei institucijai (ZIZ 181 straipsnis).

Paprastai nekilnojamasis turtas parduodamas viešajame aukcione, kurį teismo patalpose organizuoja teismas, nebent teisėjas nusprendžia kitaip. Kreditoriai, įkeitimo kreditoriai ir žemės skolos kreditoriai per visą vykdymo procesą (iki nutarties dėl pardavimo priėmimo) gali susitarti, kad nekilnojamasis turtas turi būti parduotas surenkant pasiūlymus dėl kainos arba pagal tiesioginį pasiūlymą (ZIZ 183 straipsnis).

Nutartyje dėl nekilnojamojo turto pardavimo nurodoma tokia informacija:

 1. išsamus nekilnojamojo turto apibūdinimas, įskaitant jo priklausinius;
 2. pastato servituto teisė ir daiktinių teisių suvaržymai, su kuriais pirkėjas turi sutikti;
 3. nekilnojamojo turto vertė, kurią teismas nustatė savo sprendime;
 4. kaina, už kurią nekilnojamasis turtas gali būti parduotas;
 5. terminas, iki kada pirkėjas turi sumokėti pirkimo kainą;
 6. pardavimo būdas;
 7. užstato, kurį turi sumokėti dalyvis, suma (ZIZ 184 straipsnis).

Galimybė apžiūrėti parduodamą turtą. Teismas gali leisti asmeniui, suinteresuotam pirkti nekilnojamąjį turtą, pagal prašymą apžiūrėti turtą šio asmens lėšomis. Turto apžiūros būdą ir vykdymo pareigūno dalyvavimą teismas nustato nutartyje dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ZIZ 176 straipsnis).

Užstatas. Viešuosiuose aukcionuose gali dalyvauti asmenys, likus bent trims darbo dienoms iki aukciono sumokėję užstatą, kurio dydis – viena dešimtoji nustatytos nekilnojamojo turto vertės. Kreditorius, kurio siūlymu teismas leido surengti aukcioną, neprivalo mokėti užstato, kaip ir įkeitimo kreditorius arba žemės skolos kreditorius, jei jų reikalavimai viršija užstato vertę ir jei užstatą galima padengti iš pirkimo kainos pagal mokėjimo pirmenybės tvarką ir nustatytą nekilnojamojo turto vertę. Aukciono dalyvių, kurių pasiūlymai nebuvo priimti, užstatai grąžinami į jų banko sąskaitą per 15 dienų nuo viešojo aukciono baigimo dienos arba nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros baigimo dienos, nebent teisės aktuose nustatyta kitaip (ZIZ 185 straipsnis).

Pradinė kaina. Per pirmąjį pardavimą nekilnojamojo turto negalima parduoti už mažesnę kainą nei 70 proc. nustatytos jo vertės. Jei nekilnojamasis turtas neparduodamas per pirmąjį aukcioną, teismas kreditoriaus siūlymu skelbia antrąjį, jeigu nekilnojamojo turto neįmanoma parduoti už mažesnę kainą nei pusė jo nustatytos vertės. Nuo pirmojo iki antrojo aukciono turi būti praėję bent 30 dienų. Pateikdami protokoluojamą pareiškimą teisme, kuriame nagrinėjama vykdymo byla, ar bet kuriame kitame teisme šalys, įkeitimo kreditorius arba žemės skolos kreditoriai gali susitarti, kad nekilnojamasis turtas per pirmąjį aukcioną būtų parduotas už kainą, kuri yra mažesnė nei 70 proc. jo nustatytos vertės, arba per antrąjį aukcioną – už kainą, kuri yra mažesnė nei pusė šio turto nustatytos vertės (ZIZ 188 straipsnis).

