Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Varžytynės - Graikija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


1. Viešinimas ir areštuoto turto pardavimo kainos nustatymas

Areštas vykdomas pašalinant turtą (Civilinio proceso kodekso 954 straipsnis) arba areštuojant skolininkui priklausantį turtą arba skolininko daiktinę teisę į nekilnojamąjį turtą (Civilinio proceso kodekso 992 straipsnis) antstoliui ir prieš suaugusį liudytoją parengiamas protokolas. Areštuotą asmenį savo nuožiūra tam tikslui įvertina antstolis arba antstolio paskirtas ekspertas. Nekilnojamojo turto atveju nepriklausomas ekspertas turi nustatyti turto komercinę vertę.

Konfiskavimo liudijime turi būti nurodyta: a) tikslus areštuoto turto aprašymas, kad nekiltų jokių abejonių dėl jo tapatybės, b) teismo antstolio arba eksperto atliktas areštuoto turto vertinimas, c) pirmojo pasiūlymo dėl nekilnojamojo turto kaina, kuri turi būti konfiskuoto turto komercinė vertė, d) išieškojimo dokumentas, įteiktas skolininkui, ir suma, kuria turtas buvo areštuotas, (e) aukciono data;

Arešto akto išrašas, kuriame nurodomi turėtojo ir šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, vardai ir pavardės, trumpas areštuoto turto aprašymas, pirmojo pasiūlymo kaina, aukciono rengėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas bei aukciono vieta, data ir laikas, išspausdinama dešimt (10) iš Nepriklausomų darbuotojų fondo Teisinių leidinių biuletenio svetainėje.

Aukcionas negali vykti neatlikus šių formalumų, priešingu atveju jis negalioja.

2. Trečiosios šalys, galinčios vykdyti pardavimą

Areštuotas turtas per elektroninę platformą viešai parduodamas aukcionui paskirtoje apygardoje esančiame notare (Civilinio proceso kodekso 959 straipsnis), o areštuotas turtas taip pat parduodamas per elektroninę platformą jo buvimo vietos notarui, paskirtam į aukcioną (Civilinio proceso kodekso 998 straipsnis).

Aukcionas vyksta pateikiant elektroninius pasiūlymus po to, kai konkurso dalyviai sumoka užstatą ir patvirtinami elektroninėse sistemose pagal Civilinio proceso kodekso 959 straipsnį. Aukcionai rengiami ieškinių dėl nedidelių sumų teismo, kurio apylinkėje buvo areštuotas turtas, patalpose darbo dienomis, t. y. trečiadienį, ketvirtadienį arba penktadienį.

3. Aukciono rūšys, kurioms gali būti taikomos ne visos taisyklės

Specialaus turto areštas (Civilinio proceso kodekso 1022-1033 straipsniai):

Taip pat gali būti areštuotos šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, turtinės teisės, kurių negalima areštuoti Civilinio proceso kodekso 953 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 982 ir 992 straipsniuose nustatyta tvarka, visų pirma autorių teisės, patentų teisės ir filmų naudojimas, nuo atlygio priklausomi reikalavimai tretiesiems asmenims, jeigu pagal materialinės teisės nuostatas leidžiama perduoti tokias teises (Civilinio proceso kodekso 1022 straipsnis).

Jeigu areštuota teisė buvo nurodyta parduoti aukcione, ieškinių dėl nedidelių sumų teismas paskiria aukciono rengėją (Civilinio proceso kodekso 1026 straipsnis) ir taikomos kilnojamojo turto aukcionui taikytinos nuostatos.

4. Informacija apie nacionalinius turto registrus

Nacionalinių turto registrų nėra

5. Informacija apie duomenų bazes, kuriose kreditoriai gali nustatyti skolininko turtą arba reikalavimus

Nėra duomenų bazių, kuriose būtų galima nustatyti skolininko materialųjį turtą ar reikalavimus. IAPR tvarko tik centrinę sistemą, prie kurios gali prisijungti konkrečios institucijos (prokuratūra, Mokesčių inspekcija, Karūnos pinigų rinkimo tarnyba ir kt.), kurioje rodomos Graikijos bankuose laikomos banko sąskaitos.

6. Informacija apie elektronines varžytines

Nuo 2018 m. pradžios visi aukcionai vyko elektroniniu būdu per elektroninės platformos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaseauction.gr.


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 18/11/2020