Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izsoles tiesas ceļā - Grieķija

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


1 Konfiscēto aktīvu pārdošanas publiskošana un cenu noteikšana

Apķīlāšanu veic, tiesu izpildītājam noņemot preces (Civilprocesa kodeksa 954. pants) vai konfiscējot parādniekam piederošo īpašumu vai lietu tiesības uz nekustamo īpašumu (CCP 992. pants), un pieaugušam lieciniekam tiek sagatavots ziņojums. Tiesu izpildītājs vai tiesu izpildītāja šim nolūkam norīkotais eksperts novērtē tiesu izpildītājs. Neatkarīga eksperta gadījumā nekustamā īpašuma komerciālā vērtība ir jānosaka neatkarīgam ekspertam.

Konfiskācijas apliecībā ietver: Precīzu konfiscētā īpašuma aprakstu tā, lai nebūtu šaubu par tā identitāti; b) tiesas tiesu izpildītāja vai eksperta atsavinātā īpašuma novērtējumu; c) pirmā piedāvājuma cenu, kurai attiecībā uz nekustamo īpašumu ir jābūt konfiscētā īpašuma komerciālajai vērtībai; d) atsauci uz izpilddokumentu, kas ir izpildes pamatā, rīkojumu, kas izsniegts parādniekam, un summu, par kuru ir veikta apķīlāšana; e) norādi par izsoles dienu, kas nav izsoles diena, un septiņus mēnešus pēc izsoles beigām;

Izrakstu no konfiskācijas apliecības, kurā norādīti turētāja un atbildētāja vārdi, atsavinātā īpašuma īss apraksts, pirmā piedāvājuma cena, izsolītāja vārds un precīza adrese un desmit (10) izsoles vieta, datums un laiks, publicē no Valsts Pašnodarbināto personu fonda Tiesu publikāciju biļetena tīmekļa vietnē.

Izsoli nevar veikt, neievērojot šīs formalitātes, pretējā gadījumā tā nav derīga.

2 Trešās personas, kas var veikt pārdošanas darbību

Konfiscēto īpašumu publiski pārdod, izmantojot elektronisku platformu, pie notāra tās vietas rajonā, kur īpašums tika konfiscēts un iecelts izsolei (CDP 959. pants), savukārt atsavināto nekustamo īpašumu izsola arī pie notāra tajā rajonā, kurā īpašums atradās, kas iecelts izsolei (CCP 998. pants).

Izsole notiek elektroniska solījuma veidā pēc tam, kad uzvarējušie solītāji ir snieguši nodrošinājumu un ir sertificēti elektroniskajās sistēmās saskaņā ar 959. pantu. Izsoles notiek tās maza apmēra prasību tiesas telpās, kuras rajonā notika izsole, darba dienu laikā, kas ir trešdiena, ceturtdiena vai piektdiena.

3 Izsoļu veidi, kuriem noteikumi varētu nebūt pilnībā piemērojami

Īpašo aktīvu apķīlāšana (CDP 1022.–1033. pants):

Var apķīlāt arī parādnieka īpašuma tiesības, kuras nevar apķīlāt saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 953. panta 1. un 2. punktā, 982. un 992. pantā noteikto procedūru, jo īpaši attiecībā uz autortiesībām, patentiem, kinematogrāfisko filmu izmantošanu, prasībām pret trešām personām, kuras var tikt izskatītas, ar nosacījumu, ka materiālo tiesību normas ļauj nodot šādas tiesības (CPK 1022. pants).

Ja saistīto tiesību izsole ir izsolīta izsolē, maza apmēra prasību tiesa ieceļ izsotāju (CDP 1026. pants) un piemēro noteikumus, kas piemērojami kustamā īpašuma izsolei.

4 Informācija par valsts aktīvu reģistriem

Nav valsts aktīvu reģistru

5 Informācija par kreditora datubāzēm parādnieka aktīvu vai prasījumu identificēšanai

Nav datubāzu, ko varētu izmantot, lai identificētu parādnieka aktīvus vai prasījumus. IAPR uztur tikai centrālo sistēmu, kurai var piekļūt konkrētas iestādes (prokuratūra, nodokļu birojs, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iestāde, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana u. c.) un kura parāda Grieķijas bankās turētos bankas kontus.

6 Informācija par pārdošanu tiešsaistē tiesas ceļā

Kopš 2018. gada sākuma visas izsoles notiek elektroniski, izmantojot elektronisko Saite atveras jaunā logāplatformu eauction.gr.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 18/05/2020