Paskyrimas. Kai teismas nusprendžia, kad yra įvykdytos pardavimo sąlygos, jis paskelbia aukciono pradžią. Aukcionas trunka tol, kol dalyviai didina savo pasiūlytą kainą. Dalyvio pateiktas pasiūlymas jam yra privalomas, kol nepasiūloma didesnė kaina (priešinis pasiūlymas). Vieno ar kelių kreditorių prašymu teismas gali paskelbti trumpą pertrauką dalyviams pasitarti. Aukcionas baigiamas, kai dalyviai nepasiūlo didesnės kainos, teisėjui du kartus paraginus juos tai padaryti. Baigus aukcioną teismas nustato, kuris dalyvis pasiūlė didžiausią kainą, ir paskelbia, kad nekilnojamasis turtas turi būti paskirtas tam dalyviui (nekilnojamojo turto paskyrimas). Teismas priima sprendimą dėl nekilnojamojo turto paskyrimo, įteikiamą šalims, kurioms įteikta nutartis dėl pardavimo, ir visiems aukciono dalyviams. Sprendimo dėl paskyrimo negalima apskųsti. Aukcione padarytus pažeidimus galima skųsti paduodant skundą dėl sprendimo dėl nekilnojamojo turto paskyrimo pirkėjui (ZIZ 189 straipsnis).

Pirkimo kainos sumokėjimas. Paskyrus (perdavus) turtą, pirkėjas pirkimo kainą privalo sumokėti per nutartyje dėl pardavimo nustatytą terminą (ZIZ 191 straipsnis). Šis terminas negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai nuo pardavimo dienos, neatsižvelgiant į tai, ar pirkimo kaina sumokama vienu mokėjimu, ar dalimis (ZIZ 184 straipsnis).

Perdavimas. Priėmus sprendimą dėl paskyrimo, sumokama pirkimo kaina ir teismas priima sprendimą, kuriuo nekilnojamasis turtas perduodamas pirkėjui (perdavimas). Kai šis sprendimas tampa galutinis, pirkėjo nuosavybės teisė užregistruojama žemės registre, o teisės ir suvaržymai išbraukiami pagal sprendimą dėl paskyrimo. Sprendime teismas taip pat nurodo, kada skolininkas turi išsikraustyti iš šeimos namo ar buto arba atlaisvinti komercines patalpas. Sprendimas dėl turto perdavimo taip pat yra vykdytinas dokumentas dėl nekilnojamojo turto atlaisvinimo ir perdavimo ir tampa vykdytinas po to, kai tampa galutinis (ZIZ 192 straipsnis).

2. Tretieji asmenys, organizuojantys pardavimą

Kilnojamasis turtas

Kilnojamąjį turtą viešajame aukcione parduoda vykdymo pareigūnas, kuris savo lėšomis gali leisti aukciono dalyviui prireikus siūlyti kainą, atsižvelgdamas į kilnojamojo turto kiekį ir kokybę. Pardavimas aukcione vykdomas viešai (ZIZ 93 straipsnis ir Antstolio paslaugų teikimo taisyklių 92 straipsnis).

Kilnojamasis turtas taip pat gali būti parduodamas pirkėjo ir vykdymo pareigūno tiesioginiu susitarimu arba per asmenį, vykdantį komisines operacijas. Turto pardavimo būdą ir datą nustato ir nurodo vykdymo pareigūnas – iš karto po arešto jis padaro įrašą apie areštą, atsižvelgdamas į principą, kad turi būti gauta geriausia įmanoma kaina (ZIZ 93 straipsnis).

Nekilnojamasis turtas

Viešuosius nekilnojamojo turto aukcionus organizuoja teisėjai.

3. Aukcionai, kuriems gali būti taikomos ne visos taisyklės

Pagal Slovėnijos teisę jokie kiti aukcionai nepripažįstami. Kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą galima parduoti įvairiais būdais. Kilnojamąjį turtą galima parduoti ne tik viešajame aukcione, bet ir, pavyzdžiui, pirkėjui ir vykdymo pareigūnui arba asmeniui, vykdančiam komisines operacijas, tiesiogiai sudarius sutartį (ZIZ 93 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamasis turtas parduodamas viešajame aukcione, jei kreditoriai, įkeitimo kreditoriai ir žemės skolos kreditoriai iki nutarties dėl pardavimo priėmimo nesusitaria, kad:

 • nekilnojamasis turtas bus parduotas, surinkus privalomus pasiūlymus, arba
 • pagal tiesioginę sutartį nekilnojamasis turtas neparduodamas per tam tikrą laiką (ZIZ 183 straipsnis).

