menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske dražbe - Grčka

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


1 Objavljivanje i određivanje cijena u vezi s prodajom zaplijenjene imovine

Zapljena se provodi uklanjanjem robe (članak 954. Zakona o parničnom postupku) ili zapljenom imovine koja pripada dužniku ili stvarnim pravom nad dužnikom na nekretnini (članak 992. ZKP-a) od strane sudskog izvršitelja, a izvješće se sastavlja ispred odraslog svjedoka. Sudskog izvršitelja ili stručnjaka kojeg je u tu svrhu naložio sudski izvršitelj ocjenjuje sudski izvršitelj. U slučaju neovisnog stručnjaka, poslovnu vrijednost nepokretne imovine mora odrediti neovisni stručnjak.

Potvrda o zapljeni sadrži: (a) točan opis zaplijenjene imovine na takav način da ne postoji sumnja u njegov identitet; (b) procjenu imovine koju je zaplijenio sudski ovršitelj ili vještak; (c) cijenu prve ponude koja za nekretninu mora biti komercijalna vrijednost zaplijenjene imovine; (d) upućivanje na ovršnu ispravu na kojoj se temelji ovrha, nalog dostavljen dužniku i iznos za koji je izvršena zapljena; (e) naznaka o datumu oduzimanja dražbe (7), datum oduzimanja dražbe (8), datum izvršenja dražbe.

Izvadak iz potvrde o zapljeni koji sadrži imena imatelja i tuženika, kratak opis zaplijenjene imovine, cijenu prve ponude, ime i točnu adresu dražbovatelja te mjesto, datum i vrijeme dražbe, deset (10) objavljuje se od zapljene na internetskoj stranici Biltena sudskih publikacija Sektora za osiguranje odvjetnika Nacionalnog fonda samozaposlenih osoba.

Dražba se ne može provesti bez ispunjavanja tih formalnosti jer u protivnom nije valjana.

2 Treće osobe koje mogu voditi prodaju

Zaplijenjena imovina javno se prodaje putem elektroničke platforme pred javnim bilježnikom u okrugu mjesta u kojem je imovina zaplijenjena, imenovana za dražbu (članak 959. KPK-a), dok se ovršljena nekretnina također prodaje na dražbi pred javnim bilježnikom u okrugu u kojem se nekretnina nalazi, imenovanim za dražbu (članak 998. ZKP-a).

Dražba je u obliku elektroničke ponude nakon što su uspješni ponuditelji položili jamstvo i nakon što su certificirani u elektroničkim sustavima u skladu s člankom 959. Dražbe se održavaju u prostorijama suda za sporove male vrijednosti na čijem je okrugu dražba održana, radni dani, odnosno srijeda, četvrtak ili petak.

3 Vrste dražbi na koje se pravila možda ne primjenjuju u potpunosti

Zapljena posebne imovine (članci 1022. – 1033. CCP-a):

Također se može zaplijeniti imovinska prava dužnika presude, koja ne mogu biti predmet zapljene u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 953. stavcima (1) i (2), 982. i 992. zakona o parničnom postupku, osobito u slučaju autorskog prava, patenta, iskorištavanja kinematografskih filmova, tražbina prema trećim osobama koje podliježu razmatranju, pod uvjetom da odredbe materijalnog prava dopuštaju prijenos takvih prava (članak 1022. ZKP-a).

Ako je dražba pripadajućeg prava naložena na dražbi, sud za sporove male vrijednosti imenuje dražbovatelja (članak 1026. CCP-a) i primjenjuju se odredbe koje se primjenjuju na dražbu pokretne imovine.

4 Informacije o nacionalnim registrima imovine

Ne postoje nacionalni registri imovine

5 Informacije o bazama podataka putem kojih vjerovnici mogu utvrditi imovinu ili potraživanja dužnika

Ne postoje baze podataka koje se mogu koristiti za utvrđivanje imovine ili potraživanja dužnika. IAPR ima samo središnji sustav kojem imaju pristup posebna tijela (Ured javnog tužitelja, porezni ured, Tijelo za pranje novca, pranje novca itd.) i koji prikazuje bankovne račune u grčkim bankama.

6 Informacije o internetskim sudskim dražbama

Od početka 2018. sve se dražbe provode elektronički putem elektroničke Poveznica se otvara u novom prozoru platforme eauction.gr.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/05/2020