Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pakkohuutokauppa - Kreikka

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


1 Ulosmitatun omaisuuden myynnistä ilmoittaminen ja myyntikohteen hinnoittelu

Takavarikko toteutetaan poistamalla tavara (siviiliprosessilain 954 artikla) tai takavarikoimalla velallisen omaisuus tai esineoikeus velalliseen kiinteään omaisuuteen (siviiliprosessilain 992 artikla) ulosottomiehen toimesta, ja todistus laaditaan aikuisen todistajan eteen. Haastemies arvioi haastemiehen tai tämän tähän tehtävään valtuuttaman asiantuntijan. Riippumattoman asiantuntijan on määritettävä kiinteän omaisuuden kaupallinen arvo.

Takavarikointitodistuksessa on oltava: A) tarkka kuvaus takavarikoidusta omaisuudesta siten, että hänen henkilöllisyydestään ei ole epäilystä; b) ulosottomiehen tai asiantuntijan takavarikoiman omaisuuden arviointi; c) ensimmäisen tarjouksen hinta, jonka on oltava takavarikoidun omaisuuden kaupallinen arvo; d) viittaus täytäntöönpanoasiakirjaan, johon ulosmittaus perustuu, velalliselle annettu määräys ja ulosmittauksen kohteena oleva summa; (8) huutokaupan päättymispäivä, huutokaupan päättymispäivä ja huutokaupan jälkeiset seitsemän kuukautta;

Takavarikointitodistuksen ote, joka sisältää haltijan ja vastaajan nimet, lyhyen kuvauksen takavarikoidusta omaisuudesta, ensimmäisen tarjouksen hinnan, huutokaupanpitäjän nimen ja tarkan osoitteen sekä huutokaupan paikan, päivämäärän ja kellonajan, on julkaistava takavarikoinnista alkaen itsenäisten ammatinharjoittajien kansallisen kassan lakimiesten vakuutusalan oikeudellisten julkaisujen tiedotteen verkkosivustolla (10).

Huutokauppaa ei voida käydä noudattamatta näitä muodollisuuksia, sillä muuten huutokauppa ei ole pätevä.

2 Kolmannet osapuolet, jotka voivat toimittaa myynnin

Takavarikoitu omaisuus on myytävä julkisesti sähköisen alustan kautta huutokauppaa varten nimetylle julkiselle notaarille sen alueen alueella, jossa omaisuus takavarikoitiin (siviiliprosessilain 959 artikla), kun taas takavarikoitu kiinteä omaisuus huutokaupataan myös huutokauppaa varten nimetylle julkiselle notaarille alueella, jossa omaisuus sijaitsee (siviiliprosessilain 998 artikla).

Huutokauppa on toteutettava sähköisenä tarjouksena sen jälkeen, kun tarjouskilpailun voittaneet tarjoajat ovat antaneet vakuuden ja ne on sertifioitu sähköisissä järjestelmissä keskusvastapuolen 959 artiklan mukaisesti. Huutokaupat pidetään sen vähäisiä vaateita käsittelevän tuomioistuimen tiloissa, jonka tuomiopiirissä huutokauppa pidettiin, arkipäivinä, jotka ovat keskiviikko, torstai tai perjantai.

3 Huutokauppatyypit, joihin sääntöjä ei välttämättä sovelleta täysimääräisesti

Erityisvarojen takavarikointi (siviiliprosessilain 1022–1033 §):

Ulosmittaus voidaan tehdä myös velallisen omistusoikeuksista, joita ei voida takavarikoida siviiliprosessilain 953 (1), (2), 982 ja 992 §: ssä säädetyn menettelyn mukaisesti, erityisesti tekijänoikeudesta, patentista, elokuvien hyödyntämisestä ja vastiketta vaativista vaateista kolmansia osapuolia vastaan, edellyttäen, että aineellisen oikeuden säännökset mahdollistavat tällaisten oikeuksien siirtämisen (siviiliprosessilain 1022 artikla).

Jos kiinnitetyn oikeuden huutokauppa on määrätty huutokaupalla, vähäisiä vaateita käsittelevän tuomioistuimen on nimettävä huutokaupanpitäjä (siviiliprosessilain 1026 artikla), ja irtaimen omaisuuden huutokauppaan sovelletaan säännöksiä.

4 Kansalliset varallisuusrekisterit

Kansallisia omaisuusrekistereitä ei ole.

5 Tietokannat, joista velkojat voivat selvittää velallisen varallisuuden tai saatavat

Ei ole tietokantoja, joita voitaisiin käyttää velallisen omaisuuden tai saatavien tunnistamiseen. On olemassa vain IAPR:n ylläpitämä keskusjärjestelmä, johon tietyillä viranomaisilla (yleinen syyttäjä, verovirasto, rahanpesuviranomainen jne.) on pääsy ja josta käyvät ilmi kreikkalaisissa pankeissa olevat pankkitilit.

6 Pakkohuutokauppa internetissä

Vuoden 2018 alusta lähtien kaikki huutokaupat on järjestetty sähköisesti eauction.gr -verkkoalustan kauttaLinkki avautuu uuteen ikkunaan.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 18/05/2020