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Slovėnijoje yra tokie turto registrai:

 • žemės registras, kuriame registruojamos nekilnojamojo turto nuosavybės ir kitos daiktinės teisės;
 • motorinių transporto priemonių registras;
 • Slovėnijos laivų registras;
 • orlaivių registras;
 • nematerialiųjų vertybinių popierių registras;
 • kilnojamojo turto įkeitimo registras;
 • banko sąskaitų registras;
 • darbo užmokesčio ir kitų asmeninių pajamų (pvz., pensijų) gavėjų registras.

Šie registrai yra elektroniniai. Už kiekvieną iš jų yra atsakinga konkreti institucija.

Šiais registrais gali naudotis kiekvienas asmuo, įrodęs teisėtą interesą (ZIZ 4 straipsnio 6 dalis). Kreditorius gali įrodyti teisėtą interesą, pateikęs vykdytiną dokumentą (pavyzdžiui, vykdytiną teismo sprendimą), kuriuo skolininkas įpareigotas įvykdyti kreditoriaus reikalavimą. Tokiu atveju kreditorius gali prašyti registro valdytojo pateikti informaciją apie skolininko turtą. Teismai turi elektroninę prieigą prie daugelio iš šių registrų.

Siekiant gauti informaciją iš šių registrų, teismo mokesčių mokėti nebūtina; tačiau kai kurie šių duomenų bazių (registrų) valdytojai gali prašyti, kad kreditorius sumokėtų nedidelį mokestį (pavyzdžiui, Slovėnijos sveikatos draudimo institutas (Zavod za zdravstveno zavarovanje), kuris tvarko darbo užmokesčio ir kitų asmeninių pajamų (pvz., pensijų) mokėtojų registrą, reikalauja sumokėti 4,00 EUR informacijai apie skolininko darbą gauti). Mokėjimą taip pat galima atlikti elektroninėmis priemonėmis.

5. Duomenų bazių informacija, padedanti kreditoriams nustatyti skolininkų turtą ir reikalavimus

Duomenų bazės valdytojas pagal ZIZ 4 straipsnio 6 dalį paprašytas kreditorių privalo jiems pateikti informaciją apie skolininko turtą, jeigu kreditorius įrodo teisėtą interesą (pavyzdžiui, pateikia vykdytiną dokumentą). Šie valdytojai yra:

 • Slovėnijos sveikatos draudimo institutas – jis teikia informaciją apie darbo užmokesčio ir kitų asmeninių pajamų (pavyzdžiui, pensijų) mokėtojus;
 • Slovėnijos Respublikos viešosios teisinės informacijos ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) (AJPES) – ji teikia informaciją apie banko sąskaitų registrą;
 • Centrinė vertybinių popierių tarpuskaitos korporacija (Centralna klirinško depotna družba d.d.) (KDD) – ji teikia informaciją iš nematerialiųjų vertybinių popierių registro;
 • teismo registrą tvarkantis teismas, teikiantis informaciją apie įmonių akcijas ir kitokį dalyvavimą juridiniuose subjektuose. Naudotis teismo registru taip pat galima elektroniniu būdu per jo interneto svetainę;
 • žemės registrą tvarkantis teismas, teikiantis informaciją apie nekilnojamąjį turtą, į kurį skolininkas turi nuosavybės teisę (arba turi su juo susijusią nuosavybės teisę);
 • Vidaus reikalų ministerija, teikianti informaciją iš registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų registro;
 • Slovėnijos jūrų administracija, teikianti informaciją iš laivų registro (mažesnių nei 24 m laivų);
 • Civilinės aviacijos agentūra, teikianti informaciją iš orlaivių registro.

