Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sundenampakkumine - Kreeka

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


1 Arestitud varade müügiga seotud teavitamine ja hindamine

Arestimine toimub kauba äraviimise teel (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 954) või võlgnikule kuuluva vara arestimise teel või võlgniku varaga seotud asjaõiguse arestimise teel (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 992) kohtutäituri poolt ning aruanne koostatakse täiskasvanud tunnistaja ees. Kohtutäitur hindab kohtutäiturit või eksperti, keda kohtutäitur on selleks volitanud. Sõltumatu eksperdi puhul peab kinnisvara kaubandusliku väärtuse kindlaks määrama sõltumatu ekspert.

Arestimistunnistusele märgitakse: A) arestitud vara täpne kirjeldus nii, et tema isikusamasuses ei ole kahtlust; b) kohtutäituri või eksperdi poolt arestitud vara hindamine; c) esimese pakkumise hind, mis kinnisvara puhul peab olema arestitud vara kaubanduslik väärtus; d) viide täitmisele pööratavale dokumendile, mis on võlgnikule kätte toimetatud, ja summa, mille ulatuses arestimine toimus; e) viide enampakkumise kuupäevale, mis on seitse kuud pärast enampakkumise lõppu;

Arestimistunnistuse väljavõte, mis sisaldab omaniku ja kostja nimesid, arestitud vara lühikirjeldust, esimese pakkumise hinda, enampakkumise korraldaja nime ja täpset aadressi ning enampakkumise kohta, kuupäeva ja kellaaega; kümme (10) avaldatakse arestimisest alates riikliku füüsilisest isikust ettevõtjate fondi juristide kindlustussektori kohtuväljaannete bülletääni veebisaidil.

Oksjon ei saa toimuda neid formaalsusi täitmata, vastasel juhul on see kehtetu.

2 Kolmandad isikud, kes võivad müügitehingu läbi viia

Arestitud vara müüakse avalikult elektroonilise platvormi kaudu selle koha notari juures, kus vara arestiti ja mis määrati enampakkumisele (CCP artikkel 959), samal ajal kui sundvõõrandatud kinnisvara müüakse enampakkumisel ka selle piirkonna notari juures, kus vara asub ja mis on määratud enampakkumisele (CCP artikkel 998).

Enampakkumine toimub elektroonilise pakkumise vormis pärast seda, kui edukad pakkujad on esitanud tagatise ja need on sertifitseeritud elektroonilistes süsteemides vastavalt CCP artiklile 959. Enampakkumised toimuvad selle väiksemate kohtuvaidluste kohtu ruumides, kelle tööpiirkonnas enampakkumine toimus, tööpäevadel, mis on kolmapäev, neljapäev või reede.

3 Enampakkumiste liigid, mille suhtes eeskirju ei kohaldata täies ulatuses

Erivara arestimine (CCP artiklid 1022-1033):

Samuti võib arestida võlgniku omandiõigusi, mida ei saa arestida tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 953 lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 982 ja 992 sätestatud korras, eelkõige autoriõiguse, patendi, kinematograafiafilmide kasutamise ja tasuliste nõuete puhul kolmandate isikute vastu, tingimusel et materiaalõiguse sätted võimaldavad selliste õiguste üleminekut (CCP artikkel 1022).

Kui seotud õiguse enampakkumine on tellitud enampakkumise teel, määrab väiksemate kohtuvaidluste kohus enampakkumise korraldaja (CCP artikkel 1026) ning kohaldatakse vallasvara enampakkumise suhtes kohaldatavaid sätteid.

4 Teave varade riiklike registrite kohta

Riiklikke vararegistreid ei ole

5 Võlausaldajatele mõeldud teave andmebaasidest, mis sisaldavad andmeid võlgnike varade või nõuete kohta

Puuduvad andmebaasid, mida saaks kasutada võlgniku varade või nõuete kindlakstegemiseks. IAPR haldab ainult keskset süsteemi, millele on juurdepääs konkreetsetel asutustel (prokuratuuril, maksuametil, rahapesuametil, rahapesuametil jne) ning millel on näha Kreeka pankades hoitavad pangakontod.

6 Teave elektrooniliste sundenampakkumiste kohta

Alates 2018. aasta algusest viiakse kõik oksjonid läbi elektrooniliselt Lingil klikates avaneb uus akenelektroonilise platvormi eoction.gr kaudu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 18/05/2020