Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bírósági árverések - Görögország

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


1 A lefoglalt vagyontárgyak eladásának meghirdetése és az ár megállapítása

A lefoglalás az áru eltávolításával (a polgári perrendtartás 954. cikke), vagy az adós tulajdonát képező vagyontárgynak vagy az adós feletti dologi jognak (a büntetőeljárási törvény 992. cikke) a végrehajtó általi lefoglalásával történik, és nagykorú tanú előtt jelentés készül. A végrehajtót vagy a végrehajtó által e célból megbízott szakértőt a végrehajtó bírálja el. Független szakértő esetében az ingatlan kereskedelmi értékét független szakértőnek kell meghatároznia.

A lefoglalási igazolásnak tartalmaznia kell: A lefoglalt vagyontárgy pontos leírása oly módon, hogy személyazonossága ne legyen kétséges; b) a bírósági végrehajtó vagy szakértő által lefoglalt vagyontárgy értékelése; c) az első ajánlat ára, amelynek a lefoglalt vagyontárgy kereskedelmi értéke kell, hogy legyen; d) hivatkozás a végrehajtás alapjául szolgáló végrehajtható okiratra, az adósnak kézbesített végzésre és a lefoglalt összegre; e) azonban az árverés napja (7) nem az árverés napja, és az árverés napjától számított hét hónap (8).

A lefoglalási igazolás kivonata, amely tartalmazza a tulajdonos és az alperes nevét, a lefoglalt ingatlan rövid leírását, az első ajánlati árat, az árverező nevét és pontos címét, valamint az árverés helyét, napját és időpontját, tíz (10), a lefoglalásról az Országos Önfoglalkoztatottak Pénztára Ügyvédi Kiadványok Értesítőjének honlapján kell közzétenni.

Az árverés nem bonyolítható le ezen alakiságok teljesítése nélkül, ellenkező esetben érvénytelen.

2 Az értékesítés levezénylésére jogosult harmadik felek

A lefoglalt ingatlant elektronikus platformon keresztül nyilvánosan el kell adni az ingatlan lefoglalásának helye szerinti, árverésre kijelölt közjegyző előtt (a KKP 959. cikke), míg a lefoglalt ingatlant az ingatlan helye szerinti, árverésre kijelölt közjegyző előtt is árverésre kell bocsátani (a KKP 998. cikke).

Az árverést elektronikus ajánlat formájában kell lebonyolítani azt követően, hogy a nyertes ajánlattevők biztosítékot nyújtottak, és a központi szerződő fél 959. cikkével összhangban az elektronikus rendszerekben tanúsították. Az árverésre annak a kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságnak a helyiségeiben kerül sor, amelynek illetékességi területén az árverést tartották, munkanapokon, azaz szerdán, csütörtökön vagy pénteken.

3 Árveréstípusok, amelyekre nem feltétlenül teljes körűen vonatkoznak a szabályok

Különleges eszközök lefoglalása (a KKP 1022-1033. cikke):

Az adósnak a polgári perrendtartás 953. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 982. és 992. cikkében meghatározott eljárás alapján lefoglalni nem lehet tulajdoni jogait is lefoglalni, különösen a szerzői jog, a szabadalom, a filmalkotások hasznosítása és a harmadik személyekkel szembeni, mérlegelés tárgyát képező követelések esetében, feltéve, hogy az anyagi jogi rendelkezések lehetővé teszik e jogok átruházását (a polgári perrendtartás 1022. cikke).

Ha a kapcsolódó jog árverését árverés útján rendelték el, a kis értékű követelések bírósága jelöli ki az árverezőt (a KKP 1026. cikke), és az ingóságok árverésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

4 Tájékoztatást a vagyontárgyak nemzeti nyilvántartásairól

Nincs nemzeti vagyonnyilvántartás

5 Tájékoztatás azon adatbázisokról, amelyek segítségével a hitelező fel tudja mérni az adós vagyontárgyait és követeléseit

Nincsenek olyan adatbázisok, amelyek felhasználhatók az adós eszközeinek vagy követeléseinek azonosítására. Csak egy olyan, az IAPR által fenntartott központi rendszer létezik, amelyhez konkrét hatóságok (ügyészség, adóhivatal, pénzmosási hatóság, pénzmosási hatóság stb.) férhetnek hozzá, és amely bemutatja a görög bankoknál vezetett bankszámlákat.

6 Tájékoztatás az online bírósági árverésekről

2018 eleje óta minden árverést elektronikusan bonyolítanak le az eauction.gr A link új ablakot nyit megelektronikus platformon keresztül.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 18/05/2020