Paprastai kreditorius gali gauti prieigą prie registro, paprašęs registro valdytojo suteikti informaciją apie skolininko turtą. Kreditorius kai kuriais registrais (pavyzdžiui, teismo registru) gali naudotis elektroniniu būdu (per interneto svetainę).

Siekiant gauti informaciją apie skolininkų turtą nebūtina būti atstovaujamam advokato ir nereikia mokėti mokesčių valstybei. Kai kurie duomenų bazių valdytojai (pavyzdžiui, Slovėnijos sveikatos draudimo institutas) prašo sumokėti nedidelį mokestį – 4,00 EUR – už informaciją apie skolininko darbą. Mokestį galima sumokėti elektroniniu būdu.

6. Informacija apie internetinius aukcionus

Pagal Slovėnijos vykdymo teisės aktus internetiniai aukcionai kol kas nepripažįstami.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/10/2017

Varžytynės - Švedija


1. Viešas paskelbimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Areštuotas turtas parduodamas per Švedijos vykdymo instituciją (šved. Kronofogdemyndigheten). Turtas parduodamas viešajame aukcione arba pagal privačią sutartį. Kilnojamieji daiktai gali būti parduodami išoriniuose aukcionuose. Nekilnojamasis turtas gali būti perduotas parduoti nekilnojamojo turto agentams.

Vykdymo institucija gali įgalioti patį skolininką parduoti turtą. Tokiu atveju leidžiama atidėti priverstinį pardavimą. Skolininkas taip pat gali susitarti su kreditoriumi išspręsti situaciją kitomis priemonėmis. Tada kreditorius gali sustabdyti areštą (šved. utmätning).

Areštuotą turtą visada turi įvertinti antstolis. Vykdymo institucija kartais pasikviečia ekspertą turtui įvertinti ir parengia išsamų turto aprašymą. Vertinimo ekspertas kviečiamas reguliariai, jeigu vertinamas nekilnojamasis turtas ir nuomininkui priklausantis būstas. Tačiau vertinimo ekspertas taip pat dažnai kviečiamas, jeigu reikia įvertinti vertingesnį turtą.

Vykdymo institucija apie priverstinį pardavimą paskelbia savo Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje. Apie pardavimą dažnai skelbiama ir kitose interneto svetainėse siekiant pritraukti galimus pirkėjus. Apie pardavimą taip pat skelbiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPost- och Inrikes Tidningar, internetiniame naujienų puslapyje, kuriame pateikiami daugelio valdžios institucijų ir savivaldos institucijų skelbimai. Skelbimai šiose svetainėse skelbiami siekiant rasti nežinomus kreditorius ir kitus asmenis, kuriems pardavimas turi įtakos.

Informacija apie pardavimą pateikiama Vykdymo institucijos interneto svetainėje. Tai informacija apie numatytąją vertę, taip pat pridedamas turto aprašymas, nuotraukos ir kiti dokumentai. Nurodomos pardavimo sąlygos ir pardavimo aspektai, apie kuriuos pirkėjas turėtų žinoti. Jeigu Vykdymo institucija įpareigoja kitą asmenį organizuoti pardavimą, atitinkamą informaciją galima rasti šio asmens interneto svetainėje. Be to, informaciją dažnai galima rasti Vykdymo institucijos interneto svetainėje.

Vykdymo institucija visada organizuoja parduodamo turto apžiūrą. Tai daroma tam, kad pirkėjas galėtų įvykdyti pareigą gauti reikiamą informaciją.

Priverstinis pardavimas organizuojamas taip, kad būtų gautas didžiausios kainos pasiūlymas. Jeigu pasiūlymus pateikia keli pirkėjai, sprendimas priimamas pasiūlymų ir priešinių pasiūlymų teikimo būdu. Jeigu institucija nusprendžia organizuoti pardavimą pagal privačią sutartį, kai pateikiami pasiūlymai, sprendimas dėl to, kas pateikė didžiausios kainos pasiūlymą, priimamas atplėšus vokus su pasiūlymais.

