Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne dražbe - Nemčija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?1. Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

V primeru obvezne prodaje nepremičnine se tržna vrednost določi po tem, ko sodišče odredi postopek. Sodišče praviloma imenuje izvedenca, ki oceni nepremičnino. Tržna vrednost se določi na podlagi pripravljenega poročila. Datum imenovanja je treba objaviti. Obvestilo se objavi v elektronskem informacijskem in komunikacijskem sistemu, namenjenem sodišču, ali z enotno objavo v lokalnem uradnem listu in obvestilu na sodnem svetu. Splošno sodišče lahko objavi druge publikacije, na primer na internetu ali v časopisih.

Premično premoženje na dražbi proda sodni izvršitelj kot dražbo na kraju samem ali kot javno dražbo prek dražbenega sistema (glej točko 6). Sodni izvršitelj oceni normalno prodajno vrednost zadeve, po možnosti s pomočjo izvedenca. Minimalna zahteva je polovica normalne prodajne vrednosti in jo objavi sodni izvršitelj.

2. Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Prisilno prodajo nepremičnin opravi sodni uradnik izvršilnega sodišča pri okrajnem sodišču. Premično premoženje na dražbi prodaja sodni izvršitelj.

3. Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Za javne dražbe nepremičnin, ki jih izvajajo javno imenovani in zapriseženi zemljiški dražitelji, ne veljajo pravila o obvezni sodni prodaji nepremičnin. Ta pravila tudi ne veljajo za prostovoljni postopek zbiranja ponudb.

4. Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Okrožna sodišča vodijo zemljiške knjige, v katerih se evidentirajo zemljišča, lastništvo in obremenitev.

Lokalna sodišča vodijo tudi ladijske registre in register ladjedelniških del, v katerih so registrirane ladje in ladjedelniške strukture ter evidentirajo lastništvo in pristojbine.

Trgovinski, zadružni in partnerski registri se vodijo na okrožnih sodiščih. V poslovnem registru so trgovci (vključno z družbami) in gospodarske družbe registrirani pod njihovim imenom. Zadruge so vpisane v register zadrug, osebne družbe pa so vpisane v register družb. Informacije iz teh registrov so na voljo na portalu skupnega registra Povezava se odpre v novem oknuzveznih dežel na naslovu http://www.handelsregister.de. Poslovni register združuje vse ključne podatke, ki jih je treba objaviti, vključno z računovodskimi dokumenti, in je na voljo Povezava se odpre v novem oknuv elektronski obliki na naslovu http://www.unternehmensregister.de.

Zvezni urad za letalstvo (Luftfahrt-Bundesamt) vodi register zrakoplovov, v katerem so registrirani vsi zrakoplovi, registrirani v Nemčiji.

Zvezni urad za motorna vozila (Kraftfahrt-Bundesamt) vodi centralni register vozil (ZFZR). ZFZR vsebuje vse podatke o vozilih in imetnikih motornih vozil, registriranih ali opremljenih z zavarovalno tablico. Lastništvo ni shranjeno.

Pravice industrijske lastnine so registrirane pri nemškem uradu za patente in blagovne znamke in so Povezava se odpre v novem oknuna voljo pod številko DPMAREGISTER.

5. Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Seznam dolžnikov se hrani na osrednjih izvršilnih sodiščih zveznih dežel. Seznam dolžnikov je namenjen zaščiti trgovinskih poslov pred nesposobnimi osebami.

Dolžniki se vpišejo na seznam dolžnikov:

  • niso izpolnili svoje obveznosti predložitve finančnih informacij;
  • ki so predložili finančne informacije, iz katerih je razvidno, da upniku ni mogoče ugoditi;
  • ki v enem mesecu po predložitvi finančnih informacij upniku niso dokazali popolne zadovoljstva;
  • za katere je bila uvedba postopkov v primeru insolventnosti zavrnjena zaradi pomanjkanja premoženja;
  • v zvezi s katerimi je bil odpust preostalega dolga zavrnjen ali preklican.

Vpisi v register dolžnikov se lahko pridobijo na skupnem portalu za izvršbo Povezava se odpre v novem oknuv zveznih deželah na naslovu http://www.vollstreckungsportal.de.
V okviru izvršbe se lahko sodnemu izvršitelju naroči, naj pridobi informacije od naslednjih organov:

  • institucije obveznega pokojninskega zavarovanja,
  • zvezni centralni davčni urad,
  • Kraftfahrt-Bundesamt (zvezni organ za motorna vozila).

Povezava se odpre v novem oknuSodne odločbe o uvedbi postopkov v primeru insolventnosti in odobritvi začasnih ukrepov so objavljene na spletni strani http://www.insolvenzbekanntmachungen.de.

6. Informacije o spletnih sodnih dražbah

Prisilna spletna prodaja nepremičnin ni dovoljena. Prisilna spletna prodaja premičnin poteka prek spletne strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz-auktion.de.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/11/2020