Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Licytacje sądowe - Grecja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


1. Ogłoszenia oraz wycena na potrzeby sprzedaży zajętych składników aktywów

Zajęcie następuje poprzez zajęcie majątku (art. 954 kodeksu postępowania cywilnego) lub zajęcie majątku należącego do dłużnika lub prawa rzeczowego dłużnika do nieruchomości (art. 992 kodeksu postępowania cywilnego) przez komornika, a przed dorosłym świadkiem sporządza się protokół. Osoba zajęta podlega ocenie komornika lub biegłego wyznaczonego do tego celu przez komornika sądowego. W przypadku nieruchomości niezależny biegły musi określić wartość handlową nieruchomości.

Zaświadczenie o zajęciu musi zawierać: dokładny opis zajętego mienia w taki sposób, aby nie budzić żadnych wątpliwości co do jego tożsamości, b) wskazanie wyceny zajętego mienia dokonanej przez komornika lub biegłego, c) cenę pierwszej oferty nieruchomości, która musi być wartością handlową zajętego mienia, d) wskazanie tytułu egzekucyjnego, na którym prowadzona jest egzekucja, datę przeprowadzenialicytacji, nakaz doręczenia dłużnikowi oraz kwotę, za którą zajęto nieruchomość, (e) datę licytacji, datę licytacji, a także datę licytacji,

Wyciąg z zaświadczenia o zajęciu, zawierający imiona i nazwiska posiadacza i dłużnika, krótki opis zajętego majątku, cenę pierwszej oferty, nazwisko i dokładny adres prowadzącego aukcję oraz miejsce, datę i godzinę licytacji, zostaje opublikowany dziesięć (10) z zajęcia na stronie internetowej Biuletynu Biuletynu Biuletynu Publikacji Sądowej Sekcji Ubezpieczeń Prawników Jednolitego Funduszu Niezależnych Pracodawców.

Aukcja nie może się odbyć bez dopełnienia tych formalności, w przeciwnym razie jest ona nieważna.

2. Osoby trzecie, które mogą przeprowadzić sprzedaż

Zajęty majątek jest sprzedawany publicznie za pośrednictwem platformy elektronicznej przed notariuszem w okręgu, w którym dokonano zajęcia, który został wyznaczony na licytację (art. 959 kodeksu postępowania cywilnego), a zajęty majątek jest również sprzedawany drogą elektroniczną przed notariuszem w okręgu, w którym znajduje się majątek, który został wyznaczony na licytację (art. 998 kodeksu postępowania cywilnego).

Aukcja odbywa się poprzez składanie ofert elektronicznych, po wpłaceniu przez oferentów zabezpieczenia i poświadczeniu ich w systemach teleinformatycznych zgodnie z art. 959 kodeksu postępowania cywilnego. Licytacje przeprowadza się w siedzibie sądu ds. drobnych roszczeń, w którym okręgu zajęto nieruchomość, w dniach roboczych, tj. w środę, czwartek lub piątek.

3. Rodzaje licytacji, do których te zasady mogą nie mieć w pełni zastosowania

Zajęcie majątku szczególnego (art. 1022-1033 kodeksu postępowania cywilnego):

Możliwe jest również zajęcie praw majątkowych strony, przeciwko której dochodzi się wykonania, które nie mogą zostać zajęte zgodnie z procedurą określoną w art. 953 ust. 1 i 2, art. 982 i 992 kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności prawa autorskie, prawa patentowe i korzystanie z filmów, roszczenia wobec osób trzecich uzależnione od wynagrodzenia, pod warunkiem że przepisy prawa materialnego dopuszczają przeniesienie takich praw (art. 1022 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli zajęte prawo zostało zarządzone do sprzedaży w drodze licytacji, sąd ds. drobnych roszczeń wyznacza prowadzącego aukcję (art. 1026 kodeksu postępowania cywilnego) i stosuje się przepisy mające zastosowanie do licytacji rzeczy ruchomych.

4. Informacje dotyczące krajowych rejestrów aktywów

Brak krajowych rejestrów aktywów

5. Informacje dotyczące baz danych przeznaczonych dla wierzycieli i służących do identyfikowania aktywów dłużników lub przysługujących im należności

Nie istnieją bazy danych, które można by wykorzystać do identyfikacji majątku rzeczowego lub wierzytelności dłużnika. W IAPR istnieje tylko centralny system, do którego mają dostęp poszczególne organy (prokuratura, urząd skarbowy, organ ds. żywca itp.), w którym znajdują się rachunki bankowe prowadzone w greckich bankach.

6. Informacja na temat licytacji sądowych przez internet

Od początku 2018 r. wszystkie aukcje przeprowadzano drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy elektronicznej Link otworzy się w nowym oknieeauction.gr.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 18/11/2020