Jeigu turtas parduodamas elektroniniame aukcione, aukcioną laimėjęs pirkėjas privalo sumokėti per 48 valandas. Tada paprastai sumokama mokėjimo arba banko kortele. Jeigu turtas parduodamas tradiciniame vietos aukcione, kaina turi būti sumokama tiesiogiai aukcione, mokėjimo arba banko kortele, pašto pavedimu, čekiu arba grynaisiais pinigais.

Jeigu turtas parduodamas už daugiau kaip 10 000 SEK, Vykdymo institucija nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį mokėjimui atlikti. Visais atvejais iš karto privaloma sumokėti 10 proc. užstatą.

2. Tretieji asmenys, turintys teisę organizuoti pardavimą

Paprastai areštuotas turtas parduodamas viešajame aukcione, kurį organizuoja Vykdymo institucija. Institucija gali pavesti pardavimą organizuoti tretiesiems asmenims. Jeigu tai yra kilnojamasis turtas, institucija gali įgalioti kitus asmenis surengti aukcioną. Jeigu tai yra nekilnojamasis turtas, institucija gali įgalioti nekilnojamojo turto agentą organizuoti pardavimą.

3. Aukcionai, kuriems taikomos ne visos taisyklės

Pardavimai yra keturių skirtingų kategorijų: kilnojamųjų daiktų, laivų, orlaivių ir nekilnojamojo turto. Skirtingoms kategorijoms taikomos ir šiek tiek skirtingos taisyklės. Išsami informacija apie tai, kokios taisyklės taikomos, skelbiama kartu su skelbimu apie pardavimą. Pardavimui taikomos tam tikros specialiosios nuostatos, jeigu to prašo būsto kooperatyvas, veikiantis toje vietovėje, kurioje yra atimama naudojimo teisė, t. y. esant priverstiniam pardavimui.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Atlikdama tyrimą dėl turto, Vykdymo institucija turi teisę atlikti paiešką įvairiuose registruose arba teikti jiems užklausas, pavyzdžiui:

 • Žemės registrui (šved. Fastighetsregistret); jame registruojamas visas Švedijoje esantis nekilnojamasis turtas;
 • Kelių eismo registrui (šved. Vägtrafikregistret); jame registruojamos visos Švedijos civilinės transporto priemonės;
 • Mokesčių registrui (šved. Skatteregistret); jame registruojama informacija apie išmokas;
 • Socialinio draudimo agentūrai (šved. Försäkringskassan); ji registruoja informaciją apie išmokas;
 • Pensijų agentūrai (šved. Pensionsmyndigheten); ji registruoja informaciją apie išmokas;
 • Įmonių registrui (šved. Näringslivsregistret); jame registruojami duomenys apie visas Švedijos ribotos atsakomybės bendroves, bendrijas, kooperatines bendroves, įskaitant būsto kooperatyvus, ir privačias bendroves;
 • Vertybinių popierių registrui (šved. Värdepappersregistret); šį registrą tvarko Euroclear ir jame pateikiama informacija apie visų biržinių vertybinių popierių savininkus;
 • Laivų registrui (šved. Fartygsregistret); jame registruojama informacija apie visus Švedijos laivus;
 • Orlaivių registrui (šved. Luftfartygsregistret); jame registruojama informacija apie visus Švedijos orlaivius;
 • Ginklų registrui (šved. Vapenregistret); jame registruojama informacija apie šaunamųjų ginklų turėjimą.

Registrai yra elektroniniai ir Vykdymo institucija gali teikti užklausas daugumai jų elektronine forma. Jeigu registro duomenys yra konfidencialūs, Vykdymo institucija vis tiek gali prašyti pateikti duomenis, kad galėtų išsiaiškinti, ar skolininkas turi kokio nors areštuotino turto. Paprastai už tokias institucijos užklausas joks mokestis neimamas.

Kai kuriuose registruose taip pat registruojama informacija, jei Vykdymo institucija pateikia reikalavimą dėl turto, pvz., ši informacija registruojama Žemės registre, Laivų registre ir Orlaivių registre.

