Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bejgħ fl-irkant bil-qorti - Greċja

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?


1 Ir-reklamar u l-ipprezzar rigward il-bejgħ ta’ assi maqbuda

Is-sekwestru jsir billi jitneħħew l-oġġetti (l-Artikolu 954 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili) jew billi ssir konfiska tal-proprjetà li tappartjeni lid-debitur jew dritt in rem fuq il-proprjetà immobbli (Artikolu 992 CCP) mill-marixxall tal-qorti u jitfassal rapport quddiem xhud adult. L-uffiċjal ġudizzjarju jew l-espert imqabbad mill-bailiff għal dak il-għan għandhom jiġu vvalutati mill-marixxall tal-qorti. Fil-każ ta’ espert indipendenti, il-valur kummerċjali tal-proprjetà immobbli għandu jiġi ddeterminat minn espert indipendenti.

Iċ-ċertifikat ta’ sekwestru għandu jkun fih: (a) deskrizzjoni preċiża tal-proprjetà maqbuda b’tali mod li ma jkun hemm l-ebda dubju dwar l-identità tagħha; (b) il-valutazzjoni tal-proprjetà ssekwestrata mill-marixxall tal-qorti jew l-espert; (c) il-prezz tal-ewwel offerta li għall-proprjetà immobbli għandha tkun il-valur kummerċjali tal-proprjetà ssekwestrata; (d) referenza għall-istrument infurzabbli li fuqu l-infurzar huwa bbażat, l-ordni nnotifikat lid-debitur u l-ammont li għalih l-infurzar huwa magħmul; (e) indikazzjoni tal-ġurnata tal-irkant, li għandha tkun ta’ seba’ (7) xhur mid-data tat-tmiem tal-qbid u mhux, madankollu, wara tmien (8) xhur minn dak il-jum, il-post tal-irkant u l-isem tal-irkantatur.

Estratt miċ-ċertifikat ta’ sekwestru, li jinkludi l-ismijiet tad-detentur u l-konvenut, deskrizzjoni qasira tal-proprjetà maqbuda, l-ewwel prezz tal-offerta, l-isem u l-indirizz eżatt tal-irkantatur u l-post, id-data u l-ħin tas-subbasta, għaxra (10) għandhom jiġu ppubblikati mill-qbid fis-sit web tal-Bullettin għall-Pubblikazzjonijiet Ġudizzjarji tas-Settur tal-Assigurazzjoni tal-Avukati tal-Fond ta’ Persuni li Jaħdmu għal Rashom Nazzjonali.

L-irkant ma jistax isir mingħajr konformità ma’ dawn il-formalitajiet, inkella huwa invalidu.

2 Partijiet terzi li jistgħu jwettqu l-operazzjoni tal-bejgħ

Il-proprjetà ssekwestrata għandha tinbiegħ pubblikament permezz ta’ pjattaforma elettronika quddiem nutar pubbliku fid-distrett tal-post fejn tkun ġiet issekwestrata l-proprjetà, maħtura għall-irkant (l-Artikolu 959 tal-KPĊ), filwaqt li l-proprjetà immobbli soġġetta għall-bejgħ jinbiegħ irkantat ukoll quddiem nutar pubbliku fid-distrett fejn tkun tinsab il-proprjetà, maħtura għall-irkant (Artikolu 998 CCP).

L-irkant għandu jieħu l-forma ta’ offerta elettronika, wara li l-offerenti rebbieħa jkunu pprovdew is-sigurtà u jkunu ġew iċċertifikati fis-sistemi elettroniċi skont l-Artikolu 959 tas-CCP. L-irkanti għandhom isiru fil-bini tal-qorti tat-talbiet iż-żgħar li fid-distrett tagħhom ikun sar l-irkant, il-ġranet tax-xogħol, li għandhom ikunu l-Erbgħa, il-Ħamis jew il-Ġimgħa.

3 Tipi ta’ rkant li r-regoli jaf ma japplikawx kompletament għalihom

Konfiska ta’ assi speċjali (Artikoli 1022–1033 CCP):

Is-sekwestru jista’ jsir ukoll mid-drittijiet tal-proprjetà tad-debitur tas-sentenza, li ma jistgħux ikunu soġġetti għal sekwestru skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 953 (1) u (2), 982 u 992 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, b’mod partikolari fil-każ tad-drittijiet tal-awtur, il-privattivi, l-isfruttament ta’ films ċinematografiċi, it-talbiet kontra partijiet terzi li huma soġġetti għal konsiderazzjoni, dment li d-dispożizzjonijiet tal-liġi sostantiva jippermettu t-trasferiment ta’ tali drittijiet (Artikolu 1022 CCP).

Jekk l-irkant tad-dritt mehmuż ikun ġie ordnat b’irkant, il-qorti għal talbiet żgħar għandha taħtar irkantatur (Artikolu 1026 CCP) u d-dispożizzjonijiet applikabbli għall-irkant ta’ proprjetà mobbli għandhom japplikaw.

4 Informazzjoni dwar ir-Reġistru nazzjonali tal-beni

Ma hemm l-ebda reġistru nazzjonali tal-assi

5 Informazzjoni dwar bażijiet ta’ data għall-kredituri biex jidentifikaw il-beni u l-pretensjonijiet tad-debitur

Ma hemmx bażijiet ta’ data li jistgħu jintużaw biex jiġu identifikati l-assi jew il-pretensjonijiet tad-debitur. Hemm biss sistema ċentrali li tinżamm mill-IAPR li għaliha l-awtoritajiet speċifiċi (l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, l-Uffiċċju tat-Taxxa, l-Awtorità tal-Ħasil tal-Flus, il-Ħasil tal-Flus, eċċ.) għandhom aċċess, u li turi l-kontijiet bankarji mal-banek Griegi.

6 Informazzjoni dwar il-bejgħ ġudizzjarju online

Mill-bidu tal-2018, l-irkantijiet kollha jsiru b’mod elettroniku permezz tal-posta Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida elettronika.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/05/2020