Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varžytynės - Graikija

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


1 Viešinimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Areštas vykdomas išvežant prekes (Civilinio proceso kodekso 954 straipsnis) arba teismo antstolis areštuoja skolininkui priklausantį turtą arba daiktinę teisę į nekilnojamąjį turtą (CPK 992 straipsnis), o suaugusio liudytojo akivaizdoje parengiama ataskaita. Antstolį arba šiuo tikslu antstolio įgaliotą ekspertą vertina antstolis. Nepriklausomo eksperto atveju nekilnojamojo turto komercinę vertę turi nustatyti nepriklausomas ekspertas.

Konfiskavimo pažymėjime nurodoma: (a) tikslus areštuoto turto aprašymas, kad nekiltų abejonių dėl jo tapatybės; (b) teismo antstolio arba eksperto areštuoto turto vertinimas; (c) pirmojo pasiūlymo kaina, kuri turi būti lygi areštuoto turto komercinei vertei; (d) nuoroda į vykdytiną dokumentą, kuriuo grindžiamas vykdymas, skolininkui įteiktas įsakymas ir suma, dėl kurios areštuotas turtas; (e) nuoroda į aukciono, kuris prasideda praėjus septyniems mėnesiams nuo aukciono pabaigos (7);

Išrašas iš arešto akto, kuriame nurodomi konfiskuoto turto turėtojo ir atsakovo vardai ir pavardės, trumpas konfiskuoto turto aprašymas, pirmojo pasiūlymo kaina, aukciono rengėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas, aukciono vieta, data ir laikas, dešimt (10) iš konfiskuoto turto paskelbiama Nacionalinio savarankiškai dirbančių asmenų draudimo sektoriaus biuletenio dėl teisminių leidinių interneto svetainėje.

Aukcionas negali būti vykdomas nesilaikant šių formalumų, priešingu atveju jis negalioja.

2 Trečiosios šalys, galinčios vykdyti pardavimą

Konfiskuotas turtas viešai parduodamas elektroninėje platformoje dalyvaujant aukcione paskirtam notarui tos vietos, kurioje turtas buvo areštuotas (CPK 959 straipsnis), rajone, kuriame turtas buvo areštuotas (CPK 998 straipsnis), o nekilnojamasis turtas, iš kurio atimta teisė, taip pat parduodamas aukcione paskirtam notarui tos teritorijos, kurioje buvo tas turtas, rajone (CPK).

Aukcionas vyksta elektroninio pasiūlymo forma po to, kai aukciono laimėtojai pateikia užstatą ir yra sertifikuoti elektroninėse sistemose pagal CPK 959 straipsnį. Aukcionai vyksta ieškinių dėl nedidelių sumų teismo, kurio apylinkėje vyko aukcionas, patalpose darbo dienomis, t. y. trečiadieniais, ketvirtadieniais arba penktadieniais.

3 Aukciono rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Specialaus turto areštas (CPK 1022–1033 straipsniai):

Taip pat galima areštuoti teismo sprendimu priimto skolininko turtines teises, kurios negali būti areštuojamos Civilinio proceso kodekso 953 (1) ir (2), 982 ir 992 straipsniuose nustatyta tvarka, visų pirma autorių teisių, patentų, kinematografijos filmų naudojimo, ieškinių trečiosioms šalims, už kuriuos turi būti atlyginama, atvejais, jeigu pagal materialinės teisės nuostatas leidžiama perduoti tokias teises (CPK 1022 straipsnis).

Jei susietos teisės aukcionas užsakomas aukcione, ieškinių dėl nedidelių sumų teismas paskiria aukciono rengėją (CPK 1026 straipsnis) ir taikomos kilnojamojo turto aukcionui taikomos nuostatos.

4 Informacija apie nacionalinius turto registrus

Nacionalinių turto registrų nėra.

5 Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą arba reikalavimus

Nėra duomenų bazių, pagal kurias būtų galima nustatyti skolininko turtą ar reikalavimus. IAPR yra tik centrinė sistema, kuria gali naudotis konkrečios institucijos (prokuratūra, Mokesčių tarnyba, Pinigų plovimo ir pinigų plovimo institucija ir t. t.) ir kurioje rodomos Graikijos bankuose laikomos banko sąskaitos.

6 Informacija apie elektronines varžytines

Nuo 2018 m. pradžios visi aukcionai vykdomi elektroniniu būdu per e. aukcioną.gr elektroninę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas platformą.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 18/05/2020