5. Kreditoriams skirta informacija apie duomenų bazes skolininko turtui ar skoloms nustatyti

Vykdymo institucija šiuo metu negali paiešką atliekantiems asmenims pasiūlyti jokių e. paslaugų, kurias teikiant būtų galima nustatyti skolininko turtą ar skolas.

6. Informacija apie viešuosius internetinius aukcionus

Nuo 2014 m. Vykdymo institucija gali organizuoti elektroninius aukcionus, dar vadinamus internetiniais aukcionais. Šie aukcionai gali būti rengiami tik kilnojamajam turtui parduoti. Nuostata, pagal kurią leidžiama rengti elektroninius aukcionus, yra pateikta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkolų išieškojimo nutarimo 9 skyriuje, kuriame nustatyta, kaip teikti pasiūlymus.

2016 m. lapkričio mėn. vyriausybei pateiktoje ataskaitoje siūloma sudaryti galimybę elektroniniame aukcione pardavinėti ir nekilnojamąjį turtą. Parduodant nekilnojamąjį turtą taikoma sudėtingesnė procedūra, todėl, kad būtų galima rengti elektroninį tokio turto pardavimo aukcioną, reikia daugiau teisės aktų pakeitimų nei elektroninio aukciono būdu parduodant kilnojamąjį turtą.

Šiuo metu nėra jokių kliūčių dalyvauti internetiniame aukcione iš užsienio.

Skelbimai apie internetinius aukcionus skelbiami Vykdymo institucijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.

Jei pardavimas organizuojamas per išorės aukciono rengėją, apie internetinį aukcioną skelbiama jo interneto svetainėje. Išorės aukciono rengėjui turi būti nurodyta laikytis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkolų išieškojimo kodekso 9 skyriuje ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkolų išieškojimo nutarimo 9 skyriuje nustatytų taisyklių. Sutartys su išorės aukcionų rengėjais paprastai sudaromos per viešųjų pirkimų procedūrą. Jose nustatomi reikalavimai, susiję su paslaugų teikėjo finansine padėtimi ir profesine kvalifikacija.

Visi asmenys, norintys dalyvauti internetiniame aukcione, privalo registruotis interneto svetainėje, kad galėtų pateikti pasiūlymą. Tačiau visi pasiūlymai pateikiami viešai ir juos galima stebėti prieš tai neužsiregistravus. Registruojantis reikia nurodyti asmens kodą, e. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį ir slapyvardį, kuris bus naudojamas skelbiant pasiūlymus. Aukciono dalyvių nereikalaujama įrodyti savo tapatybę. Aukciono dalyviai, kurie neturi Švedijoje suteikto asmens kodo arba dėl kitų priežasčių nepageidauja arba negali registruotis internetu, gali registruotis asmeniškai.

Pirkimo kaina internetiniame aukcione sumokama mokėjimo arba banko kortele.

Internetiniame aukcione nėra galimybės dalyvauti būnant vietoje, institucijos patalpose.

Pasiūlymai ir priešiniai pasiūlymai teikiami, kol baigiasi nustatytas laikas. Jei pasiūlymas pateikiamas likus mažiau nei dviem minutėms iki nustatyto laiko pabaigos, laikas pratęsiamas dar dviem minutėmis.

Vykdymo institucija atsako į klausimus telefonu arba e. paštu, tačiau atsakymą gali būti sunku gauti, jeigu iki aukciono liko mažai laiko. Institucija atsakymus pateikia švedų kalba, tačiau pagrindinę informaciją gali suteikti nacionalinėmis mažumų kalbomis, taip pat suteikti informaciją ir gaires tam tikroms mažumų grupėms, gyvenančioms vietovėse, kuriose taikomas specialus valdymas. Neretai gali būti teikiama pagalba atsakant į kausimus kitomis kalbomis.

Vykdymo institucija dokumentus, susijusius su pardavimu, verčia į kitas kalbas tik išimtinėmis aplinkybėmis, pvz., jei akivaizdu, kad daug klientų yra užsienyje.

