Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izsoles tiesas ceļā - Grieķija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


1. Konfiscēto aktīvu pārdošanas publiskošana un cenu noteikšana

Apķīlāšanu veic, tiesu izpildītājam atņemot īpašumu (Civilprocesa kodeksa 954. pants) vai konfiscējot parādniekam piederošo īpašumu vai parādnieka lietu tiesības uz nekustamo īpašumu (Civilprocesa kodeksa 992. pants), un pilngadīgam lieciniekam tiek sagatavots ziņojums. Aizturēto personu novērtē tiesu izpildītājs vai eksperts, ko tiesu izpildītājs šim nolūkam ir iecēlis pēc saviem ieskatiem. Nekustamajam īpašumam neatkarīgam ekspertam ir jānosaka īpašuma komerciālā vērtība.

Konfiskācijas apliecībā jāiekļauj: Precīzs konfiscētā īpašuma apraksts, lai nerastos nekādas šaubas par tā identitāti, b) tiesu izpildītāja vai eksperta veikta konfiscētā īpašuma vērtēšana, c) pirmā nekustamā īpašuma piedāvājuma cena, kam jābūt konfiscētā īpašuma komerciālajai vērtībai, d) norāde par izpildes instrumentu, kas ir izpildes pamatā, rīkojums izsniegts parādniekam unsumma, par kādu īpašums ir konfiscēts, e) izsoles datums un izsoles datums (izsoles datums), izsoles datums (izsoles datums)

Izrakstu no konfiskācijas apliecības, kurā norādīti turētāja un personas, attiecībā uz kuru prasa izpildi, vārdi un uzvārdi, apķīlāto aktīvu īss apraksts, pirmā piedāvājuma cena, izsolītāja vārds un precīza adrese, kā arī izsoles vieta, datums un laiks, publicē desmit (10) no Vienotā darba ņēmēju fonda Juristu apdrošināšanas nodaļas publikāciju konfiskācijas tīmekļa vietnē.

Izsole nevar notikt, neievērojot šīs formalitātes, pretējā gadījumā tā nav spēkā.

2. Trešās personas, kas var veikt pārdošanas darbību

Konfiscēto īpašumu publiski izsola, izmantojot elektronisku platformu, pie notāra rajonā, kurā notika apķīlāšana un kurš tika iecelts izsolei (Civilprocesa kodeksa 959. pants), savukārt konfiscēto īpašumu izsola arī ar elektroniskas platformas starpniecību pie notāra rajonā, kurā atrodas īpašums, kurš tika iecelts izsolei (Civilprocesa kodeksa 998. pants).

Izsole notiek, iesniedzot elektroniskus solījumus pēc tam, kad solītāji ir iemaksājuši nodrošinājumu un sertificējuši tos elektroniskajās sistēmās saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 959. pantu. Izsoles rīko tās maza apmēra prasību tiesas telpās, kuras rajonā īpašums konfiscēts, darba dienās, proti, trešdien, ceturtdien vai piektdien.

3. Izsoļu veidi, kuriem noteikumi varētu nebūt pilnībā piemērojami

Īpašu aktīvu apķīlāšana (Civilprocesa kodeksa 1022.–1033. pants):

Var tikt pievienotas arī tās puses īpašumtiesības, pret kuru celta izpildes prasība, kas nevar tikt atsavināta saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 953. panta 1. un 2. punktā, 982. un 992. pantā noteikto procedūru, jo īpaši autortiesības, patentu tiesības un filmu izmantošana, prasības pret trešām personām, kas ir atkarīgas no atlīdzības, ar nosacījumu, ka materiālo tiesību normas ļauj nodot šādas tiesības (Civilprocesa kodeksa 1022. pants).

Ja atsavinātās tiesības tika uzdots pārdot izsolē, maza apmēra prasību tiesa ieceļ izsotāju (Civilprocesa kodeksa 1026. pants) un piemēro noteikumus, kas piemērojami kustamā īpašuma izsolei.

4. Informācija par valsts aktīvu reģistriem

Nav valsts aktīvu reģistru

5. Informācija par kreditora datubāzēm parādnieka aktīvu vai prasījumu identificēšanai

Nav datubāzu, ko varētu izmantot, lai identificētu parādnieka fiziskos aktīvus vai prasījumus. IAPR uzturētā centrālā sistēma ir pieejama tikai konkrētām iestādēm (prokuratūrai, nodokļu birojam, Crown Money Rolling Authority u. c.), kas parāda Grieķijas bankās turētos bankas kontus.

6. Informācija par pārdošanu tiešsaistē tiesas ceļā

Kopš 2018. gada sākuma visas izsoles notiek elektroniski, izmantojot elektronisko platformu eauction.gr. Saite atveras jaunā logāhttps://www.eauction.gr/


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/11/2020