Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne dražbe - Grčija

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


1 Objavljanje in določanje cen v zvezi s prodajo zarubljenega premoženja

Zaseg se izvede z odstranitvijo blaga (člen 954 Zakonika o civilnem postopku) ali z odvzemom premoženja dolžnika ali stvarne pravice na nepremičnini (člen 992 zakonika o kazenskem postopku), ki jo opravi sodni izvršitelj, poročilo pa je sestavljeno pred odraslo pričo. Sodni izvršitelj ali strokovnjak, ki ga za to pooblasti sodni izvršitelj, oceni sodni izvršitelj. V primeru neodvisnega strokovnjaka mora tržno vrednost nepremičnine določiti neodvisni strokovnjak.

Potrdilo o zasegu vsebuje: (a) natančen opis zaseženega premoženja na tak način, da ni dvoma o njegovi identiteti; (b) ocena premoženja, ki ga je sodni izvršitelj ali strokovnjak sprožil; (c) cena prve ponudbe, ki mora biti za nepremičnino tržna vrednost zaseženega premoženja; (d) sklic na izvršilni naslov, na katerem temelji izvršba, nalog, ki mu je bil vročen dolžnik, in znesek, za katerega se rubež izvede; (e) navedba dneva dražbe, ki je sedem (7) mesecev od datuma prenehanja zasega, in ne po osmih (8) mesecih od tega dne, kraj dražbe in ime uradnega dražitelja.

Izvleček iz potrdila o zasegu, v katerem so navedena imena imetnika in tožene stranke, kratek opis zaseženega premoženja, prva ponudbena cena, ime in točen naslov dražitelja ter kraj, datum in čas dražbe, deset (10), se objavi na spletni strani Biltena za pravosodne objave v uradu za zavarovalne zadeve nacionalnega samozaposlene osebe.

Dražba se ne more izvesti brez izpolnjevanja teh formalnosti, sicer je neveljavna.

2 Tretje osebe, ki lahko vodijo prodajo

Zasežena lastnina se javno prodaja prek elektronske platforme pred notarjem v okrožju kraja, kjer je bila lastnina zasežena, imenovana za dražbo (člen 959 zakonika o kazenskem postopku), medtem ko je nepremično premoženje, ki je predmet izvršbe, na dražbi tudi pred notarjem v okrožju, v katerem je bilo premoženje, ki je bilo imenovano za dražbo (člen 998 zakonika o kazenskem postopku).

Dražba je v obliki elektronske ponudbe, potem ko so uspešni ponudniki zagotovili varnost in potrjeni v elektronskih sistemih v skladu s členom 959 CCP. Dražbe potekajo v prostorih sodišča za spore majhne vrednosti, na območju katerega je potekala dražba, pri čemer so delovni dnevi, ki je sreda, četrtek ali petek.

3 Vrste dražb, za katere pravila morda ne veljajo v celoti

Zaseg posebnih sredstev (členi 1022–1033 zakonika o kazenskem postopku):

Zaseže se lahko tudi premoženjske pravice dolžnika iz sodbe, ki jih ni mogoče zaseči v skladu s postopkom iz člena 953 (1) in (2), člena 982 in člena 992 zakonika o civilnem postopku, zlasti v primeru avtorske pravice, patenta, izkoriščanja kinematografskih filmov, terjatev do tretjih oseb, ki jih je treba upoštevati, pod pogojem, da določbe materialnega prava omogočajo prenos teh pravic (člen 1022 zakonika o pravdnem postopku).

Če je dražba vezane pravice odrejena z dražbo, sodišče za majhne tožbe imenuje uradnega dražitelja (člen 1026 zakonika o kazenskem postopku) in se uporabljajo določbe, ki veljajo za dražbo premičnin.

4 Informacije o nacionalnih registrih premoženja

Ni nacionalnih registrov sredstev

5 Informacije o zbirkah podatkov, s pomočjo katerih lahko upniki ugotovijo premoženje in terjatve dolžnikov

Ni podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo premoženja ali terjatev dolžnika. Obstaja le centralni sistem, ki ga vzdržuje IAPR, do katerega imajo dostop specifični organi (državno tožilstvo, davčni urad, agencija za pranje denarja, pranje denarja itd.) in ki prikazuje bančne račune, ki jih imajo grške banke.

6 Informacije o spletnih sodnih dražbah

Od začetka leta 2018 se vse dražbe izvajajo elektronsko prek e-dražbe.g elektronske Povezava se odpre v novem oknu platforme.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 18/05/2020