Pagal viešosios prieigos principą Švedijos institucijos didžiąją dalį turimos informacijos skelbia viešai. Tačiau informacija apie tai, kas pateikė pasiūlymą tebevykstančiame aukcione, nėra atskleidžiama. Be to, konfidencialumo reikalavimas gali būti taikomas tam tikrai neskelbtinai informacijai, tačiau, jeigu kas nors prašo informacijos, klausimas kiekvienu atveju nagrinėjamas atskirai.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Varžytynės - Anglija ir Velsas

Toliau pateikiama išsami informacija apie Anglijoje ir Velse taikomas nuostatas, susijusias su turto areštu kaip priemone skolai išieškoti


Anglijoje ir Velse nebetaikomas reikalavimas, kad apylinkės teisėjas tvirtintų ir skirtų iškeldinimo įmones ir aukciono rengėjus. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų ir vykdymo įstatymo (angl. Tribunals, Courts and Enforcement Act) 41 straipsnyje numatytas prekių pardavimas viešajame aukcione, jeigu teismas nenurodo kitaip.

Iškeldinimo ir aukcionų rengimo įmonės gali kreiptis į kiekvieną teismą, pateikdamos informaciją apie savo taikomus mokesčius ir esamą draudimą, kad vietos lygmeniu būtų galima priimti sprendimą dėl to, kuri įmonė bus paskirta. Sprendimą dėl to, kurią įmonę pasirinkti, formaliai turi priimti valdytojų komisija, remdamasi pateikta informacija ir nurodytais mokesčiais.

Po paskyrimo teismo patalpose skelbiamas sąrašas, kuriame nurodomi paskirtų įmonių pavadinimai ir adresai. Sąrašas peržiūrimas kasmet ir būtinai prieš baigiant galioti draudimo liudijimams. Jei įmanoma, pasirinkti paslaugų teikėjai turi būti reguliariai rotuojami. Jeigu reguliariai įmanoma naudotis tik vienos įmonės paslaugomis, taikomos pagrindinės taisyklės.

Likus bent 7 dienoms iki pardavimo antstolis turi nusiųsti skolininkui ir visiems bendrasavininkiams pranešimą apie pardavimą.

Jeigu turtas parduodamas ir iš aukciono rengėjų gaunamos pajamos, antstolis arba pristatymo valdytojas privalo patvirtinti, kad yra atsiskaityta už visas prekes, kurios buvo paimtos ir areštuotos. Toks patvarkymas turėtų būti tinkamai patvirtintas.

Žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTaisyklių dėl prekių perėmimo 34–43 taisykles, kuriose pateikiama išsami informacija apie kontroliuojamų prekių paėmimą, saugojimą ir pardavimą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2017

Varžytynės - Šiaurės Airija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teismo sprendimų vykdymo tarnyba (angl. Enforcement of Judgments Office, EJO) yra Šiaurės Airijos teismų tarnybos (angl. Northern Ireland Courts and Tribunals Service) (Teisingumo departamento agentūros) padalinys, atsakingas už civilinių bylų teismų nutarčių, susijusių su pinigais, prekėmis ir turtu, vykdymą Šiaurės Airijoje. Pagal 1981 m. Teismo sprendimų vykdymo (Šiaurės Airija) įsakymą (angl. Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) leidžiama areštuoti ir parduoti turtą siekiant grąžinti pinigų sumą, kuri yra išieškoma pagal teismo sprendimą.

EJO turi įvairius įgaliojimus skolai išieškoti pagal teismo nutartį dėl pinigų išieškojimo. Šie įgaliojimai apima įgaliojimus priimti nutartį dėl arešto pagal 1981 m. Teismo sprendimų vykdymo (Šiaurės Airija) įsakymo 31 straipsnį.

Pagal 1981 m. Įsakymą EJO turi teisę areštuoti turtą, parduoti jį aukcione ir panaudoti grynąsias pardavimo pajamas (sumokėjusi arešto išlaidas) negrąžintoms skoloms sumokėti (žr. 1981 m. Įsakymo 31, 34 ir 40 straipsnius). Vykdydama Įsakymą dėl arešto, EJO turi teisę pagal 1981 m. Įsakymo 38 straipsnį patekti į bet kokį skolininko, jo sutuoktinio ar išlaikomo asmens užimamą ar naudojamą žemės sklypą arba tam tikrais atvejais – į kito asmens užimamą arba naudojamą žemės sklypą.

EJO gali priimti tokio pobūdžio įsakymą (pateikus prašymą valdytojui  pagal 1981 m. Teismo sprendimų vykdymo taisyklių (Šiaurės Airija) 30 taisyklės 1 dalį, paaiškėjus, kad areštuotino turto pakanka skolai padengti. Praktiškai, prieš priimdama sprendimą kreiptis į valdytoją dėl įsakymo taikyti areštą, ji siekia taikyti kitas tinkamas išieškojimo priemones, pavyzdžiui, priimdama Įsakymą dėl pajamų arešto (kai pinigų suma išskaitoma iš skolininko darbo užmokesčio).

Taikomi prekių, kurios gali būti areštuotos, apribojimai (pavyzdžiui, negalima areštuoti skolininko drabužių ir būtiniausių namų ūkio baldų) (žr. 1981 m. Įsakymo 33 straipsnį).

1981 m. Teismo sprendimų vykdymo taisyklių (Šiaurės Airija) 30–33 taisyklėse nustatyta procedūra, kuria EJO vadovaujasi priimdama įsakymą dėl arešto.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/10/2017

Varžytynės - Škotija

Toliau pateikiama išsami informacija apie Škotijoje taikomas nuostatas, susijusias su turto areštu kaip priemone skolai išieškoti


Škotijoje turtas gali būti konfiskuotas susigrąžinant įsiskolintus pinigus, jeigu skolą pripažino teismai, o tam tikromis aplinkybėmis – jeigu tai yra leidžiama pagal tam tikrus formalius „skolos dokumentus“.  Turtui areštuoti taikomi procesai vadinami įšaldymu (kai skolininkui priklausantis, tačiau trečiojo asmens turimas turtas įšaldomas); areštu (kai areštuojamas skolininkui priklausantis turtas, kurį turi skolininkas); ir areštu išimtinėmis aplinkybėmis (kai yra areštuojamas esminės reikšmės neturintis turtas, laikomas gyvenamajame name).  Kai kuriais atvejais pagal atitinkamas procedūras skolininko turtą galima parduoti aukcione prižiūrint teismui.

2002 m. Skolų valdymo ir arešto įstatyme (Škotija) (toliau – 2002 m. Įstatymas) reglamentuota procedūra, kuria reikia vadovautis areštuojant daiktus.  Per 14 dienų nuo arešto šerifo pareigūnas privalo pateikti ataskaitą šerifo pirmininkaujamam teismui.  Kai teismas gauna ataskaitą, šerifo pareigūnas gali nurodyti paimti areštuotą turtą ir parduoti jį viešajame aukcione, kuriame turi dalyvauti šerifo pareigūnas, kad užregistruotų, kokie daiktai parduodami ir už kokią kainą.  Aukcione gauti pinigai gali būti naudojami šerifo pareigūno išlaidoms apmokėti, o likusi suma sumokama kreditoriui.  Likutis grąžinamas skolininkui.  Jei daiktai neparduodami, daiktų nuosavybė pereina kreditoriui.  Nors paprastai areštuotų daiktų aukcionas rengiamas aukciono patalpoje, jeigu tai praktiškai nepatogu, 2002 m. Įstatyme yra nuostata dėl aukciono surengimo kitoje vietoje nei skolininko gyvenamasis namas.

Jeigu daiktai areštuojami ir skolininkas nepasirašė įgaliojimo, pagal kurį daiktus leidžiama perduoti kreditoriui, norėdamas gauti šiuos daiktus, kreditorius privalo teisme pateikti ieškinį dėl susigrąžinimo.  Ieškinys dėl susigrąžinimo – tai teismui teikiamas prašymas leisti perduoti daiktus kreditoriui, kuris gali juos parduoti ir susigrąžinti visą skolą arba jos dalį.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/04/2019